Pesten in basisonderwijs intensiever geworden

Zwolle – Pestgedrag in het primair onderwijs is intensiever geworden. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek naar pesten door de Zwolse School & Innovatie Groep. Gemiddeld 9% van de kinderen in het primair onderwijs geeft aan structureel (dagelijks of wekelijks) gepest te worden. In 2008 lag dit percentage nog op 8%. Daarentegen is het percentage kinderen dat zegt zelf structureel te pesten, gezakt van 3,8% in 2008 naar 2,7% in 2012. Minder pesters dus, die meer slachtoffers maken.

Aan het grootschalige onderzoek hebben bijna 100 scholen en zo’n 10.000 kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 in het primair onderwijs door heel Nederland meegedaan. Het lijkt er daarnaast op dat het pesten meer buiten het zicht van de leerkrachten plaatsvindt. Zo is het schoolplein nog steeds de plek waar het meest wordt gepest, gevolgd door het eigen klaslokaal en na schooltijd in de buurt van school. Het pesten is over het algemeen meer verbaal en mentaal dan fysiek. De kinderen die hebben aangegeven gepest te worden, zeggen dat dit gebeurt doordat ze de schuld krijgen van iets wat ze niet gedaan hebben, dat ze uitgescholden worden, er over hun wordt geroddeld, ze buitengesloten worden en dat er grapjes over ze wordt gemaakt. Ten opzichte van 2008 is met name het item ‘buitengesloten worden’ flink toegenomen.

Digipesten

Het percentage gepeste kinderen dat digitaal wordt gepest, lag in 2008 op 9%. In 2012 is hier uitgebreider naar gevraagd vanwege de snelle ontwikkelingen die er hebben plaatsgevonden op dat gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de opkomst van sociale media en WhatsApp. In totaal komt het digipesten in 2012 neer op 18%. Dit betekent een verdubbeling ten opzichte van 2008. Kinderen die gepest worden geven aan zich hierdoor vooral verdrietig te voelen, boos te zijn of zich alleen te voelen. 21% geeft zelfs aan zich bedreigd te voelen. Bijna de helft van de kinderen die gepest wordt reageert door weg te lopen. Minder dan de helft (39%) van de gepeste kinderen geeft aan dat ze naar de leerkracht of een andere volwassene gaat als ze worden gepest. Daarnaast blijkt dat meer dan de helft van de gepeste kinderen er niet met de leerkracht over praat als zij gepest wordt. Ook weet meer dan de helft van de gepeste kinderen niet (altijd) wat zij moet doen als ze gepest worden.

Veiligheid

Tot slot blijkt dat het gevoel van veiligheid op het schoolplein, de school, de groep en van en naar school in 2012 vrijwel hetzelfde is als in 2008. Een ruime meerderheid van de kinderen voelt zich veilig in en rondom school. Kinderen die gepest worden, voelen zich significant minder veilig in en rondom school dan kinderen die niet gepest worden. Dit geldt echter ook voor de kinderen die pesten.

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Ja en de meeste scholen doen er maar bar weinig tegen. Moeder van het gepeste kind moet op school komen. Omgekeerde wereld toch.


  Maak melding

 2. Vaak is het wel zo dat bij de gepeste leerling iets moet gebeuren (weerbaarheid bijvoorbeeld). Maar ik sluit me wel aan bij m de boer. Het is niet zo dat er alleen iets gedaan moet worden aan de kant van het gepeste kind. Bij de pester is ook iets niet in orde (soms zijn het juist potentiële slachtoffers van pesten die dan liever trachten over de rug van een ander niet te belanden aan de onderkant van de pikorde). Het éérste probleem ligt toch vaak meer bij de pester. Zonder pester zou er geen gepest zijn.


  Maak melding

 3. Daarentegen is het percentage kinderen dat zegt zelf structureel te pesten, gezakt van 3,8% in 2008 naar 2,7% in 2012.

  Ja, en 30~50% die het niet toegeeft. Vaak is het zo dat minstens de helft van de klas mee doet met het pesten. Zijn dan niet de hoofdpester, maar toch. Zolang je mee pest, maak je minder kans om zelf gepest te worden.


  Maak melding

 4. Er is een methode die zich puur richt op het aanpakken en helpen stoppen van de pester. Het weerbaarder maken en sociale vaardigheidstrainingen is al op allerlei manieren geprobeerd maar heeft dus geen enkel effect gehad, zo bewijzen ook weer deze cijfers. Maar als je je richt op de pester blijkt dat het niet zo moeilijk is om de pester en het hele pesten blijvend te stoppen. Kijk een op http://www.pestaanpak.nl. Daar vindt je een filmpje van een directeur basisschool de Esch uit Oldenzaal die dit op TV uitlegt en hoe het bij haar het probleem heeft opgelost. De M5 Methode heet deze methode die nu op steeds meer scholen wordt ingevoerd en overal met succes. Er is dus heel goed nieuws en het is helemaal “made in Holland!”.


  Maak melding

Reageer