Windesheim start nieuwe lectoraten

Windesheim mag deze zomer starten met drie nieuwe lectoraten: ‘Innovatie in de ouderenzorg’, ‘ICT en onderwijsinnovatie’ en ‘Supply Management’. Met de lectoraten versterkt Windesheim zijn onderzoeksprofiel. De hogeschool telt nu elf lectoraten. Windesheim kreeg deze week van de Stichting Kennisontwikkeling (SKO), namens het ministerie van Onderwijs, toestemming voor de nieuwe lectoraten. De hogeschool werkt aan meer aanvragen voor lectoraten. Een lectoraat bestaat op Windesheim uit één of meer lectoren, bijgestaan door een kenniskring van deskundigen binnen en buiten de hogeschool.

Het lectoraat ‘Innovatie in de ouderenzorg’ richt zich op de nieuwe wensen en behoeften van een snel groeiend aantal ouderen. Innoveren is behalve wenselijk ook noodzakelijk voor bijvoorbeeld kostenbeheersing. Steeds meer nadruk ligt op preventie en de toepassing van nieuwe technologieën. Het lectoraat zal binnen het onderwijs van de School of Health Care van Windesheim werken aan de ‘minor’ opleiding Ouderenzorg en Samenleving. Ook met andere Schools zoekt het lectoraat combinaties voor onderzoek en onderwijs. Het lectoraat bestendigt samenwerking tussen Windesheim en onder meer Isala Ouderenzorg, Zorgcombinatie Zwolle en Stichting Driezorg. Ook past het lectoraat in de relatie met de Vrije Universiteit (VU) en het VU Medisch Centrum in Amsterdam.

Het lectoraat ‘ICT en onderwijsinnovatie’ zoekt antwoorden op de vraag hoe ICT-toepassingen kunnen bijdragen aan vernieuwingen in het onderwijs. ICT en onderwijs maken een stormachtige ontwikkeling door, maar de kloof tussen beide is vaak nog groot. Onderwijsinnovatie is steeds afhankelijker van ICT-toepassingen. Het lectoraat zal zich vooral richten op informatiekundige en organisatorische aspecten. Binnen Windesheim is het lectoraat betrokken bij vernieuwingen bij verschillende opleidingen. In het bijzonder zal het lectoraat in de School of Education bijdragen aan het opzetten van studies over bijvoorbeeld e-learning. Ook buiten Windesheim zal het lectoraat kenniscirculatie bevorderen in het onderwijsveld.

Inkoop is gegroeid van een administratieve tot een strategische bedrijfsfunctie. Beschikbaarheid van grondstoffen en hulpmiddelen is steeds minder vanzelfsprekend. Technologie en fysieke bereikbaarheid ontwikkelen zich snel. Dat stelt het bedrijfsleven, in het bijzonder het MKB, voor belangrijke vragen. Het lectoraat ‘Supply Management’ wil daarop antwoorden formuleren. Het lectoraat ‘Supply Management’ is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagement (NEVI). Binnen Windesheim zal het lectoraat bijdragen in het onderwijs van de economische opleidingen Bovendien wil het lectoraat een substantiële bijdrage leveren aan de regionale economische ontwikkeling van Zwolle, vooral in het MKB. De wisselwerking met het bedrijfsleven kan leiden tot vernieuwingen in onderwijs en onderzoek van Windesheim.

De drie nieuwe lectoraten van Windesheim zijn een aanwinst voor de hogeschool als kennis- en onderzoekscentrum. Windesheim telde al de lectoraten ‘De Gezonde Stad’, ‘Duurzaam Ondernemen’, ‘Bestuurbaarheid’, Pedagogische Opdracht voor het onderwijs’, ‘Veiligheid & Sociale Cohesie’, ‘Bewegen & Gedragsbeïnvloeding’, ‘Media & Civil Society’ en ‘Theologie en Levensbeschouwing’

 

Artikel delen:
Reactie 1

Reacties zijn gesloten.