Eerste excellente student studeert af

Zwolle – Woensdag 6 maart studeerde de eerste student af op Windesheim die het multidisciplinaire Honours Programma Social Innovation volgde. De student Bedrijfskunde MER kreeg zijn diploma samen met een speciaal certificaat uitgereikt door College van Bestuur-lid Jan Willem Meinsma. Michel Ophof volgde het extra Honours Programma naast zijn reguliere opleidingsprogramma. Hij rondde zijn hele opleiding af in slechts drieënhalfjaar.

michel_ophof.jpg

Met het Honours Programma investeert Windesheim in het opleiden van excellente professionals. Windesheim biedt goede en gemotiveerde studenten met het Engelstalige Honours Programma een uitdagende leerervaring. ‘Het is best lastig om naast je normale studie in korte tijd het beste uit jezelf te halen. Doordat je samen met studenten vanuit verschillende disciplines voor een bedrijf werkt aan een strategisch probleem heb ik anders leren denken. Met het Honours Programma hoop ik me beter te onderscheiden op de arbeidsmarkt’, aldus Michel Ophof.

Investering in talent

Waar veel universiteiten en hogescholen in Nederland subsidie kregen voor het opzetten van een Honours Programma, investeert Windesheim zelf in een eigen traject voor studenten die in hun eerste jaar gemiddeld een 7.2 scoren. ‘Excellente studenten die weten waar hun talenten liggen, zijn nodig op de arbeidsmarkt. We merken dat bedrijven behoefte hebben aan praktische studenten die het onderste uit de kan halen en het vermogen hebben om interdisciplinair samen te werken en vanuit een breder perspectief werken aan een strategisch vraagstuk. Door de combinatie van de uitdaging en het bieden van een meerwaarde maken de Honours studenten straks het verschil. Creatieve productiviteit staat centraal: niet alleen ideeën bedenken, maar deze ook kunnen analyseren en beoordelen op bruikbaarheid om ze vervolgens om te zetten in een plan’, aldus Tineke Kingma, coördinator Honours Programma Windesheim.

Uitdagende leerervaring

De uitdagende leerervaring wordt in het Engelstalige programma op verschillende manieren vormgegeven. Studenten, docenten, bedrijven én lectoren werken als partners aan strategische vraagstukken binnen een bepaald thema, zoals Social Innovation. Het bedrijf is dan opdrachtgever. Momenteel wordt volop gewerkt aan de ontwikkeling van het tweede Honours Programma. Deze start in september.

Artikel delen:

Reageer