Innovatie en praktische oplossingen centraal

Zwolle – ‘In de spits of niet in de spits? Dát is de vraag.’ Met die prikkelende vraag worden weg- en openbaar-vervoergebruikers in de regio Zwolle en Kampen de komende periode benaderd om bewust onderweg te zijn. Gezamenlijk zetten de beide gemeenten, de provincie Overijssel, ondernemers en bijvoorbeeld onderwijs en culturele instellingen zich in om – onder de noemer Beter Benutten – de bereikbaarheid optimaal te houden.

Tijdens een bijeenkomst in theater de Spiegel in Zwolle zijn zaterdag een aantal initiatieven gelanceerd die bijdragen aan een gastvrije en bereikbare regio. Gedeputeerde Gerrit Jan Kok van de provincie Overijssel introduceerde tijdens de presentatie het dynamische Verkeerverwijssysteem. Door dat systeem worden automobilisten voor de snelste route vanaf de A28 tot en met de Zwolse buiten- en binnenring geadviseerd via het verwijssysteem. Met behulp van intelligente camera’s, dynamische verkeersborden en verkeerslichten stuurt het verkeerverwijssysteem het autoverkeer aan op basis van de meest actuele informatie, om de knelpunten in het Zwolse verkeerssysteem te voorkomen.

Bereikbaarheidsapp

Wethouder René de Heer van de gemeente nam tijdens de bijeenkomst de zogenoemde Minder Hinder widget officieel in gebruik. Deze Zwolse bereikbaarheidsapp is een handig middel dat weggebruikers via een (mini)website een overzicht geeft van de doorstroming en meldingen gedurende wegwerkzaamheden. Momenteel wordt de widget ingezet voor de werkzaamheden aan de Katerdijk in de Overijsselse hoofdstad. De widget is te gebruiken op pc, mobile device of eigen website en is beschikbaar via de projectwebsite www.zwolle.nl/katerdijk.

Open

Tijdens de bijeenkomst was een belangrijke rol weggelegd voor de genodigden uit bedrijfsleven en onderwijs, vertegenwoordigers van publiekstrekkers en mobiliteitsdeskundigen. Tijdens een open discussie werden bestaande bereikbaarheid- en mobiliteitinitiatieven besproken. Daarnaast werd door de betrokkenen gebrainstormd over ideeën en kansen om de mobiliteit en bereikbaarheid (nog) verder te verbeteren. De komende periode zal onder meer een ‘bereikbaarheidsregisseur’ met de diverse partners in stad en regio arrangementen samenstellen die de bereikbaarheid en (daarmee) de gastvrijheid in Zwolle en Kampen vergroten.

Koplopers

Tot slot zijn de eerste namen bekend gemaakt van een aantal‘koplopers’ die zich samen met andere bedrijven en overheden de komende zich extra inspannen om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de bereikbaarheid. Het gaat in ieder geval om Wehkamp.nl, Deltion College, Citycentrum Zwolle, museum De Fundatie en de IJsselhalen.

Artikel delen:

Reageer