Aanpassing kruising Twistvlietpad–Belvédèrelaan

Zwolle – In oktober 2011 heeft de raad een globaal plan vastgesteld voor de verbetering van de bereikbaarheid van Stadshagen. Afgelopen jaar zijn die maatregelen uitgewerkt. Met deze beslisnota worden een aantal concrete maatregelen voorgesteld. De verschillende varianten zijn afgestemd met de klankbordgroep. Wethouder De Heer vroeg maandagavond aan het begin van de raadsvergadering het woord en deelt mee dat tijdens de verdere uitwerking naar de fase van het definitief ontwerp is gebleken dat de raming voor aanpassing van de kruising Twistvlietpad – Belvédèrelaan (beslispunt 2) geen € 230.000 is maar € 285.000,-. De meerkosten zullen binnen het totaal beschikbare budget worden opgelost.

16-09-2011_ontsluiting_stadshagen_4.jpg

Naar aanleiding van deze mededeling zijn er enkele vragen van raadsleden. De wethouder verwacht dat er geen concessies hoeven te worden gedaan met betrekking tot de functionaliteit van de voorgestelde maatregelen. De twee overige maatregelen moeten namelijk nog worden uitgewerkt en er is kans op een aanbestedingsvoordeel. De fracties kunnen zich op hoofdlijn vinden in de voorgestelde maatregelen. Het grote voordeel is dat de verkeersstructuur in stand blijft maar wel duidelijker wordt. Geconstateerd wordt dat de zogenoemde knip definitief niet wordt opgeheven en dat daarmee de verkiezingsbelofte van de VVD niet gestand is gedaan. Verder is er met name discussie over het kruispunt Twistvlietpad – Belvédèrelaan. Er is twijfel of dit wel de beste oplossing is. Zo vindt men het fietspad op de brug te smal. Wellicht dat een verkeersregelinstallatie (VRI) beter is. Verder vraagt men aandacht voor de ontsluiting van de wijkboerderij.

De suggestie wordt gedaan om van de Oude Wetering een fietsstraat te maken. Wat de onderdoorgang naar de Tippe betreft zegt wethouder De Heer dat de gereserveerde middelen bedoeld zijn als Zwolse bijdrage aan de Kamperlijn. Vóór de zomer wordt van de provincie duidelijkheid verwacht over de toekomst van de HOV verbinding Zwolle-Kampen. Over de kruising Twistvlietpad – Belvédèrelaan geeft de wethouder aan dat de overzichtelijkheid moet worden vergroot en de snelheid van het autoverkeer omlaag moet. Een VRI is doorgaans duurder en in dit geval geen betere oplossing. De wethouder zegt toe dat het definitief ontwerp van deze Kruising nog met de fietsersbond wordt besproken. Verder zegt hij toe dat hij de verdere uitwerking van de aanpassing van de rotondes op de Milligerlaan en de bewegwijzering nog ter informatie aan de raad zal sturen. Conclusie van de bespreking is dat dit voorstel dan geagendeerd kan worden voor de eerstvolgende besluitvormingsronde-A op 8 april. Er komt een gewijzigd voorstel waarbij in het dictum in plaats van een bedrag per maatregel een totaalbedrag zal worden vermeld.

Artikel delen:
Reacties 5
 1. helaas is er bij de bouw van stadshagen niet goed na gedacht, en de toenmalig wethouder met de noorderzon vertrokken, wegen zijn te smal of te weinig zie de files in de ochtend en avond, extra ontsluiting via de tippe naar hasselterweg zou al een uitkomst zijn, fietspad mischien hier de rode toren brug voor gebruiken die waar die nu licht toch geen nut meer heeft, kan fiets verkeer via deze brug geleid worden over het water naar wc. fietspad langs kant wc en parkeerplaatsen opschuiven richting kinderboerderij, fietsroute kan dan aan eind weer op oude wetering aansluiten? Oversteek op huidige plek kan dan weg.


  Maak melding

 2. Fijn meneer de Heer, dank voor het misleiden van de inwoners van Stadshagen. U heeft de boel belazerd tijdens uw verkiezingscampagne door een oplossing voor de Knip te beloven. Niet dat ik dat nu zo’n groot probleem vindt, maar u heeft die belofte wel gedaan en vervolgens alleen een peperduur onderzoek uit laten voeren (kosten; 100.000 euro), met als uitkomst dat er niets verandert. U bekijkt het verder maar met uw mooie praatjes.


  Maak melding

 3. Weer ?? 50.000,- overschrijding van het budget. In Zwolle geen project zonder overschrijding. Wat een blamage en wat triest dat er wederom een wethouder zijn beloftes niet na komt.


  Maak melding

 4. Geconstateerd wordt dat de zogenoemde knip definitief niet wordt opgeheven en dat daarmee de verkiezingsbelofte van de VVD niet gestand is gedaan. Wederom dezelfde wethouder. Wanbeleid is ook beleid. De betreffende wethouder schreeuwt bij voortduring: ik ben verantwoordelijk voor het beleid. Wanneer ziet hij in dat zijn beleid heeft gefaald, zijn houdbaarheidsdatum is verstreken en het tijd wordt dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt>:(


  Maak melding

Reageer