Pleidooi voor legale wietteelt in Zwolle

Zwolle – GroenLinks, Swollwacht, VVD en D66 hebben maandagavond tijdens de raadsvergadering via een motie burgemeester Meijer verzocht bij het Kabinet te pleiten voor het bieden van vrijheid aan gemeenten om wietteelt te reguleren of anders zelf als Kabinet stappen te ondernemen. Tevens wordt de burgemeester verzocht bij die gemeenten, die zelf al onderzoek doen naar mogelijkheden hiervoor, zoals bijvoorbeeld Leeuwarden en Utrecht, te informeren of de uitkomsten ook in Zwolle eventueel toepasbaar zijn.

Naar aanleiding van een ordevoorstel wordt besloten om over de motie eerst een debat te voeren op maandag 25 maart tijdens de besluitvormingsronde als B-onderwerp en de motie na afloop van dat debat in stemming te brengen. Mocht dit niet haalbaar zijn dan wordt de motie op 25 maart als motie Vreemd aan de orde van de dag ingediend. De debatvraag voor de bespreking op 25 maart zou kunnen zijn: Zien de raadsfracties in gereguleerde wietteelt een oplossing voor problemen in de Zwolse situatie van overlast en criminaliteit bij coffeeshops en vinden zij daarom dat het college zich hiervoor moet beijveren bij de minister? Dat betekent dat o.a. het handhavingsaspect niet op 25 maart aan de orde is, maar op een later moment.

Artikel delen:
Reacties 9
 1. 😀 Hoera Zwolle wil zich onderscheiden en behoren bij de tien meest gastvrije wietteelt gemeentes van NL. Kijk dit zijn nog eens publiekstrekkers. Eigen wietteelt in de kelders van het gemeentehuis, dat zie ik wel zitten.


  Maak melding

 2. Volgens mij zijn er zaken die binnen de gemeentegrens schreeuwen om aandacht. Laat ons college zich eens druk maken over het terugdringen van het begrotingstekort, het stopzetten van de vele risicoprojecten die nu even niet financieel passen. De ouderenzorg etc. Dit soort berichten is schreeuwen om aandacht.


  Maak melding

 3. Burgemeester en wethouders die gratis joints uitdelen, dat past helemaal binnen een gastvrije binnenstad en het leidt de aandacht weer even af van de echte vraagstukken die moeten worden opgelost.


  Maak melding

 4. Het moet nu echt niet gekker worden, de gemeente als Wietteler?
  Het wordt nu wel duidelijk dat de gemeente als handhaver van haar eigen verordeningen op het gebied van drugswetgeving en de daarbij behorende problematiek schromelijk te kort schiet.
  Na handhaven kwam gedogen, en na gedogen komt nu faciliteren??
  Op welke partij moet ik nu nog stemmen?


  Maak melding

 5. Op de nieuwe partij die zich bij de komende verkiezingen zal aandienen. Afscheid nemen van de gevestigde orde die de indruk wekt zich aan elkaar te hebben gecommitteerd. De stem van de inwoners moet weer hoorbaar zijn in de raadszaal en in de debatten de boventoon voeren.


  Maak melding

 6. Gemeente moet toch ergens het geld vandaan halen?
  Kijk de gewone burger mag geen wiet telen, maar een gemeente wel.
  Snapt u het nog? Ik niet.
  😮


  Maak melding

 7. De gewone burger mag max. 4 planten telen. Zelfs op balkon of in je tuin.

  Dat is natuurlijk niet genoeg om een shop te bevoorraden. Dus het wordt tijd dat het uit het illegale circuit wordt gehaald….


  Maak melding

Reageer