Hergebruik wilgen voor nieuw beverbos

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland is vanwege het project Ruimte voor de Rivier Zwolle gestart met de tweede fase voor het nieuwe leefgebied voor de bevers in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden bij Zwolle Zuid. Het nieuwe leefgebied bestaat uit diverse soorten wilgen en waterpartijen en is een compensatiemaatregel voor de daar aanwezige en beschermde bevers.

beverburcht_16.jpg

Voor het nieuwe bevergebied gebruikt het waterschap wilgen uit de uiterwaard bij het Engelse Werk iets verderop. Na het broedseizoen (eind augustus) zal daar in het kader van het programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat de vegetatie worden aangepakt. Door nu al wilgen af te zagen en te herplanten voor het nieuwe beverbos wordt werk met werk gemaakt. De gezaagde wilgen in Het Engelse Werk worden zodoende gespaard en vervullen daarbij een belangrijke functie voor de tweede fase van de aanleg van het nieuwe leefgebied voor de beschermde bevers. Door gebruik te maken van volwassen bomen is het nieuwe bos eerder geschikt.

De locatie en inrichting van het nieuwe leefgebied voor de bevers is tot stand gekomen op advies van de Zoogdiervereniging Nederland en afgestemd met de lokale beverwerkgroep. Het verder in te richten gebied bevindt zich langs de IJssel ter hoogte van de spoorlijn, tegen park Het Engelse Werk aan. Naast het hergebruiken van wilgen komen er ook waterpartijen.

Het waterschap gaat voor de Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden (onderdeel van Ruimte voor de Rivier Zwolle) de uiterwaard vergraven en legt nieuwe watergeulen aan tussen Oldeneel en de plassen van het Engelse Werk. Door het graven van deze zogeheten nevengeulen kunnen grotere hoeveelheden water veilig worden afgevoerd in tijden van hoogwater op de IJssel.

Nadat de eerste plannen voor het project rond waren doken plotseling de bevers op en bouwden hun burcht precies op de locatie van een geplande nevengeul. In de tussentijd zijn daar twee burchten bijgekomen.

Fase 1 door AOC De Groene Welle

Eind 2011 creëerden studenten van AOC De Groene al de eerste fase van het nieuwe leefgebied. Dit gold als praktijkopdracht voor hun opleiding Bos- en natuurbeheer en bestond uit het uitzetten, inrichten en deels aanplanten van het bevergebied met jonge wilgenstekken. Hiermee konden ze theorie aan praktijk koppelen en voerden ze door de samenwerking met het waterschap een klein deel van het project uit wat blijvend in het landschap wordt opgenomen.

Ruimte voor de Rivier Zwolle

Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden vormt samen met Dijkverlegging Westenholte het project Ruimte voor de Rivier Zwolle. Hiermee houdt het Waterschap Groot Salland Zwolle en achterland veilig en droog in tijden van hoogwater. Om de IJssel meer ruimte te geven wordt bij Westenholte de ruim twee kilometer lange dijk ongeveer driehonderd meter landinwaarts verplaatst. Daarnaast wordt een geulensysteem gegraven dat aansluit op de bestaande watergeul in de Vreugderijkerwaard. In de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden, ten zuidwesten van de stad, wordt de uiterwaard vergraven en komt er een nieuwe watergeul tussen Oldeneel en de plassen van het Engelse werk. Naast het vergroten van de hoogwaterveiligheid worden ook extra kansen gecreëerd voor natuur en recreatie.

Ruimte voor de Rivier Zwolle is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Hiermee zorgt het Rijk met meer dan 30 projecten langs de Rijn en Rijntakken voor het vergroten van de hoogwaterveiligheid. Onder andere door maatregelen als dijkverleggingen, uiterwaardvergravingen en zomerbedverlaging wordt gezorgd voor droge voeten voor bewoners in het rivierengebied.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. er zitten daar helemaal geen bevers, en door al het gedoe en gegraaf in verband met de nieuwe brug, en het gegraaf om nieuwe waterleiding putten te ghraven zijn de reeën ook al verdwenen…>:(


    Maak melding

Reageer