Kritiek op afsteken vuurwerk tijdens broedseizoen

Zwolle – In het kader van artikel 45 van het reglement van orde van de gemeenteraad willen GroenlLinks en D66 vragen stellen over het afsteken van vuurwerk tijdens het broedseizoen. De aanleiding is dat er momenteel landelijk veel aandacht is voor het thema vuurwerk in het broedseizoen, n.a.v. een rechterlijke uitspraak over een vergunning voor vuurwerk op Koninginnedag in Weesp.

In het vogelbroedseizoen is de verstoring van de dieren zo groot door feestgeknal dat de rechter het in strijd vindt met de Flora- en Faunawet. De vragen die de Partij voor de Dieren vervolgens over deze kwestie heeft gesteld, leidden tot beantwoording van Staatssecretaris Dijksma (DGNR-PDJNG / 13025060), waarin zij onder andere het ‘Nee tenzij’ principe benadrukt: een verbod op verstoring van de natuur in het broedseizoen, gekoppeld aan beoordelingsruimte voor evenementenorganisatoren bij het kiezen van een locatie. Dit brengt GL en D66 tot de volgende vragen:

1. Is het college bekend met plannen om vuurwerk af te steken tijdens Koninginnedag/ kroningsdag, en op andere dagen in het broedseizoen 2013?

2. Is er in deze gevallen reeds een toetsing gedaan aan de Flora en Faunawet?

3. Zo ja wat is de uitkomst hiervan?

4. Vorig jaar bleek dat er geen professioneel vuurwerk afgestoken mocht worden tijdens Fusion of Dance bij de Wijthmenerplas, maar dat dit wel is gebeurd. Kunt u aangeven wat de stand van zaken nu is m.b.t. evenementen en vuurwerk bij de Wijthmenerplas voor het komende evenementenseizoen?

5. Is het college bereid om bij de organisatoren aan te dringen op afzien van of terughoudendheid met het afsteken van vuurwerk.

Namens de GroenLinks fractie, Michiel van Harten

Namens de D66 fractie, Sonja Paauw

Artikel delen:
Reacties 20
 1. Geacht Groen Links en D66. u heeft zelf ingestemd met aanwijzen van de Wijthemerplas als evenemententerrein. Nu maken jullie je druk over het afsteken van knalvuurwerk, terwijl uw partij het blijkbaar wel acceptabel vindt dat er midden in het broedseizoen binnen twee weken twee evenementen worden gehouden waarbij geluid mag worden geproduceerd van 85DB, dat schadelijk is voor zowel mens en dier. Beetje laat vindt u niet.  Maak melding

 2. Gl en D66 jullie weten zoals altijd weer een mooi feest voor de jeugd in Zwolle te verzieken bravo jullie zullen wel trots zijn op je zelf


  Maak melding

 3. Alleen de eerste vraag al:Is het college bekend met…vuurwerk…Koninginnedag…blahblah..
  zucht, dit gebeurt nog maar sinds 50 jaar of zo. Als je daar niet mee bekend bent leef je echt onder een steen!  Maak melding

 4. @Truus
  D66 en GroenLinks hebben daar destijds al niet mee ingestemd… , en willen een andere plaats in Zwolle voor dit soort evenementen, zeker in het broedseizoen. De raadsmeerderheid heeft anders besloten.


  Maak melding

 5. Truus, als je er niet mee ingestemd hebt is dat prima. De vraag is nu WAT GA JE ER NU AAN DOEN. Accepteren, achteroverleunen of ageren.


  Maak melding

 6. Deze gemeente heeft overal lak aan. De flora en fauna is onderschikt aan het beleven van plezier. Met slechts een visie van 4 jaar begrijp ik dit wel, de mensen moet je paaien en voor je winnen, maar het blijft enorm dom en kortzichtig. Het verstoren van het broedseizoen gaat ten koste van onze populatie roofvogels, de troost is dat dit zich na een jaar weer heeft hersteld en gelukkig staat er dan weer het volgende evenement op de agenda en zo verkrachten wij onze fauna, waar wij als mens verantwoordelijk voor zijn.


  Maak melding

 7. als je van gekheid niet weet wat je op de agenda moet zetten >:(

  vogeltje schikt misschien, ???

