SP zet vraagtekens bij WOZ-waarde

Zwolle – De Zwolse SP wil van wethouder Piek (PvdA) weten hoe de berekening van de WOZ-waarden tot stand is gekomen. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten om de belastingopbrengst gelijk te houden en niet te verhogen. Toch zijn diverse Zwollenaren geconfronteerd met een forse stijging van de WOZ-waarde van hun huis en daarmee met een stijging van de Onroerend ZaakBelasting (OZB).

Ondanks dat de waarde van het totaal aantal woningen in Zwolle vorig jaar is gedaald van 11,6 naar 11,3 miljard worden een aantal huizenbezitters geconfronteerd met een stijging van de WOZ-waarde van bijna 20%. SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Vorig jaar is er naar aanleiding van de vele bezwaarschriften een bijeenkomst georganiseerd met bezwaarmakers om te bekijken hoe de stijging van de bezwaarschriften in 2013 kon worden voorkomen. Die bijeenkomst heeft kennelijk niets opgeleverd. Er moet snel duidelijkheid komen over deze uitschieters.’ De SP wil van de wethouder weten hoeveel huizenbezitters in Zwolle zijn geconfronteerd met een enorme stijging van de WOZ-waarde. Ook vraagt de partij hoe deze ophef in 2014 kan worden voorkomen.

Brief SP:

Geacht college,

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde van de gemeenteraad wil ik namens de SP vragen stellen over de aanslag gemeentelijke belastingen.

Eind februari zijn de beschikkingen voor gemeentelijke belastingen verstuurt in Zwolle. Daarover zijn bij de SP veel klachten binnen gekomen. In de bijgevoegde brief van de gemeente staat vermeld dat de gemeenteraad heeft besloten om de belastingopbrengst gelijk te houden en niet te verhogen. Voor de onroerend zaak belasting is als uitgangspunt genomen dat de totale belastingopbrengst in de gemeente gelijk moet blijven (ongeveer 33 miljoen). Het tarief voor de onroerend zaakbelasting is echter wel verhoogd van 0,1161% in 2012 naar 0,1210% in 2013. De daling van de huizenprijzen (WOZ-waarde) wordt hierdoor enigszins gecompenseerd. Immers, de waarde van de bestaande woningen is in Zwolle gedaald van 11,6 naar 11,3 miljard. Er heeft een uitbreiding van het aantal woningen plaatsgevonden in 2012 van 149 miljoen. Hierdoor blijft de waarde van het totaal aantal woningen onder het prijspeil van vorig jaar[1]. Echter, voor een deel van de Zwolse huizenbezitters is de WOZ-waarde ten opzicht van het voorliggende jaar gestegen met bijna 20%. De vraag is of dit in verhouding staat met de ontwikkeling van de huizenprijzen.

Opvallend is ook dat er vorig jaar n.a.v. gemeentelijke belastingaanslagen veel bezwaarschriften zijn ingediend. Er is zelfs een bijeenkomst gehouden met bezwaarmakers om te bekijken hoe de stijging van het aantal bezwaarmakers in 2013 zou kunnen voorkomen. Sinds enige tijd staat op de website van de gemeente Zwolle: ‘Vanwege drukte in verband met vragen over de gemeentelijke heffingen is het mogelijk dat al onze telefoonlijnen bezet zijn. Wij raden u dan aan om het op een later moment nog een keer te proberen.’ Dit duidt opnieuw op een stroom van potentiële bezwaarmakers.

De SP vraagt zich af hoe het kan dat er zulke uitschieters in de bepaling van de WOZ-waarde zitten, ondanks dat er door de Raad voor is gekozen om de belastingopbrengsten niet te verhogen. Ook vraagt de fractie van de SP zich af of de bijeenkomst met bezwaarmakers in 2012 enig resultaat heeft opgeleverd.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

1.  Hoe is het mogelijk dat de opdracht van de gemeenteraad in 2013 als het gaat om het vergaren van belastinginkomsten gelijk is aan de opdracht in 2012, maar er voor sommige inwoners grote wijzigingen zijn doorgevoerd als het gaat om de gemeentelijke heffingen? Kan de wethouder dit toelichten?

