Buitenschoolse opvang in de lift

Zwolle – De samenwerking ‘Investeren in Samenspel’ van Kinderopvangorganisaties in de regio IJssel-Vecht en de ROC’s  Deltion en Landstede werpt vruchten af. Inventarisatie van wensen en behoeftes heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe onderwijsmodule die is bedoeld om de buitenschoolse opvang te professionaliseren. Op woensdag 27 maart wordt bij Deltion en buitenschoolse opvanglocaties de werkveldbijeenkomst ‘Laat je verrassen door de bso’ gehouden, waar studenten Pedagogisch Medewerker in 17 workshops aan den lijve kunnen ervaren met welke activiteiten ze kinderen van 4 tot 12 kunnen enthousiasmeren en motiveren. Waarbij er veel aandacht is voor een nieuwe, effectieve benadering van 8-plussers.

‘Uit enquêtes bij de verschillende samenwerkende kinderopvangorganisaties bleek vorig schooljaar dat er behoefte was aan stagiaires die goed voorbereid zijn op wat zich in een buitenschoolse opvang afspeelt’, vertelt projectleider Gine Vredeveld van ‘Investeren in Samenspel’. ‘Aankomende pedagogisch medewerkers hebben vaak het idee dat zij leren om kinderen te verzorgen. Terwijl 8-plussers, dus ook de 12-jarigen die eigenlijk maar een paar jaar jonger zijn dan de studenten zelf, heel andere wensen en interesses hebben. Die hebben een andere benadering nodig dan 4-jarigen. Daarom wordt er bij Landstede en Deltion een nieuwe module aangeboden. Daarin gaan de toekomstige pedagogisch medewerkers de diepte in. Zij leren wat het betekent om met oudere kinderen om te gaan qua ontwikkelingspsychologie, communicatieve en sociale vaardigheden, pr en uitvoering van activiteiten ten aanzien van het bso-kind. Deze onderwerpen worden steviger in het curriculum ingebed. Tot nu toe werd daar te versnipperd aandacht aan besteed.’

De bso (-stage) is niet favoriet onder studenten Pedagogisch Medewerker. Om te laten zien hoe leuk het is, hoe het werkt en welke interessante activiteiten er zijn voor kinderen tot dertien jaar, wordt op woensdag 27 maart van negen tot vier de Werkveldbijeenkomst ‘Laat je verrassen door de bso’ georganiseerd. Locatie: Deltion, Mozartlaan 15 in Zwolle. ‘Er zijn zeventien workshops die de toekomstige pedagogisch medewerkers prikkelen om meer van hun vak af te willen weten’, vertelt Gine. ‘En dan gaat het niet alleen om doe-activiteiten op het gebied van techniek en natuur, maar ook de GGD is er bijvoorbeeld met informatie over hoe om te gaan met seksueel gedrag bij kinderen van 9 tot 12 jaar. We hebben een workshop Sport en Bewegen met kinderyoga, lipdub, kickboksen en zumba. De Muzerie biedt een workshop toneel en muziek, er wordt gekookt en gegrimeerd en belangstellenden kunnen meedoen aan de workshop striptekenen.’ Het wordt een interactieve dag voor de studenten, met Twitter Walls (#bsodag) en facebook (Investeren in Samenspel).

De samenwerkingsovereenkomst ‘Investeren in Samenspel’ werd in november 2009 ondertekend door Kinderopvang, Peuterspeelzalen, Landstede en Deltion. Doelstellingen van de samenwerking: meer en beter toegeruste pedagogisch medewerkers en een verbeterde afstemming tussen theorie en praktijk, dus tussen school en werkveld. Gine is blij met de constructieve resultaten van de samenwerking. ‘Iedereen is enthousiast. Alle deelnemers van “Investeren in Samenspel” zetten zich ten volle in. Het levert dan ook daadwerkelijk iets moois op. Met de nieuwe module wordt ingezet op professionalisering, iets waar de buitenschoolse opvang echt wat aan heeft. Iedereen wilde graag meer doen dan alleen maar onderdak bieden, en nu hebben we ook daadwerkelijk handvatten ontwikkeld om de kinderen, ook de oudere onder hen, serieus te nemen, naar waarde in te schatten en te motiveren. Bso’s kunnen nu veel professioneler werken, en dat is belangrijk, zeker nu veel scholen beginnen met een continurooster, waardoor de rol van bso’s steeds groter wordt. Het is precies wat subsidieverlener Bureau Kwaliteit Kinderzorg (BKK) beoogt heeft met het scholingsbudget.’

Artikel delen:
Reacties 7
 1. Mooi dat BSO’s zo stagiaires krijgen, maar het is natuurlijk ook wel zo fair om erbij te vertellen dat het daarna zeer moeilijk wordt om een baan te vinden in dat werkveld. Vandaag de dag minstens zo belangrijk als een goede opleiding kiezen: een opleiding met toekomstperspectief kiezen.


  Maak melding

 2. @Wilbert, welke opleidingen zijn dat volgens jou dan op dit moment

  een opleiding met toekomstperspectief kiezen.

  Mijn advies is, kies een opleiding waar je hart ligt. Hoe kun je een opleiding gaan doen, die niet leuk vind.

  En wat vandaag een opleiding lijkt waar toekomst in zit. Kan gisteren al weer anders zijn.


  Maak melding

 3. Natuurlijk moet je iets doen waar je je fijn bij voelt, maar als dat bij een bepaalde opleiding het geval is, betekent dat nog niet dat dat bij een andere uitgesloten is.

  Feit is wel dat de toekomstperspectieven erg verschillen. Ik ken meerdere oud-leerlingen van me die in de kinderopvang-/BSO-hoek niet aan de slag komen, terwijl er bij andere richtingen in de zorg- en welzijnsector juist bekend is dat er tekorten (zullen gaan) ontstaan. Gerichte adviezen op dat vlak moet ik niet gaan geven, daarvoor zit ik niet goed genoeg in de materie, maar ik zou daar persoonlijk zeker op letten. En juist eens rondkijken bij opleidingen waar goede vooruitzichten zijn, wie weet of daar toch wat interessants tussen zit.


  Maak melding

 4. @Wilbert, maar ook in de kinderopvang kan wanneer de economie weer aantrekt. Het zo weer anders zijn. En wanneer je een MBO diploma op zak hebt voor bijv. kinderopvang.
  En daar is geen werk in, doe je er toch een MBO curcus in bijv. de zorg er achter aan. Of ga wanneer je er het niveau voor hebt door na het MBO.


  Maak melding

 5. Klopt, het kan weer anders zijn, maar zeker weten doen we het niet. Er zijn wel degelijk bepaalde sectoren waar met een behoorlijke zekerheid gezegd kan worden dat er personeel nodig is de komende jaren.

  De reden waarom ik mijn eerste reactie gaf, was er nu een heel fantastisch beeld geschetst wordt, terwijl het puur om (onbetaalde) stageplaatsen gaat. Ik ken gewoon teveel voorbeelden van personen die bijvoorbeeld in de kinderopvang en journalistiek niet aan het werk komen, puur omdat er geen werk is. Het lijkt mij verstandig om wel degelijk (betrouwbare) toekomstperspectieven mee te nemen in het zoeken naar een geschikte (en leuke!) opleiding.


  Maak melding

 6. @Wilbert, ben het voor een groot deel met je eens. Wanneer je droom is om met kinderen te werken (kinderopvang) is het verstandig, om verder te kijken. Begreep dat op Landstede de opleiding voor kinderopvang waarschijnlijk volgend jaar wordt samengevoegd met de opleiding voor onderwijsassistent.


  Maak melding

Reageer