Website voor 50-jarig jubileum Lünen – Zwolle

Zwolle – Dit jaar bestaat de stedenband tussen Zwolle en Lünen 50 jaar. GroenLinks Zwolle en die Grünen uit onze partnerstad lanceren een online kalender met een overzicht van de activiteiten waaraan alle inwoners van beide steden kunnen deelnemen: www.luenenzwolle50.eu.

zwolle-lunen20logo20met20tekst20259x300.jpg
Logo ’50 Jahre Partner in Europa’. Door: Rana Berends (GL fractievoorzitter) en Detlef Weinbrenner (raadslid in Lünen).

Inmiddels zijn de eerste uitwisselingsactiviteiten op de website gepubliceerd. Aanstaande woensdag, 20 maart, legt rond 16.00 uur een boot met senioren uit Lünen aan in Zwolle. Na een bezoek aan de binnenstad volgt aan boord vanaf 19.00 uur een Lüner Abend. Aan het begin van de avond zal loco-burgemeester De Heer de Duitse gasten welkom heten. Verder hebben enkele oud-mijnwerkers uit Lünen al een voorbezoek aan Zwolle gebracht om een bezoek van hun collega’s later dit jaar voor te bereiden. Ook is er een uitwisse­ling tussen de bibliotheken in beide partnersteden in de maak. Daarnaast zijn er initiatie­ven van uit de Künstlerverein, scholen en voetbalverenigingen. De beide groene partijen organiseren zelf bovendien twee evenementen, een in Zwolle en een in Lünen, waarbij het leren van elkaars ervaringen op een duurzaam beleidsterrein centraal zullen staan. Het eerste weekend van juli gaat GroenLinks Zwolle in dat verband naar Lünen. Na de zomervakantie vindt een evenement in Zwolle plaats.

Levend partnerschap

Fractievoorzitter van GroenLinks Rana Berends: ‘De meerwaarde van een Partnerstad is het internationale contact op lokaal niveau.’ De fractie heeft dat aan den lijve ervaren bij het bezoek van Die Grünen aan Zwolle, in september 2012. Tijdens dat bezoek is besloten het voortouw nemen om op gepaste wijze stil te staan bij het jubileum.

GroenLinks en Die Grünen proberen zo veel mogelijk inwoners, verenigingen, organisaties en instellingen te motiveren het 50-jarig partnerschap levend te houden door grensoverschrijdende ontmoetingen en uitwisselingsactiviteiten. Om allerlei verschillende facetten van de stedenband te belichten kan elke organisatie op eigen wijze en naar eigen inzicht en vermogen gezamenlijke activiteiten ontplooien met de zusterorganisatie(s) in Lünen.

Comité van aanbeveling

Een comité van aanbeveling ondersteunt deze oproep van harte. Zo schrijft Jaap Hagedoorn, directeur Maatschappelijk Dienstverlening en auteur van het boekje Banden van Vriendschap. Lünen en Zwolle 45 jaar partnerschap 1963-2008: ‘Partnerschap tussen internationale steden krijgt alleen inhoud als mensen elkaar ontmoeten en (willen) begrijpen over de grenzen heen.’

Henk Okkels, wethouder van 1972 tot 1990, noemt de stedenband ‘belangrijk voor het uitwisselen van kennis en ervaringen’ en Mr. J. Drijber, oud-burgemeester (1969-1980) en ereburger van Zwolle schrijft: ‘Binnen Europa is concrete samenwerking nodig en die samenwerking kan niet alleen gedragen worden door regeringen en bankiers. Nodig is ook een zekere positieve gezindheid van de op afstand van de moeilijke problematiek levende gewone burgers. Hiervoor zijn stedenbanden bij uitstek geschikt.’

Artikel delen:

Reageer