Leerlingen vertellen verhalen in stadsbus

Zwolle – Onder de gemeenschappelijke titel ‘Openbare scholen verbinden Stadshagen’ organiseren de drie openbare basisscholen De Schatkamer, De Krullevaar en Het Festival, dit voorjaar activiteiten en projecten in Stadshagen. Woensdag 20 maart wordt door De Krullevaar Wereldverteldag gevierd, samen met bewoners van de wijk Stadshagen en leerlingen van de openbare basisscholen. Er wordt een vertelprogramma georganiseerd in het Cultuurhuis Stadshagen en vertelleerlingen gaan vertellen in de stadsbussen van Stadshagen. De Krullevaar werkt hierbij nauw samen met de theaterstroom van de Van der Capellen scholengemeenschap.

Voor kinderen is het leren vertellen van verhalen en het vervolgens daadwerkelijk optreden een culturele uiting van vertelkunst, en daarbij ook een belangrijke bijdrage in hun totale leerontwikkeling. Vandaar ook dat er scholen zijn die hier bijzondere aandacht aan besteden. In Zwolle wordt dit gedaan op OBS De Krullevaar (in Stadshagen) en de Van der Capellen Scholengemeenschap. Wie woensdagochtend 20 maart in de stadbus van lijn 1 door Stadshagen, van en naar station Zwolle stapt, loopt grote kans verrast te worden door één van de  vertelleerlingen van De Krullevaar en de Van der Capellen scholengemeenschap die -in de bus!- aan passagiers verhalen vertellen. Deze ‘busvertelacties’ door vertelleerlingen van De Krullevaar worden mede mogelijk gemaakt door Syntus en de Provincie Overijssel.

Vertelprogramma in het Cultuurhuis Stadshagen

Kinderen luisteren graag naar verhalen en vertelleerlingen van De Krullevaar en de Van der Capellen scholengemeenschap vertellen graag. Op Wereldverteldag wordt door De Krullevaar in het Cultuurhuis Stadshagen een vertelprogramma georganiseerd voor ruim honderd leerlingen van de groepen 3 van basisscholen De Schatkamer, Het Festival en De Krullevaar. Ook ouders van de leerlingen uit desbetreffende groepen zijn van harte welkom.

Vertelleerlingen van De Krullevaaren de Van der Capellen scholengemeenschap nemen het eerste deel van de vertelochtend voor hun rekening. Daarna zal professioneel vertelster Toos Ligtenberg het publiek trakteren op ‘Het sprookje van de spiegel’.
Na afloop van het vertelprogramma krijgen alle kinderen op De Krullevaar nog een creatieve afsluiting, waarna iedereen naar huis gaat met een‘hoofd vol van verhalen’ en een zelfgemaakt schilderij , verhaal en/of gedicht.

De Krullevaar: Een school vol van verhalen

De Krullevaar vindt het luisteren naar, het verzinnen van en het vertellen van verhalen erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Naar verhalen luisteren en verhalen leren vertellen is goed voor de taalvaardigheid, de woordenschat en de zinsbouw. Ook helpen verhalen om de lesstof beter te begrijpen en te onthouden. Op OBS De Krullevaar worden leerlingen daarom opgeleid in het vertellen van verhalen. Al ruim zeven jaar doen Krullevaarleerlingen mee aan vertelwedstrijden zoals de Gouden Vertelpas en vallen leerlingen regelmatig in de prijzen. Zo werd vorig jaar de landelijke‘Vertelparel’ gewonnen door Annerose Bijkerk van De Krullevaar en werd zij hiermee de beste vertelleerling van Nederland!

Vertelleerlingen van De Krullevaar vertellen hun verhalen in de eigen school, maar ook daar buiten: o.a. in juni op het Internationaal Waterval Vertelfestival in Zwolle en woensdag 20 maart in het Cultuurhuis Stadshagen en de ‘Stadshagen stadsbussen’.

Meer informatie over OBS De Krullevaar: www.de-krullevaar.nl

Meer informatie over Wereldverteldag: www.wereldverteldag.nl/wereldverteldag-nederland/geschiedenis

Artikel delen:

Reageer