Meer minima zijn collectief verzekerd

Zwolle – Door extra voorlichting van de gemeente maken op dit moment bijna 3.200 mensen met een laag inkomen gebruik van de collectieve zorgverzekering. Dat zijn er ruim 500 meer dan in het eerste kwartaal van 2012. Ook maken steeds meer gezinnen met kinderen gebruik van deze verzekering. Dit blijkt uit de informatie, die wethouder Van As afgelopen week naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Bij de behandeling van de gemeentebegroting  voor 2013 in de gemeenteraad in november vorig jaar vroeg GroenLinks aandacht voor de deelname aan de gemeentelijke zorgverzekering. Voor inwoners van Zwolle die rond moeten komen van een inkomen van 110% van het sociale minimum bestaat een zorgverzekering die via de gemeente kan worden afge-sloten. Het pakket van deze verzekering en de aanvullende verzekering vergoedt veel kosten, maar  minima krijgen een behoorlijke korting op het basispakket. Ook is een groot voordeel, dat  de verplichte eigen bijdrage voor bijvoorbeeld Hulp bij het Huishou-den en geestelijke gezondheidszorg wordt vergoed. Bovendien geldt het eigen risico van € 350 niet.

GroenLinks is natuurlijk blij met de extra  voorlichting door de gemeente, juist in deze tijd van economische crisis, bezuinigingen en stijgende werkloosheid :  “Juist in deze moeilijke tijden is het belangrijk dat de minima in elk geval weten welke regelingen er zijn. We maken deze met de bedoeling, dat zo veel mogelijk mensen daarvan gebruik maken. Blijkbaar waren de voordelen van deze collectieve zorgverzekering nog niet bij iedereen bekend. Daarom hebben we de wethouder gevraagd om er meer bekendheid aan te geven. En dit is gelukkig  door wethouder Van As met succes opgepakt”, aldus GroenLinks-raadslid Bert Docter.

“Wij vinden dit een goede ontwikkeling. Tegelijk vertrouw ik er op dat wethouder Van As ook in de komende tijd extra voorlichting zal laten geven, omdat mensen, die nu al bij Zilveren Kruis Achmea zijn verzekerd, ook in het lopende jaar kunnen overstappen op de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Het kan hen echt honderden euro’s voordeel opleveren. Nu is de deelnamegraag 43 %, maar ik hoop,  dat volgend jaar minimaal de helft van de minima via de gemeente verzekerd is. ”

Meer informatie over de “collectieve ziektekostenverzekering” van de gemeente Zwolle is te vinden op de website: www.zwolle.nl (onder wonen & leven/ werk & inkomen).

Artikel delen:
Reacties 5
  1. Als ik hier gebruik van zou willen maken kan je dan alleen de basisverzekering afsluiten of ben ik verplicht er een aantal sterren bij te nemen ? Voor gezonde mensen is de basisverzekering namelijk genoeg (je kan dit jaarlijks aanpassen) en als je verplicht wordt er sterren bij te nemen zou dit zonde van het geld zijn.


    Maak melding

Reageer