  20 min hoog uit is dat vuurwerk
  😉  Maak melding

 8. Inderdaad, daar gaan we weer??
  “Nee” is blijkbaar een niet bestaand woord voor onze jonge verveelde generatie en hun behoefte moet liefst instant bevredigd worden. Ikke ikke en de rest kan stikken. Van wie zouden ze dat toch geleerd hebben?
  Vuurwerk is de meest zinloze en kwalijkste vorm van geluidsterreur en luchtvervuiling die haaks staan op allerlei genomen maatregelen ter bescherming van ons leefmilieu. En wat te denken van alle vogels die het van het luchtruim moeten hebben en al die andere dieren die worden opgeschrikt door het egoïstische verveelgedrag van het mensdom? Daarbij giet men zich vol en voorziet het lijf van nog meer zintuigverdovende middelen. Stel je voor dat je werkelijk beseft waar je jezelf, maar vooral anderen aan blootstelt.  Maak melding

 9. Oeverloos gezeik. Geen vuurwerk. Wel feestvierende mensen die heel stil zullen zijn vanwege de vogels. Maar niet heus….

  Hoe zit het met de beschermde huismus die misschien een nest heeft gebouwd op de parkeerplaats van Wythmen? Wordt de huismus met familie dan verhuisd door een speciaal team?

  Of wanneer het vuurwerkevenement verplaatst wordt naar Rode Torenplein, hoe zit het met watervogels als de hoenders, de beschermde fuut of toch weer die huismus?

  Jarenlang is er vuurwerk afgestoken achter het Provinciehuis. Is er in het kader van flora en fauna een toetsing gedaan hoeveel vogels er niet geboren zijn door het vuurwerk?

  Zijn er boetes uitgedeeld voor het afsteken van professioneel vuurwerk waar geen gehoor aan gegeven is door organisatoren Fusion of Dance. Zo ja, hoe hoog was de boete(s)? Zo nee, waarom niet? Immers is er sprake van een overtreding der wet.

  Is het college bereid om over deze vragen te buigen wanneer de festiviteiten al jaren aan de gang zijn? Zijn D66 en Groen Links niet een beetje ver doorgeschoten met deze betuttelingen?

  Kunnen deze partijen zich niet beter bezig gaan houden met de bejaarden die wegkwijnen in Zwolle? De woningnood? Steeds meer mensen in armoede door crisis? Het troosteloze uitzicht van onze binnenstad en winkeliers die verdwijnen? De hoeveelheid graffiti in Zwolle? Geparkeerde fietsenoverlast in de binnenstad? Het ontbreken van echte uitgaansgelegenheden/ kamers voor de jongeren op het HBO? De teruglopende werkgelegenheid in Zwolle en de oorzaak hiervan? De vele bedrijfs- en kantoorpanden die leegstaan?

  Ga je eens bezig houden met echte problemen. Goedemiddag.


  Maak melding

 10. pfff wat een gezeur. Uit welk gedegen onderzoek blijkt er nu eigenlijk dat beschermde vogels minder goed broeden als er een kwartiertje vuurwerk in de buurt is?
  Ik ben voor natuurbescherming en heb nix met Dance maar deze aandachttrekkerij slaat volgens mij nergens op  Maak melding

 11. Trut zegt: hier gaat echt het college niets aan doen. Liever vuurwerk en het broedseizoen verstoort dan optreden tegen de organisatoren van de evenementen. D66 en Groen Links, goed geprobeerd, verspilde energie wethouder de Heer heeft een blanke volmacht van het CDA en VVD en gaat gewoon lekker zijn gang.


  Maak melding

 12. Ik krijg net een vracht tweets binnen dat de vogels een protestactie willen starten tegen het voorstel van Bily om het broedseizoen te verzetten…… lastig met vakantiedagen enzo :-*


  Maak melding

 13. Vorig jaar bleek dat er geen professioneel vuurwerk afgestoken mocht worden tijdens Fusion of Dance bij de Wijthmenerplas, maar dat dit wel is gebeurd.

  Als ik me niet vergis heeft de organisatie zich ook keurig netjes aan de regels gehouden. Er is namelijk geen professioneel vuurwerk afgestoken maar consumentenvuurwerk (uiteraard wel door professionals) en daarin zit een aanzienlijk verschil wat het kaliber en de zwaarte betreft. 8) Hadden die flapdrollen zich maar beter moeten verdiepen in de stof.

  En als ik me niet vergis zouden die vrienden van de roofvogeltjes een verslag o.i.d. uitbrengen wat de invloed van het evenement had op het broedgedrag van de (roof)vogeltjes, tot op heden is het vrij stil gebleven vanuit die hoek. Ik kan me tenminste geen schrikbarende berichten herinneren.  Maak melding

 14. Ik hoop dat er zoveel vuurwerk afgeschoten word dat we zeker weten dat er geen enkel beest meer is dat zich daar nog in de omgeving vestigen wil. Dan is dit idiote gezeur in ieder geval afgelopen 😀


  Maak melding

Reageer