PvdA wil een plan van aanpak voor jonggehandicapten in Zwolle.

De fractie van de Partij van de Arbeid Zwolle wil dat de gemeente Zwolle de regie gaat voeren voor de re-integratie van jonggehandicapten. Om dit te bereiken dient de PvdA tijdens de behandeling van het re-integratiebeleid op maandag 25 juni 2007 een motie in.

Op maandag 11 juni is in de commissie Werk van de gemeenteraad Zwolle het re-integratiebeleid geëvalueerd. Voorafgaand aan deze vergadering heeft de fractie van de PvdA, bij monde van Ronald Revenberg, een opiniestuk geschreven. Naar aanleiding van de reacties hierop van de commissie en wethouder Martin Knol dient woordvoerder Inge Meijer-Westerbeek morgenavond een motie in. Het doel van de motie is dat de gemeente Zwolle meer regie (casemanagement) gaat voeren op de doelgroep jonggehandicapten in Zwolle vanuit een sociaal-economisch uitgangspunt. Dit houdt in dat de participatie van deze doelgroep op de arbeidsmarkt benaderd wordt vanuit individueel maatwerk. Dit maatwerk kan variëren van zelfstandig ondernemerschap, een dienstverband bij de Sociale Werkvoorziening, begeleid werken bij een werkgever, vrijwilligerswerk tot dagbesteding met een arbeidsmatig karakter.

De fractie van de PvdA is van mening dat het college de participatie van jonggehandicapten op de arbeidsmarkt teveel benaderd vanuit het economisch perspectief. Deze benadering heeft tot gevolg dat alleen de kansrijke jonggehandicapten daadwerkelijk een kans krijgen op de arbeidsmarkt. Dit terwijl recent onderzoek van de SER heeft uitgewezen dat slechts een kwart van de jonggehandicapten daadwerkelijk participeert op de arbeidsmarkt. PvdA woordvoerder Inge Meijer-Westerbeek maakt zich zorgen om het feit dat veel jonggehandicapten die moeite hebben om ooit in aanmerking te komen voor een betaalde baan nu doelloos thuis zitten en alle vaardigheden die zij geleerd hebben verliezen. 

Over het collegevoorstel om binnen de doelgroep jongeren de groep jonggehandicapten toe te voegen aan het specifieke doelgroepenbeleid zegt zij: “Weliswaar een goed begin, maar er zijn signalen dat vele jonggehandicapten nu geen re-integratietraject hebben of op diverse wachtlijsten staan, zoals voor dagbesteding of zorg. Deze jongeren zijn heel divers en zijn versnipperd bekend bij diverse instellingen. Als wij niet uitkijken verleren deze jongeren alle, vaak met moeite aangeleerde, vaardigheden door thuis te zitten”. En verder: “de motie van de PvdA is bedoeld dat alle jonggehandicapten een gelijke kans krijgen om te participeren in de Zwolse samenleving en niet meer aan de zijlijn staan”, aldus Inge Meijer-Westerbeek.

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Beste nee,

  Je bedoe.lt dat er een wachtlijst is van 2 jaar voor de sociale werkvoorziening? Als dat zo is, bevestigd dat mijn mening. En moet er iets aan gedaan worden!  ⚠️ Meld

 2. Hallo, ik ben erg bij dat er eindelijk iemand in de politiek zn nek uit gaat steken voor deze doelgroep! wij/ik als J-G zijn al lang genoeg onder de mat gemoffeld,maar er wordt niet of nauwelijks naar ons geluisterd!misschien moeten we eerst maar hang jongeren worden,en dan gehandicapt..ik volg het op mijn jonggehandicapte voeten..


  ⚠️ Meld

 3. Hier een Plan van aanpak voor. Over ouderen in de bus/trein (zie boven) eerst een discussie.
  Prima dat PvdA opkomt voor de zwakkeren, mensen langs de zijlijn en minderheden in de samenleving. Dat is 1 van de redenen waarom ik op ze stem. Maar voor dit plan is de discussiefase dus al achter de rug? Of hoe met ik dat zien; het lijkt me dat een Plan van Aanpak 1 van de laatste stappen is in de besluitvorming en in de actie. De discussie, zou dan de eerste stap zijn??? Graag minder (zo weinig mogelijk) tekst en meer DOEN in de politiek.
  Bedoel: kom gewoon met een plan in de gemeenteraad van max. 1 A4tje. En nu komt het….in Jip & Janneke taak; of maak een populaire versie. Peil het draagvlak idd wie de weblog en via betrouwbare mensen om je heen….Dan is het in de raad “take it or leave it. Graag snellere, kortere, duidelijker besluitvorming. Moet je eens kijken hoeveel krediet je van de burgers terug krijgt. En NEE dat heeft nixxx met “professor Pim” te maken!!! Nu eens een keer niet.
  Ben trouwens voor gratis openbaar vervoer voor iedereen. Desnoods sponosr je het toch bescheiden? Als het te duur zou worden????
  De politiek wil de mensen toch in de bus/trein op tijdstippen dat het wat rustiger is? Denk ook aan het milieu-voordeel: de bus/trein rijdt toch……


  ⚠️ Meld

Reageer