Be Quick ’28 uit de rode cijfers

Zwolle – Op de donderdag 14 maart 2013 gehouden informatiebijeenkomst heeft het Interim Bestuur (IB) de leden laten weten dat de vereniging uit de rode cijfers is en op weg is naar een financieel gezonde vereniging. Zolang het IB aan het roer staat blijft er een strak financieel regime gelden om zo een solide financiële basis te creëren. Het in december 2011 aangetreden IB heeft van de leden mandaat gekregen tot 1 september 2013. Vanaf die datum zal er weer een ‘normaal’ bestuur moeten gaan functioneren.

Na de financiën heeft het IB zich op het technische beleid van de vereniging gericht. Tijdens de informatiebijeenkomst is daarover uitvoerig gerapporteerd. Het IB heeft Jan Locht per 1 april aangesteld als hoofd voetbalzaken en William Bakker als hoofd jeugdopleiding. Zij zullen samen met de andere leden van de technische commissie uitvoering moeten geven aan het technische beleid dat momenteel wordt ontwikkeld. Dit alles wordt vanuit het IB aangestuurd door bestuurslid voetbalzaken Martin Veldwijk. Ook werd bekend gemaakt dat de trainersstaf voor de standaardteams voor volgend seizoen nagenoeg onveranderd blijft. Arnie Pot blijft dus verantwoordelijk voor de 1e selectie en Andre Blom blijft trainer-coach van A1. Binnen de jeugdafdeling zal Gerard van Moorst een meer coördinerende rol gaan vervullen. Hij is dit seizoen nog actief als trainer van D1. De club streeft ernaar om alle standaard jeugdteams in de toekomst op divisieniveau te laten voetballen.

Naast A1 heeft Be Quick bij de A-junioren ook nog een A2 en A3(!) en bij de B- en C-junioren een B2 t/m B4 en C2 t/m C5. Voor deze niet-standaard teams heeft het IB voor volgend seizoen extra middelen beschikbaar gesteld voor het aantrekken van trainers.

Met de directie van PEC Zwolle zijn gesprekken gaande over samenwerking op diverse terreinen. Zo zijn de openingstijden van het clubhuis verruimd om service te verlenen aan de ouders van de jeugd van PEC Zwolle. De jeugd van PEC Zwolle traint op de velden van Be Quick. Uiteraard is ook de samenwerking op voetbalgebied aan de orde. Concrete afspraken zijn daarover nog niet gemaakt, maar de clubs bewaren goede herinneringen aan de samenwerking uit het verleden.

Punt van aandacht binnen de club is de bezetting van een aantal commissies: o.a. die voor de kantine en de senioren. De club heeft al enkele jaren een verplicht vrijwilligersbeleid, desondanks is dat nog niet voldoende gebleken om alle commissies vol te krijgen. Het IB zal zich daar de komende tijd over buigen en proberen voor die commissies weer een volwaardige bezetting te krijgen. De club roept dan ook de leden op om zich te blijven inzetten voor een vereniging die de goede weg weer is ingeslagen.

De nieuwe koers die de club is ingeslagen heeft er ook toe geleid dat veel nieuwe sponsoren zich aan de club hebben verbonden. Be Quick is hier uiteraard erg blij mee. De club presenteert bovendien met trots een hele volle zomeragenda. Zo komen daar naast het inmiddels traditionele DEF-toernooi ook de Zwolle International Cup (3e editie), Sahara Torunlar Toernooi (3e editie) en de Zwolle Afrika Cup (2e editie) aan.

Een andere goede ontwikkeling is die van de nieuwe media. Be Quick heeft inmiddels een snelgroeiende Twitteraccount en grote Facebookaccount. U bent natuurlijk van harte welkom om deze nieuwe media te gaan volgen. Voor meer informatie over Be Quick kunt u natuurlijk ook altijd onze website raadplegen.

 

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer