Nieuwe bomen voor winkelcentrum Stadshagen

Zwolle – De boomverzorgers van ROVA in Zwolle hebben in het winkelcentrum van Stadshagen elf moeraseiken verwijderd. De reden hiervoor is dat er teveel klachten bij de gemeente binnenkwamen; geen zonlicht en teveel schaduw. De moeraseiken werden eigenlijk te groot.

moeraseik_zwolle.jpg
Foto: ROVA

In eerste instantie is er nog nagedacht en gekeken of deze bomen ook verplant konden worden, maar gezien de kleine plantgaten in de bestrating/asfalt en de grote van de bomen is er een keuze gemaakt om de bomen toch te kappen. Er komen weer elf nieuwe bomen voor terug, wederom moeraseiken. Maar dit zijn leibomen, deze bomen worden niet hoog. Een leiboom is een boom waarvan de takken in een bepaalde, horizontale richting geleid worden. Elk jaar wordt de boom teruggesnoeid tot op de gesteltakken of ‘liggers’. Het is de bedoeling dat de takken een haag gaan maken. Zodat de grote muur van het gebouw erachter gecamoufleerd gaat worden door deze ‘haag’.

Artikel delen:
Reacties 16
 1. Wat zonde zeg dat ze de bomen daarvoor bij de stam afgezaagd hebben en niet de bomen aan de waterkanten van de Koperslagerstraat of de Veldbeemdgras hebben gezet!
  Ik vond dit hele leuke bomen! Wat ik wel vreemd vond was dat de eikeltjes die we het eerste jaar eraf zagen komen daarna niet meer in zulke aantallen zijn gevallen!


  Maak melding

 2. En weer gaat de gemeente bomen kappen. Omdat ze te groot worden…. zucht. En dat alleen maar omdat er een paar mensen lopen te mekkeren. Zwolle groene stad. Echt niet, ken haast geen andere gemeente waar zoveel mooie bomen gekapt worden. Men krijgt hier ook altijd toestemming om te kappen volgens de gemeente- berichten. En wat planten ze er voor terug: bomen die over honderd jaar nog niet groot zijn>:(


  Maak melding

 3. Wie heeft hier weer over lopen zeuren? >:( Ik ben maar ook een simpele inwoner van Zwolle, maar ik vond die bomen helemaal niet te groot. Ze brachten wat meer sfeer. Als er één punt van ergernis is, dan is dat het winkelcentrum zelf. Wat een tochtig, onpersoonlijk, ongezellig gat is dat.


  Maak melding

 4. Zwolle groene stad. Echt niet, ken haast geen andere gemeente waar zoveel mooie bomen gekapt worden. Men krijgt hier ook altijd toestemming om te kappen volgens de gemeente- berichten.

  Bij mij in de straat ook, 2 bomen die er al sinds de jaren 70 stonden, groen kruis erop geschilderd en weg zijn ze. Lijkt er ook niet op dat er nieuwe geplaatst gaan worden.


  Maak melding

 5. Wat denken de mensen van de ceintuurbaan. Eerder een mooie groene allee en nu een kale verkeersvlakte. Dit had niet gehoeven indien men een bomenbank hand gehanteerd, had men de bomen gewoon kunnen herplanten. Het groen is een kwaliteit.


  Maak melding

 6. Je kunt ook van tevoren bedenken dat bomen groter worden. En daar met het planten rekening mee houden, dus de plant-gaten groot genoeg maken>:( Dit is volgens mij trouwens gewoon een smoes om ze te kunnen kappen. Herplanting vind de gemeente gewoon teveel werk. Ook eens met ELRey over het hanteren van een bomenbank.


  Maak melding

 7. Iemand riep Bomenbank?

  Zoiets?

  En als je zelf een boom wil kappen?

  Kappen

  Zijn één of meerdere van de onderstaande gemeentelijke vrijstellingregels op uw situatie van toepassing?