2.  Kan de wethouder een overzicht verstrekken van de ontwikkeling van de WOZ waarde in 2012 en 2013 uitgesplitst naar meer dan 5% gedaald, meer dan 10% gedaald, meer dan 15% gedaald, meer dan 20% gedaald, meer dan 25% gedaald, meer dan 5% gestegen, meer dan 10% gestegen, meer dan 15% gestegen, meer dan 20% gestegen, meer dan 25% gestegen (in aantallen en percentages)? Zo nee, waarom niet?

3.  Kan de wethouder een overzicht verstrekken van de ontwikkeling van de huizenprijzen in Zwolle in 2012 met daarbij een overzicht van huizenprijzen die meer dan 5% gedaald, meer 10% zijn gedaald, meer dan 15% gedaald, meer dan 20% gedaald, meer dan 25% gedaald, meer dan 5% gestegen, meer dan 10% gestegen, meer dan 15% gestegen, meer dan 20% gestegen, meer dan 25% gestegen (in aantallen en percentages)? Zo nee, waarom niet?

4.   Wat is de reden dat bij een deel van de inwoners van Zwolle de WOZ-waarde enorm – soms wel 20% – is gestegen? Kunt u dat toelichten?

5.   Naar aanleiding van de vele bezwaarschriften vorig jaar heeft de wethouder een bijeenkomst georganiseerd met bezwaarmakers om te bespreken wat de reden is van het maken van bezwaar en hoe het aantal bezwaarschriften zou kunnen worden verminderd. Wat is er tijdens deze bijeenkomst besproken en wat heeft de bijeenkomst concreet opgeleverd?

6.   Welke maatregelen heeft de wethouder genomen om het aantal bezwaarschriften in 2013 sterk te verminderen? Op welke wijze gaat de gemeente om met de bezwaarschriften in 2013? Kunt u dit toelichten?

7.   Wat waren de kosten die de gemeente in 2012 heeft moeten maken voor het verwerken van de bezwaarschriften n.a.v. WOZ-waarden? Welk bedrag is er in 2013 begroot voor deze post?

8.   Hoe gaat de wethouder deze ophef in 2014 voorkomen?

Met vriendelijke groet,

Tjitske Siderius

SP ZwolleArtikel delen:
Reacties 20
 1. Wederom vragen over de geloofwaardigheid van ons college. Het college vaart haar eigen koers, geen boodschap aan de raad en snel vergeten wat de afspraken waren. Wedden dat het antwoord pas komt nadat de periode om in bezwaar te gaan is verstreken.


  Maak melding

 2. Mijn woz is alweer omhoog gegaan! Toch lees ik overal dat de huizenprijzen dalen… Heeft gemeente Zwolle ergens teveel geld uitgegeven?


  Maak melding

 3. Bij mij is het dit maal met 23000 euro opgehoogd en de telefonische bezwaarprocedure heeft niet gewerkt omdat er met die soort van ‘autoverkoper’ niet was te praten.

  Nu schakel ik een duur bureau in wat de gemeente mag betalen omdat ze hun werk niet goed doen.
  Dat kost de gemeenschap geld maar men vraagt er om.

  Het is van de zotte om een rijtjeshuis in deze tijd (min 1 jaar terugkijktijd) met 23000 euro te verhogen, ze mogen het voor de door hun vastgestelde waarde morgen overnemen!

  Ik gok dat men niet op dat aanbod in zal gaan…  Maak melding

 4. @DT32:
  Ik weet niet in wat voor huis je woont en in welke wijk, etc. Maar zou het kunnen zijn dat ze je huis de afgelopen jaren misschien te laag hadden getaxeerd?

  Bij mij lijkt de WOZ wel reëel te zijn. Ik heb wel gebeld met de gemeente. In oktober is mijn huis getaxeerd in verband met oversluiten van de hypotheek. Die kwam 1000 euro lager uit dan de WOZ. Als je dan de peildaum van 1-1-2012 erbij neemt, dan is 1000 euro WOZ meer dan de getaxeerde waarde in oktober van datzelfde jaar (enkele maanden later dus) niet vreemd.

