Windesheim neemt lesplaatsen master SEN over

Zwolle – Fontys Hogescholen draagt de lesplaatsen Amsterdam en Hengelo van de master Special Educational Needs (SEN) per 1 september 2013 over aan Windesheim. Het hoofdzakelijk in Noord-Brabant en Limburg gevestigde Fontys kiest met zijn opleidingsaanbod vooral voor regionale verankering en heeft daarom deze lesplaatsen aangeboden aan Windesheim. Windesheim wil deze lesplaatsen graag overnemen om zo het opleidingsaanbod van de master SEN in Nederland te verankeren.

Eind vorige maand heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn akkoord uitgesproken over deze overdracht. Al eerder waren de betrokken instellingen zelf tot overeenstemming gekomen. Windesheim verzorgt de master SEN, in samenwerking met de hogescholen Stenden, Inholland en de Marnix Academie, al langer in de lesplaatsen Zwolle, Leeuwarden, Hoofddorp en Utrecht. Fontys biedt deze masteropleiding verder nog aan in Bergen op Zoom, Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen, Rotterdam, Sittard, Tilburg en Utrecht.

Gelijke voorwaarden

Met ingang van september 2013 zijn beide lesplaatsen volledig overgenomen door Windesheim. Met dezelfde goede onderwijsvoorzieningen, het bestaande curriculum, deels dezelfde docenten en met inzet van hetzelfde netwerk zet Windesheim de master SEN in deze lesplaatsen voort. De huidige studenten die de master SEN vervolgen, doen dat onder de vlag van Windesheim in dezelfde onderwijsgebouwen als nu het geval is. Bij afronding van hun studie ontvangen zij het mastergetuigschrift van Windesheim.

Master Special Educational Needs

De master Special Educational Needs (SEN) is gericht op het omgaan met diversiteit en specifieke onderwijsbehoeften. De opleiding is bedoeld voor professionals in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.Persoonlijke en professionele ontwikkeling staan daarbij centraal. Het met elkaar verbinden van drie invalshoeken – persoon, praktijk en theorie – is van groot belang in de opleiding. De eigen onderwijspraktijk is het onderzoeksterrein. Met praktijkgericht onderzoek werkt de student aan de verbetering van de eigen onderwijscontext en onderwijsvaardigheden. De master biedt een goede basis om specifieke, vaak complexe taken binnen het onderwijs uit te voeren en een bijdrage te leveren aan schoolontwikkeling. De opleiding kan gevolgd worden in deeltijd en in voltijd.

Artikel delen:

Reageer