Raad voor publiekstrekker aan Diezerstraat

Zwolle – Zwolle wil tot de top tien van Nederlands meest gastvrije binnensteden behoren. Om dit te realiseren zou het goed zijn als een bovenregionale trekker zich in het hart van het winkelgebied zou vestigen. Er heeft zich een internationale retailer gemeld, die het pand van de bibliotheek wil kopen om er een grote merkwinkel in te vestigen.

Tijdens de raadsveragdering maandagavond wordt voorgesteld wordt om onder voorwaarden met de marktpartij in onderhandeling te gaan over de verkoop van het voormalige provinciehuis en op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor de herhuisvesting van de bibliotheek. Alle fracties kunnen akkoord gaan met het voorstel. De ontwikkeling wordt gezien als een noodzakelijke impuls voor de binnenstad en een kans voor de bibliotheek. Wel worden er (aanvullende) voorwaarden genoemd. Zo mag het monumentale pand door de komst van de winkel niet worden aangetast en moeten de risico’s zo veel mogelijk worden beperkt. Ook wordt aandacht gevraagd voor een betere routering in de stad. De publiekstrekker in de Diezerstraat en de nieuwe locatie van de bibliotheek kunnen hier aan bijdragen. Verder vindt men dat de wijkbibliotheken niet de dupe mogen worden van deze ontwikkeling. Wethouder De Heer is blij met de steun uit de raad. De marktpartij heeft een formule die uniek is voor Noord-Oost Nederland en voegt een beleving toe aan de binnenstad van Zwolle.

Wat de kostenneutraliteit betreft zegt de wethouder dat er twee gescheiden grootheden zijn, enerzijds de opbrengst van Diezerstraat 80 en anderzijds de kosten om de ambitie van de bibliotheek op een andere lokatie te realiseren. Het is technisch getoetst en is in theorie haalbaar. Er is maar één manier om te achterhalen of het in de praktijk ook is waar te maken, namelijk door de onderhandelingen aan te gaan.

Het resultaat wordt aan de raad voorgelegd. Verwacht wordt dat voor het zomerreces een go/no-go beslissing kan worden genomen. Wethouder Vedelaar gaat in op de herhuisvesting van de bibliotheek. De samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van cultuur en met educatieve partners zoals de Zwolse acht moeten nader worden onderzocht. Hier liggen kansen, maar het moet wel betaalbaar zijn. Wijkbibliotheken zullen niet verdwijnen vanwege de herhuisvesting van de centralebibliotheek. Wethouder Vedelaar zegt dat er wel met de bibliotheek wordt gesproken over de verdere ontwikkeling van het concept van de bieb op school en over bezuinigingsmogelijkheden. Hierbij is het niet ondenkbaar dat wijkbibliotheken in de huidige vorm zullen verdwijnen. De conclusie van de bespreking is dat het voorstel kan worden geagendeerd voor de besluitvormingsronde-A op 25 maart 2013.

Artikel delen:
Reacties 26
 1. Klaske gok op een modeketen, want daar hebben wij in de Diezestraat nog niet zoveel van. Goed voor de concurrentie en op naar meer leegstand. Doekje ervoor en je ziet er niets meer van. Kunnen wij als Zwolle eindelijk afscheid nemen van al die kleine middenstanders die al jaren in Zwolle gevestigd zijn en tot dan net het hoofd boven water hebben weten te houden. Kunne ze eindelijk stoppen met watertrappen.


  Maak melding

 2. Ik vind het een schande en een grote fout. De bibliotheek zat daar prachtig en dat was ook een instantie die prima bij die locatie paste. Ik ben helemaal niet tegen commercie maar dit vind ik een compleet verkeerde keuze. Het centrum is al vergeven van de (mode)winkels dus waarom moet dit mooie gebouw daar nu ook weer voor gebruikt worden?

  Zwolle is trouwens druk bezig z’n historische karakter te verkwanselen. De refter staat ook al te koop met blijkbaar als insteek dat er een grand café of restaurant in zou moeten komen. En pas geleden stond nog in de Stentor dat het rijk de Sassenpoort wil gaan verkopen aan commerciële partijen. Er wordt weinig respectvol omgesprongen met Zwolse monumentale panden.


  Maak melding

 3. De marktpartij heeft een formule die uniek is voor Noord-Oost Nederland en voegt een beleving toe aan de binnenstad van Zwolle.
  Tjonge tjonge, waar moet ik dan aan denken, aan een filiaal van de Efteling of zo? kledingzaken, telefoonwinkels, en bodyshopwinkels hebben we, lijkt me, wel genoeg toch?


