SP: Tientje van Ward moet van tafel!

Zwolle – De SP wil dat het persoonlijke project van Wezo-directeur Ward Verkuylen per direct wordt stilgelegd. De directeur van de Wezo wil dat alle personeelsleden van de Wezo € 10 per jaar doneren aan een particulier fonds. Vanuit dit particuliere fonds moeten dan detacheringsplekken worden georganiseerd op een zorgboerderij en kringloopwinkels.

SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘De sociale werkplaats krijgt subsidie van het Rijk om detacheringsplekken te creeren. Het is raar dat de directeur daarnaast ook geld probeert los te peuteren bij zijn eigen personeel. De bijdrage zou vrijwillig zijn, maar er wordt door de directeur in een rondgang door het bedrijf een groot beroep gedaan op de solidariteit tussen werknemers. Veel personeelsleden zien het als een verplichting en voelen sociale druk.’ De SP wil van wethouder Van As weten of hij het wenselijk vindt dat er door de directeur grote druk op zijn werknemers wordt uitgeoefend. Bovendien vraagt de SP aan de wethouder om in te grijpen en deze werkwijze per direct te stoppen.

Brief:

Geacht college,

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde van de gemeenteraad wil ik namens de SP vragen stellen over het verzoek aan werknemers van de Wezo om te betalen aan detacheringsplekken.

Aanleiding

Afgelopen week heeft de directeur van de Wezo alle afdelingen van de sociale werkplaats bezocht met een speciaal verzoek. Alle medewerkers worden verzocht om € 10 per jaar te investeren in het project ‘Iedereen doet mee’. Als iedereen € 10 betaalt aan het project kunnen daarvan enkele detacheringsplekken bij een zorgboerderij worden gerealiseerd voor werknemers bij de Wezo. Ondanks dat het een vrijwillige bijdrage is, wordt er door de directeur nadrukkelijk een beroep gedaan op de solidariteit tussen werknemers. Als alle werknemers meedoen wordt er € 10.000 opgehaald dat in een fonds wordt gestopt.

Diverse werknemers hebben zich bij de SP gemeld met de mededeling dat er buitengewoon veel druk is uitgeoefend door de directeur om deze € 10 per jaar te betalen. Nu lijkt € 10 per jaar een klein bedrag. Het is echter vreemd dat de Wezo geld gaat inzamelen onder haar werknemers, terwijl zij voor arbeidsplekken bij reguliere werkgevers subsidie krijgt van de gemeente. Het lijkt erop dat de directeur een persoonlijk project wil laten bekostigen door zijn werknemers met een salaris op de nul. Een groot deel van de werknemers werkt tegen het minimumloon.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1.   Is het waar dat de sociale werkplaats Wezo per werknemer een subsidie van ongeveer € 25.000 per jaar ontvangt? Zo ja, wat is de reden dat werknemers nu € 10 in een fonds moeten gaan stoppen om detacheringsplekken bij reguliere werkgevers te gaan bekostigen?

2.   Is de wethouder van mening dat het salaris van de werknemers van de Wezo bedoeld is om mee te gaan betalen aan de arbeidsplaatsen van collega’s? Zo nee, wat vind u van deze gang van zaken?

3.   Acht de wethouder het wenselijk dat de directeur van de Wezo buitengewoon veel druk uitoefent op kwetsbare werknemers om vrijwillig € 10 per jaar te gaan betalen aan een persoonlijk project van de directeur? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen om deze werkwijze per direct te stoppen?

4.   Hoe beoordeelt de wethouder de handelswijze van de directeur van de Wezo in deze?

Namens de SP fractie

Tjitske Siderius

 

Artikel delen:
Reactie 1
 1. zijn nieuwe BMW moet zeker betaald worden.
  en dat over de rug van de sociaal zwakkere medemens.
  gewoon om misselijk van worden ba ba ba
  ga je schamen ward, lever 10% van je salaris in en je BMW
  inplaats van deze mensen zo onder druk te zetten.  Maak melding

Reageer