Tweede informatiebijeenkomst over Spoorzonevisie

Op woensdag 27 juni 2007 organiseert de gemeente Zwolle voor de tweede keer dit jaar een informatiebijeenkomst over het project Spoorzonevisie. De bijeenkomst vindt plaats van 16.00 – 21.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het Stadhuis, Grote Kerkplein 15, en heeft de vorm van een inloopmiddag en -avond. Hier worden de resultaten gepresenteerd van de zogenoemde Strategische Verkenningen, die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden.

Er is daarbij alle gelegenheid om te reageren op de modellen voor de toekomst die bureau Jo Coenen heeft ontwikkeld. Tal van ontwikkelingen, zoals de komst van de Hanzelijn, de groei van het aantal treinreizigers en diverse particuliere initiatieven, maken het nodig om een integrale visie voor het hele Spoorzonegebied te maken. Zo´n visie gaat dienen als kader voor alle ontwikkelingen die in de toekomst in het gebied zullen plaatsvinden. Op de eerste informatieavond over de Spoorzone die in april plaatsvond, werd de noodzaak tot het maken van de visie uitgelegd en hoe de gemeente samen met verschillende partijen daaraan wil gaan werken.

 

Sinds april is de gemeente, in overleg met andere betrokken partijen, waaronder bewoners en ondernemers uit de omliggende wijken in een klankbordgroep, instellingen en bedrijven, de thema’s aan het verkennen die in de integrale visie moeten worden meegenomen. In deze fase van de Strategische Verkenningen (fase 2) staan vragen centraal als ´hoe kan de Spoorzone ontwikkeld worden?´ en ´hoe krijgt het gebied meer aansluiting met de historische binnenstad?´ Op basis hiervan, en na het raadplegen van allerlei partijen, heeft bureau Jo Coenen diverse verkennende modellen ontwikkeld voor de Spoorzone: hoe zou dit gebied in hoofdlijnen vorm kunnen krijgen? Het is de bedoeling dat ook bewoners en andere belanghebbenden kennis nemen van en reageren op deze modellen. Dan kunnen college en raad op basis van zo volledig mogelijke informatie na de zomer een besluit nemen over een voorkeursmodel. Dat model zal op zijn beurt uitgangspunt vormen voor de visie die in het najaar voor de Spoorzone wordt ontwikkeld (fase 3). U bent van harte welkom op 27 juni. Tijdens de inloopmiddag en –avond kunt u de resultaten van de verkenningen bekijken, betrokkenen spreken en reageren op de verkennende modellen. Meer informatie over het project kunt u ook vinden op www.zwolle.nl (thema´s/bouwen, wonen & plannen/Spoorzonevisie).

Artikel delen:

Reageer