  Maak melding

 4. Beste mensen, jullie weten toch hoe het gaat in Zwolle. Hoog van de toren blazen. Hoop geschreeuw, weinig inhoudt. Uiteindelijk kost het ons altijd geld. Deze stad blijft straks achter met schuld, onrendabele projecten en een enorme leegstand. De heren en dames zijn dan ondertussen vertrokken met een goed gevulde beurs.


  Maak melding

 5. Trouwens voor de Primark-roepers: er wordt gesproken over een “merkwinkel” (in de notulen van de raadsvergadering staan ook de termen ⤽brandstore⤝ of ⤽flagship store”). Daarmee is het uitgesloten dat het om Primark zou gaan.


  Maak melding

 6. Ik heb de notulen van de raadsvergadering gelezen en het roept erg de indruk op dat men m.b.t. de positie van de bibliotheek probeert een keutel te vergulden. De verhuizing wordt een “kans” genoemd, maar men wil niet investeren in nieuwbouw. Jaja, voor de huidige locatie van de bieb moet een topprijs binnengehaald worden en vervolgens moet ie voor een prikkie ergens anders ondergebracht worden. Da’s duidelijk.

  Wat me trouwens extra angstig maakt is dat men nogal nadrukkelijk achter een retailer aan lijkt te rennen die de druk probeert op te voeren door te zeggen dat een gedaan aanbod van tijdelijke aard is en dat men snel een beslissing wil hebben. Dat is zo’n beetje het allerslechtste uitgangspunt op basis waarvan je een beslissing kunt nemen. Dit dossier heeft de potentie om een klassiek politiek debacle te worden.


  Maak melding

 7. Laten we heel snel een Burger King plaatsen in de raadszaal want het is dezelfde troep die eruit komt.

  De bieb die moet wijken voor een internationale retailer, het moet niet gekker worden, over prioriteiten gesproken…

  Verheft u zelven 😮


  Maak melding

 8. >:(dit gaat ons weer geld kosten. De inkomsten van de verkoop gaan vast gebruikt worden om de gaten in de begroting te dichten. Wordt vast weer een weggeef prijsje met uiteraard een gratis reclamemast.


  Maak melding

 9. @ribo

  In de Sassenpoort kan vast ookwel een multinational die op de wereldmarkt opereert en het zou mij niet verbazen als na de sloop van de panden met Middeleeuwse waarden daar ook een prachtige nietszeggende, commerciële invulling voor wordt gevonden onder het mom van het versterken van de vitaliteit van de binnenstad…

  Het is een grote schande en tegelijkertijd veelzeggend dat het gros drukker is met waar ze nu weer hun spiegeltjes en kraaltjes kunnen kopen…

  De crisis is een morele crisis!


  Maak melding

 10. @De Tamboer

  Roert de trommen, schaart u onder de Zwolsche vaandelen en stopt de uitverkoop van den stadt!

  Ikea naar Zwolle. Primark naar Zwolle. Geweldig alleen wat is er dan nog uniek aan de Zwolse binnenstad. Het kost mij moeite maar een stad als Deventer heeft een diverser winkelaanbod en een historischer centrum onderhand dan Zwolle.


  Maak melding

 11. Die bieb is toch recent duur aangepast en verbouwd?

  De binnenstad ziet er niet uit en moet worden gemaskeerd met prenten van gebouwen op zeildoek (Melkmarkt).
  En durf geen zijstraat in te lopen want dat is allemaal volmaakt arremoedig.

  Je hoeft niet helderziend te zijn om te kunnen voorspellen dat er in Zwolle zeer ambtelijk wordt omgegaan met een toekomst die ons zwaar op de maag zal gaan liggen.
  Anticiperen op de toekomst gebeurt immers onvoldoende.  Maak melding

 12. Laat men ervoor zorgen dat men weer gewoon door de stad kan rijden zoals vroeger, stadsvriendelijk noemt men dit. Je komt nergens meer bij, terrasje zitten en mooie auto’s kijken is ook al verdwenen.
  Saaie stad.
  Met een beleid van niks!
  Lelijke pukkel op het museum, een brug waar niemand op zit te wachten, oh het gaat richting een parkeer plaats, goh?
  Ziekenhuis de Weezenlanden straks tegen de vlakte, laat men daar winkels in bouwen, een soort Beverwijk, maar dan anders, dan heb je pas een trekpleister voor Zwolle. Maak de zondagen aub ook eens gezelliger in deze stad er is niets te beleven.  Maak melding

