Dag van de Regio Zwolle

Zwolle – Op 11.12.’13 zal het vervolg op het congres De Nieuwe Hanze van 12.12.’12 in theater De Spiegel plaatsvinden. Tijdens dit jaarlijks terugkerende congres zal de Regio Zwolle Monitor 2013 worden gepresenteerd. Wederom zal de Regio Zwolle exclusief in de schijnwerpers staan. Thema voor 2013 is Human Capital, waarbij bijzondere aandacht zal zijn voor de structuur van het bedrijfsleven. Het programma van het congres zal samenvallen met de opening van het duurzame DynaCentre op BusinessPark Zwolle.

De eerste uitgave van de Regio Zwolle Monitor is op 12.12.’12 door Jan Westmaas (burgemeester van Meppel) uitgereikt aan Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW Nederland) tijdens het congres De Nieuwe Hanze. De aandacht die daarbij is uitgegaan naar de Regio Zwolle heeft de regio geen windeieren gelegd. Sindsdien duikt de naam Regio Zwolle steeds meer op en denkt men veel meer vanuit de regiogedachte. Zo heeft belangenorganisatie MKB Nederland onlangs MKB Regio Zwolle gelanceerd en heeft Congresstad Zwolle onlangs haar naam gewijzigd in Congresbureau Regio Zwolle. Recentelijk hebben de 17 samenwerkende gemeenten de website www.regiozwolle.net gelanceerd. VNO-NCW IJsseldelta en VNO-NCW Noordoost Overijssel zijn gefuseerd tot VNO-NCW Regio Zwolle en Kennispoort heeft alweer enige tijd geleden de naam Kennispoort Regio Zwolle omarmd. De verwachting is dat veel andere organisaties hierin zullen volgen.

‘Deze beweging vormt een belangrijke rol in de interne en externe profilering van de regio’, aldus Harke Plas vanuit zijn rol als voorzitter van de Stichting Metropool Zwolle. Samen met zijn medebestuurders Ronald Knoll en Pierre Satink zet hij zich vanuit deze stichting in voor het bevorderen van de identiteit van en de samenwerking binnen de Regio Zwolle. Daarvoor worden de Regio Zwolle Monitor en het congres waarbij deze monitor jaarlijks wordt gepresenteerd, als hulpmiddel gebruikt. Founding Partners van deze stichting zijn de Rabobank, BakerTillyBerk, Nysingh, de 17 samenwerkende gemeenten in de Regio Zwolle, Windesheim, de Provincie Overijssel, Advice, de Kamer van Koophandel, VNO-NCW en de SER Overijssel.

Kracht van de regio

Belangrijk onderdeel van de Regio Zwolle Monitor en het congres 2013 is de zoektocht naar de kracht van de regio. Elders in het land zijn voorbeelden te zien van regio’s die een economisch cluster onder het vergrootglas leggen en dit vervolgens kunstmatig sterk uitvergroten in de wens om zich te profileren. In de Regio Zwolle neemt men volgens de Stichting Metropool Zwolle liever de economische realiteit als uitgangspunt. Door middel van de onderwerpen Human Capital en Structuur van het bedrijfsleven zal vanuit deze economische realiteit verder worden gezocht naar de kracht van de regio. In de opvolgende jaren kan dan meer specifiek worden ingezoomd op onderdelen die naar boven komen. ‘Vooralsnog lijkt een van de kritische succesfactoren van de kracht van de regio te kunnen worden gevonden in betrouwbaarheid en een sterke onderlinge wil tot samenwerking. Partijen zijn bereid primair te denken vanuit het algemene belang in plaats van hun eigen belang op korte termijn. Door samen te werken wordt een beter resultaat gehaald. Dat leidt vervolgens weer tot een betere uitkomst voor de individuele partijen. Een win-win situatie die kan worden bereikt met durf en onderling vertrouwen.’

Datacenter

Typisch voorbeeld voor de manier waarop binnen de regio wordt samengewerkt, is de realisatie van een duurzaam coöperatief datacenter dat werken ‘in the cloud’ mogelijk maakt. Dit datacenter krijgt de naam DynaCentre Zwolle en wordt op initiatief van Erwin Giesbers, CEO van Compello, en Wessel Graatsma, CEO van Green Data Systems, gerealiseerd op BusinessPark Zwolle. Deelnemers binnen de coöperatie komen uit het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de overheid. In het datecenter worden clouds gehuisvest, waarbij hardware, software en gegevens via internet beschikbaar zijn. Dankzij intelligente software en de nieuwste koeltechnieken kan het datacenter duurzaam functioneren. Een uniek project in Nederland. Vanwege dit mooie voorbeeld van onderlinge samenwerking en de sterke vertegenwoordiging van de Creatieve Industrie (waaronder de ICT sector) binnen de Regio Zwolle, ligt de verbinding tussen het Regio Zwolle congres 2013 en de opening van dit datacenter voor de hand. ‘De afgifte van de bouwvergunning is een kwestie van enkele weken’, aldus Erwin Giesbers, ‘en dan kunnen we in volle kracht toewerken naar de opening op 11.12.13.’

Artikel delen:

Reageer