  Met andere woorden: bij mij zijn ze denk ik in ieder geval in 2012 niet aan het prutsen geweest (wellicht dat ze me vet in m’n achteruitgang genomen hebben de jaren daarvoor…….).

  Ik ben wel benieuwd hoe reëel het plaatje van de WOZ bij jou was en nu is.


  Maak melding

 5. wfvn:. Toch zijn diverse Zwollenaren geconfronteerd met een forse stijging van de WOZ-waarde van hun huis en daarmee met een stijging van de Onroerend ZaakBelasting (OZB).


  Maak melding

 6. De regering in Den Haag bezuinigt niet alleen de inwoners van Nederland kapot, maar ook de gemeenten, zij krijgen de komende jaren minder geld van het rijk. We weten allemaal hoe creatief overheden kunnen zijn in het vergaren van (belasting) geld en de WOZ-waarde van je huis laten stijgen is een makkelijk en veelbeproefd instrument, net zoals het lukraak verhogen van parkeergelden. Uiteraard kunnen wij, gewone stervelingen, bezwaar maken tegen de verhoging van de WOZ-waarde van ons huis, maar dat wordt een ellenlange bezwaarprocedure, zodat veel mensen die weg al niet eens meer inslaan. Nederland zit in een vicieuze cirkel, de burger betaalt het gelag en krijgt uiteindelijk het verwijt dat zij niet consumeren. Ik heb maar 1 vraag; Van welk geld denken de dames en heren politici dat wij ?berhaupt nog kunnen consumeren. Ja, we zijn een rijk land, maar we betalen belastingen over belastingen. Als er niets verandert blijft dat zo de komende jaren en worden we vanzelf een soort van Spanje of Italië. Slaap lekker verder in uw pluche, wij vertrouwen u niet meer. Hulde dat een partij als de SP kritisch blijft, ook al is het tegen beter weten in. Want; ze hieven het glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.


  Maak melding

 7. @suze
  DAT er diverse mensen zijn met een WOZ-verhoging, dat is mij wel duidelijk maar ik vraag mij af WAAROM. Hebben ze bij mij afgelopen jaren te hoog getaxeerd waardoor ik nu een verlaging heb, hebben ze bij die diverse mensen afgelopen jaren te laag getaxeerd, waardoor zij nu een verhoging hebben? DAT is wat ik mij afvraag.


  Maak melding

 8. WOZ hier in Hanzeland klopt wel ongeveer,
  tjsa, ’t blijft ‘ongeveer’ kwa wat redelijk is dat de gemeente
  van je wil vangen, en wat de woningprijzen echt doen.
  Maar dan te bedenken “Wharfinger” staat nog steeds
  te verroesten. HOE, KAN, DAT!?  Maak melding

 9. Volgens mij is nooit op duizend euro nauwkeurig vast te stellen wat de waarde van een woning is. Stuur immers 5 makelaars naar een woning en ze komen alle 5 met een andere waarde terug.
  Het blijft inschatten van de waarde van een woning.

  Normaliter zou de waarde van je huis natuurlijk moeten zakken in deze tijd, maar controleer altijd de verkopen op je taxatieverslag op internet eerst eens.
  En wellicht dat je afgelopen jaren wat aan de lage kant gezeten hebt, wanneer je dit jaar stijgt??


  Maak melding

 10. Vraag / opmerking . We hebben bezwaar tegen de WOZ gemaakt en zijn uitgenodigd geweest op 6 juli jl.. Sedert 2 sept. de uitspraak binnen gekregen. Het staat niet letterlijk in het gespreksverslag en in de uitspraak maar de “onafhankelijke” taxateur gaf te kennen dat de gedateerde staat van de woning ook meetelt met de totale taxatie waarde. Is dit zo Naar mijn mening niet maar als iemand mij daar in kan bijstaan graag. bvd Jvdberg


  Maak melding

 11. Gemeente Zwolle is niet meer in staat de W.O.Z. op een ordentelijke wijze af te handelen. Zelfs bezwaren tegen verhogingen van 30% worden afgewezen, zodat er niets anders overblijft dan het oordeel van de rechter te vragen. De SP verdient alle lof voor haar kritische houding. Overigens heb ik niet de indruk dat de plaatselijke politiek in het onderwerp echt geinterresseerd is. Woningeigenaren die geconfronteerd werden/worden met extreme verhogingen adviseer ik om MASSAAL in februari 2014 hulp te zoeken bij een ”commercieel” adviseur. Gemeenten zijn hiermee niet blij, maar ze vragen er zelf om. Ze zouden hun huiswerk eens serieus kunnen nemen. Ze blinken uit door voortdurend appels met peren te vergelijken (referentiepanden). De ingekleurde matrixen zijn een aanfluiting. Relevante informatie wordt achtergehouden. Het duurdere segment van de woningmarkt wordt opgevoerd, waardoor de W.O.Z.-waarden van goedkopere woningen worden verhoogd. Daarentegen zijn er tal van voorbeelden elders in het land, waaruit blijkt dat het ook anders en veel beter kan.
  Als reactie op de laatste schrijver het volgende. Laat je niets wijs maken door een ‘onafhankelijke’ adviseur; hij wordt betaald door de gemeente. Wiens brood men eet … Bovendien zou men van hem meer kunde en kennis mogen verwachten. Inderdaad legt achterstallig onderhoud en een gedateerde afwerking gewicht in de schaal: waardevermindering.  Maak melding

 12. Geachte heer Bastert,

  Voorop gesteld, de waardering van panden in Zwolle is over het algemeen een modelgericht proces. Er is geen sprake van maatwerk op voorhand. Dat heeft als risico dat er soms ‘fouten’ voorkomen.

  Als dan de WOZ-waarde 2014 weer op de mat ploft, is het altijd goed eerst de vraag te stellen: zou ik voor die WOZ- waarde de woning ?berhaupt willen verkopen.
  Is het antwoord:Nee, dan lijkt de WOZ-waarde wel goed te zitten.
  Tegenwoordig geven mensen echter aan maar wat graag de WOZ-waarde te willen vangen voor hun huis. Daardoor zijn de afgelopen jaren meer mensen in verzet gekomen tegen de WOZ-waarde. Een teken van de crisis en logisch.

  Een inwoner kan dan in eerste instantie eenvoudig de kenmerken van de referentiepanden toetsen aan de eigen woning. Zijn er grote verschillen, dan kun je ten eerste in overleg treden met de gemeente n.a.v. de vooraankondiging van de WOZ-waarde. Vooroverleg kost nog niks.

  Kom je niet met het vooroverleg tot lagere waarde, dan kun je alsnog eerst een taxatierapport laten opstellen door taxateur/makelaar. Dat gaat geld kosten, maar het levert de beste onderbouwing op van een eventueel bezwaar/beroep. Komt de gemeente bij het vooroverleg met inbreng van het taxatierapport nog niet tot een lagere waarde, dan zal helaas de bezwaar-/beroepsprocedure uiteindelijk een oplossing moeten brengen.

  Mijn ervaring als fiscaal jurist is echter dat het na inbreng van een taxatierapport meestal niet zo ver komt. Modelwerk heeft immers plaatsgemaakt voor maatwerk.

  Succes bij de beoordeling van de WOZ in jan/feb 2014. Altijd checken is wel het advies.

  Martijn van der Veen  Maak melding

 13. Mooi overzicht, Dick, van de OZB-peiling in Zwolle. Het laat zien hoe het werkt: de taxatie daalt, maar het bedrag per jaar blijft ongeveer gelijk (over de laatste 4 jaar een prijsverschil van ca. ?? 10). OZB is een van de inkomstenbronnen voor een gemeente. Je ziet dat ze de inkomsten stabiel proberen te houden.


  Maak melding

Reageer