GroenLinks wil opheldering over inzet drones

Zwolle – Uit een recente publicatie in NRC Handelsblad* valt af te leiden dat vorig jaar een onbemand legervliegtuigje met camera, in de volksmond drone genoemd, voor politiedoeleinden is ingezet boven Zwolle. Het gaat om een Raven RQ-11B die blijkens gegevens uit de Staatscourant op 17 juli 2012 boven Dronten, Kampen en Zwolle is gebruikt.

De fractie van GroenLinks wil van het college van B&W opheldering over de inzet van drones in Zwolle en met name over de ‘spelregels’ die bij de eventuele inzet horen. GroenLinks is van mening dat de inzet van drones boven onze stad vraagt om een zorgvuldige afweging. In onze ogen behoeft inzet van een instrument met zulke vertrekkende gevolgen voor de inwoners en bezoekers van Zwolle voorafgaande democratische legitimering. GroenLinks vraagt daarom B&W om een debat met de gemeenteraad voor te bereiden over de inzet van drones.

* Een heimelijke invasie van het Nederlandse luchtruim. Drones werden vorig jaar zeker veertien maal voor politie ingezet, NRC Handelsblad donderdag 7 maart & vrijdag 8 maart 2013 pag. 7

De vragen:

1. Wie besluit tot inzet van drones? Wat is de betrokkenheid, c.q. de verantwoordelijkheid van de gemeente daarbij?

2. Om welke reden is gekozen voor inzet van een drone op 17 juli vorig jaar? Was de doelstelling niet met andere middelen te bereiken geweest?

3. Hoe vaak worden drones boven het grondgebied van de gemeente Zwolle ingezet? Hebben we hier over een uitzondering, of is/wordt inzet regel?

4. Wat zijn de criteria voor de inzet van de Raven? Zijn er beperkingen voor het gebruik, bijvoorbeeld: alleen bij een redelijk vermoeden van criminele activiteiten?

5. Wat zijn de voorschriften of wettelijke regels die gelden voor het gebruik van de Raven boven Zwolle?

Privacy

“De toestellen vliegen meestal op 300 meter hoogte en maken met hun elektromotor amper geluid” (citaat uit bovengenoemd artikel)

6. De wet op de privacy geeft aan dat burgers geïnformeerd moeten worden als er camera toezicht in een gebied gebruikt wordt. Gelden deze regels ook voor het gebruik van de drones? Zo ja, hoe wordt hieraan voldaan? Zo nee, waarom niet?

7. Hoe sluit het gebruik van drones aan bij het beleid van (mobiel) camera toezicht in Zwolle?

“Afhankelijk van de vlieghoogte kan het beeld heel gedetailleerd zijn, tot en met wat voor kleding je aan hebt.” (citaat uit bovengenoemd artikel)

8. Is het college het met de fractie van GroenLinks eens dat het gebruik van drones een vergaande inbreuk geeft in de privacy van de inwoners van Zwolle? Zo nee, waarom niet?

Particulier gebruik

Naast gebruik voor politiedoeleinden is ons ook bekend dat particulieren en ondernemers gebruik maken van ‘unmanned aireal vehicles’. Dat neemt niet weg dat bovenstaande bedenkingen rond het privacyaspect van drones ook spelen bij particulier gebruik ervan. Er is niet veel fantasie voor nodig om minder positieve toepassingen te bedenken (stalking, (bedrijfs)spionage, afpersing).

9. Welke regels gelden voor het particulier gebruik van drones door burgers en bedrijven?

Discussie

De fractie van GroenLinks is van mening dat de inzet van drones boven onze stad vraagt om een zorgvuldige afweging. In onze ogen behoeft inzet van een instrument met zulke vertrekkende gevolgen voor de inwoners en bezoekers van Zwolle voorafgaande democratische legitimering.

10. Zijn B&W bereid een debat met de gemeenteraad over de inzet van drones voor te bereiden, bijvoorbeeld door het opstellen van een opinie- en/of beslisnota?

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Wim, je weet niet waar over je praat. Drones hebben de potentie om een heel serieus probleem te worden. Wat mij betreft worden ze verboden, ongeacht de reden er achter de mensheid is ook wel gelukkig zonder die dingen.


  Maak melding

 2. Gisteren vloog er overigens een drone boven stadshagen. Brede smalle vleugels, bijna geen geluid, traag vliegen, etc.

  De kgb heeft blijkbaar een inspirerende rol gehad….


  Maak melding

 3. Net weer zo’n pokkedrone hier. Meerdere propellors en een lapje die steeds flikkerde. Ding kwam aardig hoog en ver. Mocht zo’n ding boven mijn huis of tuin komen, dan haal ik hem neer.


  Maak melding

 4. Een katapult of luchtbuks doet al snel wonderen. Die dingen zijn superlicht en kwetsbaar, de camera’s eronder zijn duur. Jennen met een laserpen is ook mogelijk natuurlijk.  Maak melding

Reageer