 13. Wat maakt iedereen zich druk! Het is inderdaad jammer dat de bieb straks een andere locatie krijgt! Maar als iedereen alleen gaat zeuren ipv oplossingen aandraagt, wordt de sfeer niet echt beter hier. Niemand heeft er wat aan ook. Er zijn vast een heleboel mensen wel nieuwsgierig! En als er nieuwbouw voor de bieb komt, kan die er ook alleen maar op vooruit gaan. Naar mijn mening is het een mooi pand maar is het wat oudbollig binnen. Als daar wat mee gedaan wordt trekt de bieb misschien ook weer meer leden! 😉


  Maak melding

 14. Op vacature websites staan vacature voor een groot internationaal retailer die zijn eerste vestiging van Nederland in Zwolle wil openen. Zal dit om het pand van de bieb gaan?


  Maak melding

 15. @Engeltje: ik wil wel een oplossing aandragen namelijk: laat de bieb gewoon zitten waar ie zit. De Zwolse bibliotheek heeft trouwens geen enkel probleem met het trekken van meer gebruikers: zoals ook in de notulen van de raad wordt benoemd groeit het ledental (tegen de landelijke trend in) nog steeds.

  Alle panden aan de Diezerstraat op dit pand na hebben al een winkelfunctie. Waarom moet nu de enige niet-winkel ook nog vertrekken?


  Maak melding

 16. Wat is dit nou weer voor een beleid, als je de Bieb wil verhuizen moet je dat doen en vervolgens zet je de huidige locatie in de verkoop en laat je iedereen daarop meedingen. Het is de taak van de gemeente om te faciliteren en niet om pand voor pand de invulling te bepalen.

  Waarom nou weer met één marktpartij in achterkamertjes gaan onderhandelen om vervolgens allerlei afhankelijkheden te creëren waardoor als er iets misgaat de kosten weer bij de burger liggen.

  @ribo. Volgens mij is Primark een merk. Voeren ze ook hun eigen merk en is deze keten toch wel hun Flagship. Het is maar welke waarde je aan deze loze kreten hangt.


  Maak melding

 17. Kunnen we er één grote belwinkel van maken? Of één grote kebabzaak? Dan kunnen die kleinere kebabtoko’s hun geld niet meer witwassen of werknemers zwart laten werken terwijl gemeente Zwolle er niets aan doet (Oude Vismarkt en Nieuwe Markt).


  Maak melding

 18. @ribo, @Elrey, @De Tamboer, @ DT32, @ anderen betrokkenen

  Kijk heeft wat gegraven en kwam bij het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2015, vastgesteld door Gemeenteraad 30 augustus 2004 (ongewijzigde herdruk) terecht. In het document wordt al melding gemaakt van een mogelijke afstoting (herontwikkeling) van het het pand van de bibliotheek.
  Citaat 1: “De bibliotheek zal hiervoor wel een tweezijdige winkeloriëntatie moeten hebben, met een entree zowel aan de Diezerstraat als aan het Gasthuisplein. De bibliotheek kan voorzien in ruim 5000 m² b.v.o. winkels”
  Citaat 2: “Verplaatsing en verwinkeling van de bestaande bibliotheek is thans niet haalbaar te achten zonder een tekort van ?? -2 tot -4 mln.; doch wel op lange termijn, als dit de enige resterende locatie wordt voor substantiële uitbreiding van het kernwinkelgebied in samenhang met herinrichting van het Gasthuisplein en de Schuurmanpoort.”

  We zijn bijna 10 jaar en een crisis verder: het tekort zou zijn omgezet in een budget neutrale operatie. Mogelijk, maar onwaarschijnlijk, tenzij de uitgangspunten aan het verschuiven zijn.
  Over welke grootheden gaat het hier? De bibliotheek is ondergebracht in een stichting. Aangenomen mag worden dat het gebouw eigendom is van de stichting. Wat is de waarde? Op basis van een voorzichtige inschatting van een jaarhuur van ?? 400 /m2 bvo is de theoretische huurwaarde ?? 2 mln per jaar. De waarde van het pand is dus zeker ?? 30 mln.

  Het budgetneutraal verhuizen komt dan wel in een heel bijzonder daglicht te staan.  Maak melding

 19. Dit wordt geen budgetneutrale operatie. Dit gaat ons weer geld kosten. De gemeente gaat wederom een debacle op haar conto bijschrijven en is een monumentaal armer. De gemeente is jaren geleden begonnen met het slopen van een van de mooiste kerken van NL. B&W gesteund door haar marionetten zetten deze traditie voort tot ons erfgoed is verkwanseld.


  Maak melding

Reageer