  Er is geen omgevings­vergu­nning nodig voor het kappen van:

  1. populiere­n/wilgen als wegbeplan­tingen en éénrijige beplantin­gen op of langs landbouwg­ronden, tenzij deze zijn geknot

  2. fruitbome­n/win­dsche­rmen om boomgaard­en

  3. fijnsparr­en en andere naaldbome­n, niet ouder dan twaalf jaar bestemd om te dienen als kerstbome­n en geteeld op daarvoor in het bestemde terreinen

  4. kweekgoed

  5. houtopsta­nd die bij wijze van dunning moet worden geveld, met uitzonder­ing van bomen met een diameter groter dan 40 cm, gemeten met schors op een hoogte van 1,30 m boven het maaiveld

  6. houtopsta­nd die moet worden geveld krachtens de Plantenzi­ektewet of krachtens een aanschrij­ving of op last van het college (zie nog welartike­l 8 van de Bomenvero­rdening 2005)

  7. bomen, voor zover niet reeds genoemd onder 1. tot en met 6, waarvan de stam gemeten met schors, op een hoogte van 1,30 m boven het maaiveld een kleinere omtrek dan 0,30 m heeft, tenzij onderdeel van een houtwal

  8. bomen die staan op percelen kleiner dan 400 m², gelegen binnen de bebouwde kom en niet aangeweze­n als bijzonder­e boom

  9. het periodiek vellen van hakhout ter uitvoerin­g van het reguliere onderhoud

  10. het periodiek knotten of kandelabe­ren.

  Voor een houtopsta­nd die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistr­eerde bosbouwon­derne­mingen en gelegen is buiten een bebouwde kom: zie artikel 2, derde lid van de Bomenvero­rdening 2005.  Maak melding

 8. @WFvN ??? .ELRey bedoelt volgens mij dat je de bomen bijv die bij de centuurbaan stonden eerst zolang ergens anders plant en dan als alles klaar is terug plant. Het gaat hier volgens mij om het kap-beleid van de gemeente, en niet als je zelf wilt kappen.


  Maak melding

 9. Dat laatste was mij wel duidelijk; ik gaf alleen aan dat de gemeente gemakkelijk bomen kapt maar als je het zelf een keer wil……. (aansluitend bij jouw reactie)

  Wat ELRey bedoelt, was me verder inderdaad niet helemaal helder.

  Maar nu wel: bomenbank[/url] dus inderdaad het verplaatsen; iets wat we een jaar geleden wel in Holtenbroek hebben kunnen zien trouwens!


  Maak melding

 10. En ook was een bomenbank een optie geweest in het park de Wezenlanden waar bomen die generaties Zwollenaren hebben zien ontspannen r?cksichtslos zijn gekapt. De balans tussen people, planet en profit is bij veel nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in Zwolle zo onderhand een beetje zoek. Triest!


  Maak melding

 11. De moeraseiken waren het symbool van de poel des verderfs waar wij als gemeente langzaam in aan het wegzakken zijn. Moeras is het symbool waar Zwolle met het huidige B&W op gebouwd is. De eik, solide en trots en dat is wat het symbool zou moeten zijn van ons als inwoners. Tja dat is er niet meer dus KAPPEN.


  Maak melding

 12. Had die bomen maar langs de Mastenbroekerallee gezet, dan konden die sprieten daar, die helemaal niet willen groeien, en die z.g. het verkeerslawaai moesten tegenhouden, eindeljk eens vervangen worden.


  Maak melding

 13. Goed werk. Vorige week een stuk of 15 nieuwe bomen gekregen naast de Middelweg, de weg naar Stadshagen.

  Zwolle is straks weer mooi groen!


  Maak melding

 14. Ik heb hier nog niemand van de klagers van het winkelcentrum gehoord trouwens. Zijn die er wel eens? Of was dit een mooi excuus van de gemeente? “grote muur word gecamoufleerd door deze “haag”. Hoezo schaduw en te weinig zon-licht? Inderdaad Suze, en zo zijn er nog veel meer plaatsen in Zwolle, Het Rechterland pas geleden ook nog. En overal komen er van die zielige boompjes voor terug.


  Maak melding

Reageer