Traag proces invulling Ecodrome

Zwolle – In juli 2011 heeft de raad besloten de subsidie aan het Ecodrome per 1 april 2012 stop te zetten. De gemeente is toen eigenaar geworden van de locatie. Er loopt een proces om te komen tot herinvulling van de locatie. Ondanks dat de liquidatie nog niet is afgerond, wordt voorgesteld te starten met de selectie van een nieuwe exploitant. Het college stelt verder voor om ter herinvulling van deze locatie te kiezen voor leisure.

Veel fracties vinden dat de afwikkeling van het Ecodrome en het proces tot herinvulling van de locatie veel te traag is verlopen. Alle fracties vinden dat niet hoeft te worden gewacht op de afwikkeling van de liquidatie. Wel worden er enkele vragen gesteld over de voortgang van de liquidatie. Om vaart te maken wordt voorgesteld vooruitlopend op het definitieve raadsbesluit de selectieprocedure op te starten. Woordvoeders verschillen van mening over de hardheid van de gunningscriteria. Door de keiharde (financiële) randvoorwaarden van de gemeente zou een zeer geschikt initiatief kunnen afvallen en dat zou jammer zijn. De meeste fracties vinden echter dat financiële steun van de gemeente in welke vorm dan ook is uitgesloten. Gegadigden dienen te voldoen aan een aantal basiscriteria. Zo niet dan worden ze verder uitgesloten. Een van deze zogenoemde conformiteitseisen is dat er bij de exploitant ervaring aanwezig is op het gebied van het managen of exploiteren van gelijksoortige ondernemingen. Een enkele fractie is bang dat hierdoor potentieel goede initiatieven bij voorbaat worden uitgesloten. Er wordt dan ook een amendement op dit punt overwogen.

Wethouder de Heer vindt het jammer dat het proces om te komen tot herinvulling zo lang duurt. Hierdoor zijn er mogelijk potentiële exploitanten aan het twijfelen gebracht. Nu is het zaak om de procedure voortvarend op te pakken. Hij is duidelijk over de rolverdeling. De raad stelt nu de criteria en randvoorwaarden vast, het college selecteert op basis hiervan het meest geschikte initiatief. Over het selectieproces legt het college verantwoording af aan de raad in de vorm van een informatienota. Doordat mogelijk een amendement wordt ingediend kunnen de voorwaarden en criteria nog wijzigen. Daarom wacht het college besluitvorming op 25 maart af, alvorens de selectieprocedure in gang te zetten.

Artikel delen:
Reacties 7
 1. Blijkbaar wil wethouder de Heer wederom afwijken van de geldende procedures. Op de raadsvergadering heb ik toch echt begrepen dat er al een inschrijfronde heeft plaatsgevonden. Welk spel wordt er nu weer door het college gespeeld en wat is de verborgen agenda.


  Maak melding

 2. Nooit zo goed begrepen een NATUURPARK, tussen sporen, een rondweg en een drukke weg naar het centrum. 😮
  EN als je er dan een keer heen wilt zijn ze op een normale vrijdag gesloten:'( Duhhh…..


  Maak melding

 3. Hoe zeiden ze dat ook weer ?
  Zo traag als dikke stront in een trechter in de winter.

  Tja, politiek, politiek, ik praat wel maar ik zeg niets… (Bram Vermeulen)


  Maak melding

 4. Ben benieuwd waar ze uiteindelijk mee aan komen zetten. Zwolle kan wel wat indoor vermaak gebruiken. Denk aan een kartbaan/paintball/lasergame , zoiets als in Nijverdal staat bijvoorbeeld. Of een Holland Casino.


  Maak melding

Reageer