PvdA wil discussie over ‘gratis’ openbaar vervoer senioren

Naar aanleiding van een brief van het Cosbo stelde de PvdA vragen aan het College van B&W over ‘gratis’ open vervoer (hierna ‘gratis’ OV). De antwoorden van het College waren volgens de PvdA niet erg bevredigend. De PvdA wil nu een discussie gericht op nadere standpuntbepaling in de Zwolse gemeenteraad. Daarbij tellen naast de gebruikelijke verkeerskundige vooral de sociaal-maatschappelijke overwegingen. Eenzaamheid en isolement moet worden tegen gegaan. Voornamelijk ouderen, maar ook gehandicapten die niet over een auto beschikken, of niet meer in staat zijn een auto te rijden, vereenzamen. De invoering van ‘gratis’ OV kan de maatschappelijke participatie van deze groepen sterk bevorderen. Naast dit sociale motief voor ‘gratis’ OV is er een belangrijk economisch argument om ‘gratis’ OV aan te bieden. Het is simpelweg doodzonde om in de daluren lucht te vervoeren in plaats van passagiers. Uit de ervaringen in België blijkt bovendien dat een belangrijk bijkomend voordeel van meer oudere reizigers in het OV is, dat de sociale veiligheid toeneemt als ouderen en minder valide mensen een belangrijk deel van de OV-reizigerspopulatie uitmaken. 

In Nederland wordt in diverse steden geëxperimenteerd met ‘gratis’ OV voor ouderen. Het persbericht van de gemeente Tilburg van 18 april 2007 is hierover heel duidelijk. Sinds de invoering van gratis openbaar vervoer voor ouderen in Tilburg (waar gekozen is voor de grens van 55+) op 1 oktober 2006 is het gebruik door de doelgroep bijna verdriedubbeld: “Gratis busvervoer voor 55+ draagt bij aan het tegengaan van vereenzaming. Tien procent van de nieuwe 55+ reizigers geeft aan dat ze zonder de gratis bus thuis waren gebleven. Dat zijn 1300 ouderen per week. Dat is een van de opvallende resultaten van het experiment met gratis bussen voor 55-plussers in Tilburg. Tilburg kent bijna 50.000 ouderen.”

 De PvdA heeft berekend, dat in Zwolle rekening moet worden gehouden met een doelgroep van maximaal 16.000 personen (65+ ers) en dat dan een budget van ongeveer € 100.000,- per jaar nodig is. De mogelijkheden om daar beneden uit te komen zijn alleszins reëel. Uit informatie van de gemeente Zwolle kan worden afgeleid dat er nu dagelijks niet meer dan 275 ouderen per dag gebruik maken van het busvervoer in Zwolle! Dat is op zich zelf, bezien in relatie tot de resultaten in Tilburg, al voldoende reden voor een experiment met ‘gratis’ OV.

“Discussie in de gemeenteraad zou moeten leiden tot nadere standpuntbepaling over de wenselijkheid van de start van een experiment met ‘gratis’ openbaar vervoer voor ouderen ” Aldus de PvdA. Voor de PvdA is dat duidelijk: het is een goed instrument tegen vereenzaming en isolement, het heeft belangrijke nevenvoordelen en de kosten er van zijn beperkt! 

Artikel delen:
Reacties 11
 1. Gewoon een manier om de reizigersaantallen op te pimpen en daarna te zeggen; “Kijk eens hoeveel reizigers we vervoeren! We hebben meer subsidie nodig”. Bodemloze put.


  ⚠️ Meld

 2. maar als er meer mensen met de bus gaan, is dat beter voor het milieu. Bovendien kunnen ouderen zo beter hun contacten onderhouden, zodat ze zich beter voelen. En mensen die zich goed voelen zijn minder vaak ziek. En dat kost dan ook weer minder geld. Dus als je het van de geldkant wilt benaderen: vooral gratis openbaar vervoer voor ouderen!


  ⚠️ Meld

 3. Je reinste discriminatie. Ik wil ook gratis OV!

  Als het regent moet ik ook achter de orchide?«n weg kunnen kruipen om richting binnenstad te kunnen gaan zonder een nat pak op te lopen. 😉


  ⚠️ Meld

 4. Naast dit sociale motief voor ‘gratis’ OV is er een belangrijk economisch argument om ‘gratis’ OV aan te bieden. Het is simpelweg doodzonde om in de daluren lucht te vervoeren in plaats van passagiers.

  Een belangrijk economisch argument? Die bus rijdt met lucht, of de bus rijdt met niet betalende passagiers… die de gemeente betaald. Lekker economisch argument. De PVDA kan wel een economielesje gebruiken.

  @jaap
  “maar als er meer mensen met de bus gaan, is dat beter voor het milieu.”
  Die mensen waren (in Tilburg) anders niet met de bus gegaan. Dat is veel milieuvriendelijker. 🙂


  ⚠️ Meld

 5. maar als er meer mensen met de bus gaan, is dat beter voor het milieu.

  Valt dat effe tegen. Gratis OV trekt alleen maar mensen die anders niet zouden reizen, of fietsen. Over milieuvriendelijk gesproken. Files worden er niet korter door.


  ⚠️ Meld

 6. Een stompzinnig idee. Ouderen kunnen makkelijk met de fiets en als dat niet meer kan hebben ze recht op kilometers van valyss. Laten ze dat uitbreiden


  ⚠️ Meld

 7. Laat ze in ieder geval de leeftijd omhoog halen naar 65 jaar. Een beetje 55 plusser dient nog minimaal 10 jaar betaalde arbeid te verrichten en heeft dus andere middelen om eventuele eenzaamheid tegen te gaan.
  Een 55+ die tijdens daluren reist zal nog wel een van de laatsten zijn die van een dure VUT of pre-pensioenregeling geniet.


  ⚠️ Meld

 8. Chris, ga eens kijken in de bejaardenhuizen,verzorgings en verpleeghuizen en kijk hoe deze mensen moeten leven, hoe wij omgaan met onze bejaarden.
  Gun ze zolang het nog kan toch die gratis ritjes.


  ⚠️ Meld

 9. ga eens kijken in de bejaardenhuizen,verzorgings en verpleeghuizen en kijk hoe deze mensen moeten leven, hoe wij omgaan met onze bejaarden.

  Daarvoor heb je juist die regeling van Valyss, ga eens kijken bij de fietsenstalling bij V en D, hoeveel ouderen daar worden opgehaald en weggebracht om de stad in te gaan


  ⚠️ Meld

 10. Met de bus kun je zelf bepalen wanneer je gaat, met Valyss, moet je maar afwachten wanneer je gaat en dan de wachttijden een half uur van tevoren klaarstaan en dan maar hopen dat men je niet eerst half Zwolle laat zien voor je op de plaats van bestemming bent en dit dan twee keer, voor een uurtje de stad in.
  Nee, geef ze lekker de kans om gratis met de bus te gaan.


  ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.