Nieuw innovatief opleidingstraject voorziet in behoefte

Op 21 juni zijn drie studenten van Iselinge Hogeschool Doetinchem aan Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle afgestudeerd voor een speciale variant van de tweedegraads Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (VO/BVE). Zij zijn nu niet alleen bevoegd voor het basisonderwijs, maar kunnen ook lesgeven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Deze nieuwe maatwerkopleiding is voortgekomen uit een intensieve samenwerking tussen Windesheim en Iselinge Hogeschool en voorziet in een behoefte van het voortgezet onderwijs.

Sharine Hooi, Fleur Snijders en Jenny Hijink zijn de eerste drie studenten die hun diploma voor deze speciale variant van de  tweedegraads Lerarenopleiding VO/BVE in ontvangst mochten nemen. Direct na het behalen van hun pabo-diploma bij Iselinge Hogeschool zijn zij aan deze opleiding bij Windesheim begonnen. Zij hebben de opleiding in recordtempo van 1,5 jaar – naast een baan in het voortgezet onderwijs – afgerond.

 

Dit nieuwe traject voorziet in een behoefte van het voortgezet onderwijs, omdat vo-scholen nu breed opgeleide leraren aan kunnen nemen die pedagogisch-didactisch sterk zijn en daarnaast beschikken over een tweedegraads bevoegdheid. Pabo-studenten die de speciale opleiding bij Windesheim hebben gevolgd, maken daardoor een grotere kans op een baan in het onderwijs.

In 2004 heeft een vijftal scholen in het voortgezet onderwijs (vo) in de Achterhoek en De Liemers samen met Iselinge Hogeschool een profiel gemaakt van de gewenste leraar in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Iselinge heeft vervolgens samen met deze scholen een aantal studenten zodanig opgeleid dat ze over de gewenste competenties beschikten om de opleiding bij Windesheim te kunnen volgen. Windesheim en Iselinge Hogeschool zijn erin geslaagd een opleidingstraject te ontwikkelen dat afgestemd is op de wensen uit het scholenveld. Dit initiatief wordt mede ondersteund door de Educatieve Federatie Interactum, waarbij een zevental pabo’s is aangesloten.

Het accent van de opleiding ligt vooral op de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs. Voltijdstudenten van Iselinge Hogeschool kunnen zich in het vierde jaar van de opleiding door middel van een stage specialiseren in de aansluiting van het primair onderwijs op het voortgezet onderwijs. In die stage komen de volgende thema’s aan bod: aansluitingsproblematiek tussen primair (po) en voortgezet onderwijs (vo), structuur van het vo, didactiek en methodiek van leergebieden en leerlijnen en zorgstructuur in het po en vo. De opleiding van Windesheim is een logisch vervolg op deze specialisatie binnen de pabo. In het volgende studiejaar zal Iselinge Hogeschool studenten die de opleiding bij Windesheim volgen verder blijven begeleiden. Er is al veel animo voor dit nieuwe traject.

Artikel delen:

Reageer