Thorbecke SG en Kentalis slaan handen ineen

Zwolle – De Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle en Kentalis hebben een intentieovereenkomst ondertekend. De twee partijen hebben afgesproken met ingang van het schooljaar 2013-2014 voorzieningen te realiseren voor leerlingen met ernstige spraaktaalproblemen. Het gaat hierbij om leerlingen op het voortgezet (speciaal) onderwijs,  dus vanaf 12 jaar, met een indicatie voor cluster 2.

Met deze samenwerking wordt aangesloten bij het idee van Passend Onderwijs: leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op school krijgen in de toekomst een passende plek binnen het reguliere onderwijs, zo thuisnabij mogelijk. De overheid wil voortaan dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk naar een ‘gewone’ school gaan. Alléén als het niet anders kan, wordt een leerling naar het speciaal onderwijs doorverwezen. Om dit te bereiken gaat in 2014 de wet op Passend Onderwijs in. Het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt straks anders georganiseerd.

Kentalis bereidt zich goed voor en doet dat onder andere door het opstarten van samenwerkings-projecten met andere scholen. Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, het bestuur waartoe de Thorbecke Scholengemeenschap behoort, heeft eveneens Passend Onderwijs als speerpunt op haar agenda staan. De samenwerking tussen Kentalis en de Thorbecke Scholengemeenschap is daarom een welkom initiatief. Door de krachten te bundelen krijgen leerlingen ook in de toekomst passend onderwijs aangeboden. Bovendien biedt de Thorbecke Scholengemeenschap wat Kentalis zoekt: een veilige plek voor leerlingen die wat extra zorg nodig hebben en daarnaast keuze uit diverse opleidingsrichtingen.

De Thorbecke Scholengemeenschap biedt alle opleidingen vanaf PRO (Praktijk Onderwijs) tot en met VWO, de samenwerking richt zich voorlopig op de VMBO-afdeling, aan de Russenweg in Zwolle. Ouders van potentiële leerlingen zijn inmiddels via nieuwsbrieven en door middel van een extra ouderavond op de hoogte gebracht. De belangstelling onder ouders en leerlingen voor deze pilot is groot.

Kentalis in het kort

Kentalis is een landelijke organisatie die gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen en communiceren. Kentalis is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die doof, (ernstig) slechthorend of doofblind zijn. Maar ook voor mensen met ernstige spraaktaalproblemen of autisme met stoornissen in spraak en taal.

Thorbecke Scholengemeenschap, locatie vmbo/pro

De locatie vmbo-pro van de Thorbecke Scholengemeenschap is een openbare school voor vmbo en praktijkonderwijs. Met zo’n 80 medewerkers wordt onderwijs geboden aan ongeveer 500 leerlingen voor de volgende onderwijssoorten: Praktijkonderwijs (PrO), Basis Beroepsgerichte Leerweg (BBL),

Kader Beroepsgerichte Leerweg (KBL) en ook Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO).

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer