Aanslagbiljet gemeentelijke jaarheffingen

Zwolle – Deze week ontvangen de meeste mensen weer het aanslagbiljet gemeentelijke jaarheffingen. Op deze aanslag staat de WOZ-waarde van in eigendom zijnde panden en de verschillende belastingen die in 2013 moeten worden betaald. Zwollenaren die hebben gekozen voor FiNBOX ontvangen de belastingaanslag via de website van hun eigen bank (op de internet bankieren omgeving).

In de Zwolse belastinggids 2013 is overzichtelijk alle relevante informatie over de gemeentelijke belastingen van dit jaar te vinden. De gids geeft uitleg over de diverse soorten heffingen die op het aanslagbiljet kunnen voorkomen. Ook staat er een toelichting in over de manier waarop de waardering van onroerende zaken tot stand komt. De belastinggids 2013 is te vinden op www.zwolle.nl/belastingen. Iedereen kan de gids eenvoudig thuis downloaden, online inzien of desgewenst printen. Voor inwoners die geen beschikking hebben over internet is een beperkt aantal papieren exemplaren van de belastinggids beschikbaar. Zij kunnen de belastinggids telefonisch opvragen bij de gemeente, via het telefoonnummer 14038.

  Niet eens met de aanslag

Inwoners die het niet eens zijn met de belastingaanslag wordt aangeraden het stappenplan te volgen. Dit kan voorkomen dat er een bezwaarschrift geschreven moet worden. De stappen zijn als volgt:

1. raadpleeg de toelichting bij de aanslag, de belastinggids en zwolle.nl/belastingen

2. raadpleeg het taxatieverslag via zwolle.nl/belastingen

3. Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer: 14038. (Vanwege drukte is het mogelijk dat alle telefoonlijnen bezet zijn. Aangeraden wordt om het op een later moment nogmaals te proberen.) Wanneer men het niet eens is met de WOZ- waarde, belt de taxateur daarover terug en wordt de WOZ-waarde samen doorgenomen.

4. Maak digitaal bezwaar. Wie na het doorlopen van de stappen het nog niet eens met de aanslag, kan digitaal bezwaar maken. Schriftelijk bezwaar maken is uiteraard ook mogelijk.

Het uitgebreide stappenplan en overige informatie is te vinden op www.zwolle.nl/belastingen.

FiNBOX

Inwoners van Zwolle kunnen zich voortaan ook via de gemeente aanmelden voor FiNBOX. Het aanslagbiljet wordt dan niet in de papieren versie verzonden, maar kan op de persoonlijke internet bankieren omgeving bekeken en betaald worden. Deze service geldt op dit moment alleen voor klanten van ABN AMRO, ING en Rabobank. Aanmelden kan op https://finbox-zwolle.datab.nl/. De bank zorgt ervoor dat het aanslagbiljet tijdig klaar staat.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer