Samenwerking Inholland, Windesheim en iPabo

Zwolle – De Colleges van Besturen van de Hogescholen Inholland, Windesheim en iPabo hebben gisteren een beslissende stap genomen in de samenwerking. De drie hogescholen bundelen hun krachten met als doel de beste leraren voor de toekomst op te leiden. Inhoudelijke samenwerking staat voorop. Dit doen zij onder één gezamenlijke educatieve vlag, Door op inhoudelijke thema’s uitwisseling en kennisdeling te stimuleren, geeft deze vergaande samenwerking een impuls aan de kwaliteit van het lerarenonderwijs.

Voor Hogeschool Inholland en Windesheim krijgt de samenwerking onder andere vorm door vanaf september 2014 te werken met een gemeenschappelijk curriculum op de overlappende 2e graads lerarenopleidingen. Uitgangspunt hierbij is de kwaliteitsversterking van het 2e graads lerarenonderwijs. Ook de theologische opleidingen van beide hogescholen werken nauw samen. In september 2013 starten zij al met het aanbieden van een gemeenschappelijk curriculum in zowel Zwolle als Amsterdam.

Toekomstbestendig Pabo-onderwijs

De basis voor de samenwerking tussen de Pabo’s van Inholland, Windesheim en iPabo krijgt vorm door het gebruikmaken van elkaars expertise op het niveau van docenten, toetsen, examencommissies en de kennisagenda’s. Er wordt een kerncurriculum ontwikkeld waarbij ook ruimte is voor eigen invulling door de locaties. Daarnaast wordt gezamenlijk onderzoek geprogrammeerd en wordt er een brug geslagen naar de 2e graads lerarenopleidingen en de masteropleidingen Zo bouwen de hogescholen aan Pabo-onderwijs met oog voor het talent van de juf of meester van de toekomst.

Expertise bundelen

De drie hogescholen willen hun lerarenopleidingen en daarmee samenhangend onderzoek inhoudelijk verstevigen door het bundelen van expertise en het verder ontwikkelen van het onderwijs- en onderzoeksprogramma, samen met het scholenveld. Dat doen zij vanuit een waarde(n)verbonden perspectief en een brede levensbeschouwelijke profilering van de opleidingen.

Antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen
Het leraarschap en de lerarenopleidingen staan onder grote maatschappelijke druk. Er is een groeiende behoefte aan profilering en kwalitatieve versterking. Het werkveld en de veranderde maatschappij vragen om beter gekwalificeerde en voldoende leraren. Bevlogen leraren met kennis, een onderzoekende houding, pedagogische en didactische vaardigheden en affiniteit met de diversiteit aan levensbeschouwingen. Het antwoord op deze maatschappelijke ontwikkelingen is samenwerking.

Kleinschalige Colleges

De gedachte is dat het onderwijs van de toekomst plaatsvindt in kleinschalige, regionale Colleges, die samen een landelijk netwerk vormen. Een College is een betrokken leergemeenschap, waar studenten hoogwaardig onderwijs krijgen met een duidelijk profiel. Er is veel aandacht voor de zelfontplooiing van studenten en de lijnen tussen docenten en studenten zijn kort. Studenten zijn zeer gemotiveerd, hebben een actieve studiehouding en nemen eigen verantwoordelijkheid. Docenten hebben hart voor het onderwijs, zijn bevlogen en inspirerend. In een College heeft de samenwerking met het regionale onderwijsveld een duidelijke plek.

Artikel delen:

Reageer