Erkenning voor Sportbuurtclub Club2Move

Zwolle – Sportbuurtclub Club2Move, een samenwerkingsverband tussen SportService Zwolle, Travers Welzijn en GGD IJsselland, is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als ‘theoretisch goed onderbouwd’. Dit wil zeggen dat de interventie Club2Move voldoende is beschreven en onderbouwd met wetenschappelijke theorie of kennis, waarmee aannemelijk is gemaakt dat de interventie werkt en het gewenste doel wordt bereikt.

21-11-2012_pec_vrouwen_trainen_kinderen_diezerpoort-school_wonderwoud_06_.jpg

De ‘alternatieve sportvereniging’ voor en door jongeren (10-18 jaar) wordt in vijf wijken (Diezerpoort, Holtenbroek, Aa-landen, Zwolle-Zuid en Stadshagen) in Zwolle aangeboden. Doel van Club2Move is het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl van jongeren. Zij krijgen de gelegenheid minimaal één keer in de week te sporten. Het sportaanbod sluit aan bij de wensen en behoeften van de jongeren. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd op het gebied van gezonde voeding. Nu de sport- en beweeginterventie Club2Move is erkend als ‘theoretisch goed onderbouwd’ is deze ook terug te vinden op de site van verschillende landelijke organisaties: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Centrum Gezond Leven en het Nederlands Jeugdinstituut.

De erkenning ‘theoretisch goed onderbouwd’ is onderdeel van Effectiviteit Interventies en vijf jaar geldig. Effectiviteit Interventies is één van de vijf deelplannen van het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs van de ministeries van VWS en OCW. Dit deelproject is specifiek gericht op interventies in de setting onderwijs en sport die als doel hebben om het sport- en beweeggedrag te stimuleren en te bevorderen onder de jeugdigen (4-23 jaar), door middel van Sport en Bewegen overgewicht te verminderen, onderwijsleerachterstanden en uitval te verminderen en talentontwikkeling onder jeugdigen. NISB, TNO en Mulier hebben binnen het Beleidskader de opdracht gekregen om het gebruik van kwalitatief goede en bewezen effectieve interventies te vergroten door financiële ondersteuning te geven en/of te ondersteunen met expertise.

Zo’n drie jaar geleden werd Club2Move geselecteerd voor het traject Effectiviteit Interventies, een uitgebreid begeleidings- en doorontwikkelingstraject. In dat kader is Club2Move onder andere onderworpen aan een procesevaluatie door TNO, een effectevaluatie door de GGD en er is een ‘handleiding Club2Move’geschreven. “Een zeer uitgebreid traject, maar zeker de tijd en energie waard”, stelt projectleider Tamara Ernst. “Het heeft ons heel veel zinvolle informatie opgeleverd voor de doorontwikkeling van deze interventie. Daarnaast liggen er nu voldoende producten om de uitrol naar andere gemeenten mogelijk te maken.”

Artikel delen:

Reageer