Onzekere toekomst Wijkvereniging Het Noorden

Zwolle – Wijk- en Speeltuinvereniging “Het Noorden” nodigt de leden uit voor een algemene ledenvergadering op dinsdag 19 maart. Een belangrijke vergadering, want het interim-bestuur legt dan de leden een aantal mogelijkheden voor die de toekomst van de vereniging zullen bepalen. Het interim-bestuur heeft zich het afgelopen jaar voornamelijk bezig gehouden met de toekomstperspectieven van de vereniging. Zo is er onder andere gezocht naar kandidaten voor een bestuursfunctie, is er gekeken of samenwerking met andere verenigingen tot de mogelijkheden behoort en is er een zoektocht geweest naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor activiteiten.

Buurtvereniging de Bollebieste is één van de verenigingen waar het interim-bestuur graag een samenwerking mee zag. De twee organisaties zouden elkaar mooi kunnen aanvullen. Het Noorden heeft een gebouw maar geen activiteiten en de Bollebieste heeft activiteiten maar geen gebouw. Gesprekken met Buurtvereniging de Bollebieste hebben echter niet het resultaat gebracht waarop werd gehoopt. De leden van de Bollebieste stemden in de ledenvergadering van januari tegen de samenwerkingsplannen. Voor meer informatie: klik HIER. Het bovenstaande resulteert in een aantal toekomstscenario’s. Het interim-bestuur wil deze scenario’s in de komende vergadering aan de leden voorleggen. De leden kunnen dan aangeven welk scenario de voorkeur heeft. Het eerste is scenario is doorgaan op de huidige weg. Dat houdt in dat de vereniging ‘in slaap’ wordt gehouden, zolang de financiën dat toelaten. De tweede optie is dat de vereniging zich uitsluitend toelegt op het beheer van de speeltuin. Hiervoor moeten zich dan nog wel bestuursleden aanmelden. Het derde en meest ingrijpende scenario is de totale opheffing van de vereniging. Het interim-bestuur ziet nog wel een sprankje hoop voor de toekomst. Zo leeft naar hun mening onder de wijkbewoners het idee dat er wel bestuursleden zijn te vinden voor een bestuursfunctie van alleen de speeltuinvereniging. Dat idee moet zich echter nog wel omzetten in concrete aanmeldingen. Buurtbewoners worden dan ook opgeroepen om zich voor een bestuursfunctie aan te melden. Het liefst voor de vergadering van 19 maart, voor je het weet is het te laat.

Artikel delen:

Reageer