Nader onderzoek invulling Katwolderplein

Zwolle – Op verzoek van het CDA werd maandagavond voor de raadsvergadering de informatienota Katwolderplein geagendeerd. De afgelopen periode is gewerkt aan de voorbereiding van de gebiedsontwikkeling Katwolderplein. De gemeente zorgt voor de parkeergarage. Multi Vastgoed ontwerpt het commercieel en woonprogramma op de parkeergarage. De ontwikkelaar geeft aan dat er onvoldoende verhuurresultaat is bereikt en stopt het ontwerpproces. Hierdoor moet de gemeente zich bezinnen op een andere invulling van de samenwerking.

Er worden drie scenario’s onderzocht. Zodra de consequenties van de scenario’s in beeld zijn wordt de raad direct geïnformeerd en zullen vervolgstappen ter besluitvorming worden voorgelegd. De fractie van het CDA krijgt als eerste het woord en legt in een vraag de relatie tussen de bijdrage uit de grondexploitatie (grex) voor de Rodetorenbrug en de vermindering van de verdiencapaciteit door de programmawijziging op het Katwolderplein. Verder wordt gevraagd naar de juridische consequenties als volgens scenario 3 afscheid wordt genomen van Multi Vastgoed. De overige fracties vragen o.a. naar de parkeerambitie, de relatie met het waterplein en naar het commercieel programma. Wethouder Vedelaar zegt dat door de aanhoudende crisis het oorspronkelijk plan niet realiseerbaar is. Dit dwingt partijen naar andere mogelijkheden te zoeken. Het blijft een fantastische locatie vlak bij de afslag van de A28 en de binnenstad. Ook blijven commerciële partijen geïnteresseerd. Zo heeft bijvoorbeeld een restaurantketen te kennen gegeven plaats te willen nemen in het nieuwe complex. De gemeente wil samen met Multi kijken naar de kansen, die relateren aan de opgaven en dan bezien wat de gevolgen zijn voor het programma, de grex en de mogelijkheden voor de parkeergarage. Het aantal benodigde parkeerplekken hangt af van het te realiseren programma. De parkeergarage op het Noordereiland kan in ieder geval langer open blijven.

Volgens verkeerswethouder De Heer zijn er geen gevolgen voor het te realiseren busstation op de Pannenkoekendijk. De fracties worden in de gelegenheid gesteld om nog suggesties aan het college mee te geven. De volgende opmerkingen worden gemaakt: Terrein tijdelijk inrichten als parkeerplaats, stadscamping of groenvoorziening. Denk hierbij aan de bewoners van de nieuwe Volgeltjesbuurt. Koppel een thema aan de ontwikkeling bijvoorbeeld Mediaplaza met de bibliotheek, mediazaken en creatieve ondernemers. Geen crisisbouw: "liever leeg dan lelijk", zegt aadslid Jan Brink namens D66. Denk aan een goed faseerbaar plan: stapje voor stapje. Realiseer hier de woningbouw die ooit gepland was op de locatie IJsselhallen. Wethouder Vedelaar belooft de suggesties in de uitwerking van de scenario’s mee te nemen. Verwacht wordt dat aan het eind van het tweede kwartaal de resultaten bekend zijn. Aan het eind van de bespreking blijkt het onderwerp voldoende besproken en kan de informatienota alsnog voor kennisgeving worden aangenomen.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Over die overbodige Rodetorenbrug hoor je nu niemand in de Raad meer. Zouden ze zich toch allemaal een beetje schamen over dit overbodige en technisch onvolwaardige speeltje?


    Maak melding

  2. Hoera een stadscamping. Misschien een extra woonwagenkamp. B&W is weer creatief bezig. “Terrein tijdelijk inrichten als parkeerplaats, stadscamping of groenvoorziening. Denk hierbij aan de bewoners van de nieuwe Volgeltjesbuurt. Koppel een thema aan de ontwikkeling bijvoorbeeld: Mediaplaza met de bibliotheek, mediazaken en creatieve ondernemers. Geen crisisbouw: “liever leeg dan lelijk”. De creativiteit is weer ongekend. Over lelijk gesproken, wat te denken van de vrat op de fundatie. Ben benieuwd wat de gemeente verstand onder lelijk.


    Maak melding

Reageer