CDA daagt VVD uit over N35

Zwolle – Het CDA rekent er op dat de VVD onverkort vasthoudt aan de bestaande afspraken tussen het rijk en de regio over opwaardering van de N35. Dit zegt CDA-Kamerlid Eddy van Hijum in reactie op uitlatingen van VVD’er Ton Elias, die het CDA van "leugens" beticht over de kabinetsplannen met het karrenspoor. Van Hijum wijst er op dat ook de provincie Overijssel en het regionale bedrijfsleven zeer ontevreden zijn over het uitstellen en schrappen van delen van de plannen. "Hebben zij het allemaal verkeerd gezien?", houdt hij Elias voor.

Van Hijum daagt de VVD uit om het kabinet samen in een motie vast te pinnen op de oorspronkelijke afspraken. Dit kan op 8 april aanstaande tijdens een Kamerdebat over de wegenplannen. Van Hijum wijst er op dat CDA en VVD in 2006 samen aan de wieg stonden van de plannen tot verbetering van de N35, met het amendement Van Hijum/Hofstra (EUR 16 mln). Daarna hebben het rijk en de regio een ‘marsroute’ afgesproken om de weg stap voor stap te verbeteren. “Laten we in de geest van dat amendement het resultaat voor de regio voorop stellen”, stelt de CDA’er. De stand van zaken is als volgt:

– Zwolle-Wijthmen. Hiervoor hadden rijk en regio 56 mln op de plank liggen, de oplevering stond in 2014 gepland. Minister Schultz besloot in februari bij de invulling van de bezuinigingen op infrastructuur echter om de uitvoering op de lange baan schuiven (na 2018). Daar lijkt het kabinet nu op terug te willen komen, zo blijkt uit een voetnoot in een recente brief over het bezuinigingspakket voor 2014. Dat is op zich goed nieuws. Maar het is nog onzeker of er voldoende middelen zijn om in 2014 met de uitvoering te starten. Het ministerie van I&M moet volgens dezelfde brief ook extra bezuinigen. Ook zijn de plannen nog niet definitief.

– Wijthmen- Nijverdal. Voor dit weggedeelte hadden rijk en regio samen 10 mln uitgetrokken. De rijksbijdrage van 5 mln is geschrapt. Dit budget zou worden gebruikt voor maatregelen om de weg verkeersveiliger te maken, naast een nadere verkenning van de opwaardering. Het gaat dus zeker niet alleen om "papier".

– Nijverdal-Wierden. Rijk en regio hebben 80 mln beschikbaar, en dit geld blijft beschikbaar. Het bedrag is echter hooguit voldoende voor een sobere variant met stoplichten in Nijverdal. Dit doet afbreuk aan de ambitie van een 2×2 doorstroomweg. Over de uitvoering bestaat dan nog geen overeenstemming tussen rijk en regio.

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Ik kan wel zeggen dat ik veel weet over het politiek functioneren. Het economische belang gaat boven alles en het maakt niet uit welke partij je bent. Dus mijn advies partijen ga fuseren word een bestuur. En laat die politieke waanzin achter je. Gewoon omdat jullie allemaal dezelfde idealen hebben, en nu kwestie van toegeven.


  Maak melding

 2. Ik voel er veel voor om de suggestie van Mars in Zwolle door te voeren. en wel omdat het lokale politieke toneel van een dramatisch slecht gehalte is en dus volkomen ongeloofwaardig. Tegenstellingen worden slechts op het niveau van futiliteiten breed uitgemeten en wekken de schijn dat de belangen van de Zwolse burger worden behartigd, maar dienen slechts om de kiezer een rad voor ogen te draaien. Bovenaan op de agenda van raad en college staat immers het bestendigen van de onderlinge verhoudingen. Wie de twitterberichten van onze raadsleden volgt, ziet met mij het trieste beeld van een raadzaal als voli?re met gezellig kwetterende parkieten.
  Als het om kritische belangenafweging en de uitvoering van haar controlerende taak gaat is de raad absoluut niet geëquipeerd en is er feitelijk sprake van een casino met als inzet onze publieke gelden. Faites vos jeux, rien ne va plus!
  In het voorstel van Mars kunnen de volgende verkiezingen worden geannuleerd en kan de formatie zich beperken tot het aanstellen van een bestuur, bestaande uit managers die in de zakenwereld hun sporen hebben verdiend. Dat is meteen winst, want de eerste bezuinigingsmaatregel zal ongetwijfeld het opheffen van de subsidie op de poppenkast in de raadzaal zijn.


  Maak melding

 3. 😀 @Abdre, uit het hart gegrepen. inhoudsloos gelul in de raadszaal. B7W die alleen maar aandacht hebben voor zichzelf en doof en blind zijn geworden voor de realiteit. Het trieste is dat je mening in deze stad niet telt. De koers is uitgezet en de persoonlijke en partij belangen zullen gehaald moeten worden. Politiek in Nederland is afgedaald tot een teleurstellend niveau. jammer dat de politici hier zelf niet gevoelig voor zijn.


  Maak melding

 4. 😀 onderstaande quote stond in de telegraaf, passend ook voor de gemeente Zwolle. Quote: Ik krijg zo langzamerhand het idee dat de meeste politici nog in de ballenbak horen te spelen, gezien het peuter-niveau dat nu in ons land regeert en in de EU.:D


  Maak melding

Reageer