Onrust over opvangplekken daklozen Hanzeland

Zwolle – De fractie van de SP in de gemeenteraad van Zwolle heeft vragen gesteld over de plannen van de gemeente om extra opvangplekken voor daklozen te realiseren in de locatie van het Leger des Heils aan de Burgemeester van Walsumlaan in Zwolle Zuid. Onlangs is er een bijeenkomst geweest met buurtbewoners, die zeer emotioneel verliep. Veel bewoners van Hanzeland ondervinden nu al overlast van de huidige opvang.

Op 12 maart vond een door de gemeente georganiseerde bewonersavond in Hanzeland plaats waarbij plannen werden aangekondigd om 12 extra opvangplekken te realiseren op de locatie Burgemeester van Walsumlaan. Op 3 april sluit het Nel Banninkhuis en het college acht meer plekken nodig om dit tekort op te vangen. De SP is blij dat de gemeente wil vasthouden aan het principe dat in Zwolle niemand op straat hoeft te slapen, maar heeft grote vragen over deze gang van zaken. Het lijkt de partij onverstandig om bij een controversieel besluit dat voor 3 april moet worden genomen pas zo laat de bewoners te betrekken. Bovendien hebben de bewoners op de betreffende bijeenkomst er blijk van gegeven niet alleen tegen aanvullende plekken te zijn, maar ook overlast te ervaren van de huidige opvangplaatsen.

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘De SP vindt het heel belangrijk dat er genoeg opvangplekken zijn, en het is zaak eventuele overlast eerlijk te verdelen over de stad. Maar wij maken ons wel grote zorgen over hoe de gemeente dit nu aanpakt. Als we een ding geleerd hadden moeten hebben van het Exodushuis is dat je bewoners tijdig en grondig mee moet nemen om enig draagvlak te kunnen hebben. Nu lijkt het sterk op haastwerk waarbij de bewoners nauwelijks kans hebben om nog invloed te hebben op het besluit.’

Geacht college,

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde van de gemeenteraad wil ik namens de SP vragen stellen over mogelijke aanvulling van het aantal opvangplaatsen voor daklozen bij de locatie van het Leger des Heils aan de Burgemeester van Walsumlaan.

Inleiding

Afgelopen dinsdag 12 maart heeft er een bewonersavond plaats gevonden voor 1200 inwoners van Hanzeland en Zwolle Zuid op Hogeschool Windesheim. Raadsleden hebben hiervoor geen uitnodiging gekregen, hoewel aan het begin van de bijeenkomst schijnt te zijn gevraagd of aanwezige raadsleden (en journalisten) zich kenbaar wilden maken. Doel van de bijeenkomst was – aldus de uitnodiging aan de bewoners – om vragen en aandachtpunten van de bewoners van de wijk te verzamelen om die mee te kunnen nemen in de overwegingen van het college. De mogelijkheid van aanvullende opvangplekken tot heeft emotionele reacties heeft geleid bij bewoners. Inwoners hebben het gevoel dat het besluit eigenlijk al is genomen.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

1.    Wat voor duiding geeft het college aan het verloop van de bijeenkomst van 12 maart? Is er een verslag van de bijeenkomst gemaakt? Kan dit de raad worden toegezonden?

2.    Waarom zijn de raadsleden niet uitgenodigd voor deze bijeenkomst?

3.    Is het correct dat de directe noodzaak voor de gemeente om over te gaan tot het creëren van 12 extra plaatsen is het feit dat er door de sluiting van het Nel Banninkhuis een tekort van 12 plaatsen is ontstaan? Als dat zo is, is – gezien het feit dat al lang bekend is dat het Nel Banninkhuis gaat sluiten op 3 april-  maart 2013 niet een bijzonder laat moment voor overwegingen over waar extra plaatsen kunnen worden gerealiseerd?

4.    Is er gezien de korte deadline nog wel een alternatief mogelijk voor andere opvangplekken en zo nee, was het dan niet verstandiger geweest om niet de suggestie te wekken dat het besluit nog moet worden genomen?

5.    Is het correct dat de (mogelijke) keuze van het college voor de locatie Burgemeester van Walsumlaan voor uitbreiding van het aantal plekken in de stad vooral is gebaseerd op financiële afwegingen, omdat het clusteren van opvangplekken goedkoper is dan versnippering?

6.    Is het college nog van plan op enig moment de Raad bij dit besluit te betrekken? Zo ja, op welke termijn is de college dat van plan gezien de eigen ambitie om voor 3 april tot een besluit te komen?

7.    Acht het college het –gezien de recente ervaringen met het Exodushuis- waarschijnlijk dat de korte periode van 12 maart tot 3 april afdoende is om via een zorgvuldig proces bewoners te betrekken en te zorgen voor voldoende draagvlak?

8.    Kan het college bevestigen dat verschillende bewoners serieuze problemen meldden over de huidigde daklozenopvang (overlast in de buurt)?Kan het college bevestigen dat de zorgen van sommige bewoners over de consequenties van extra daklozenopvang voor met name de veiligheid in de buurt (deels) werden bevestigd door de wijkagent? Welke maatregelen wilt u nemen om tegemoet te komen aan de bezwaren van de bewoners?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie                   

Tjitske Siderius

Artikel delen:
Reacties 5
 1. Als de gemeente een dergelijke belangrijke bijeenkomst organiseert en je bent daar als raadslid niet van op de hoogte, dan zit je te slapen.

  Dat je een verslag van de bijeenkomst eist via het college, kan ook op andere manieren. Via de bijeenkomst zelf?

  Afvragen of het correct is of “bijzonder laat moment voor overwegingen over waar extra plaatsen kunnen worden gerealiseerd”. Nee, een voorstel wat al op de plank ligt, 12 extra plaatsen en het sluiten van BAnninkhuis, komt echt niet zomaar te voorschijn. Je medio maart afvragen of het correct is, is al aan de late kant.

  Enzovoort enzovoort. Typisch Siderius: mosterd na de maaltijd terwijl ze zelf ligt te slapen. Als je goed was geinformeerd (informatie haal jezelf, krijg je niet op een presenteerblaadje), had je deze vragen niet hoeven te stellen en had het college zich met andere zaken kunnen bemoeien.  Maak melding

 2. Het Nel Banninkhuis kon dicht omdat er volgens de wethouder meer dan voldoende plaats zou zijn voor opvang van deze mensen. De Herberg kon ze er wel bij hebben. In de loop van de tijd bleek dat de Herberg al vol zit en dat er te weinig opvangplaatsen zijn in Zwolle. De opvang aan de Burg van Walsumlaan is allang geen crisisopvang meer maar een plaats waar langdurig (vaak verslaafde) daklozen een vaste opvangplek hebben. Daar komen nu dus kennelijk extra plaatsen bij voor nieuwe gevallen. Dit is dus het ene gat met het andere gat dichten omdat men er gemakshalve van uitging dat het zich allemaal vanzelf wel op zou lossen. Communicatie met de buurt schijnt de gemeente nog telkens van ondergeschikt belang te vinden.


  Maak melding

 3. Hoeveel mensen slapen er eigenlijk nu nog in het Nel Bannink, volgens mij stuk of vijf /zes….. Moeten toch wel op te vangen zijn.


  Maak melding

 4. gaat weer net zo als met dat casino…bevolking zegt nee…hoge heren doen het toch… zet dat opvanh hok maar naast het huis van de burgemeester of naast het huis van die sp-er neer nog beter…>:(


  Maak melding

Reageer