CU heeft aandacht voor participatie

Zwolle – De ChristenUnie Zwolle heeft donderdagavond een werkbezoek gebracht aan woonzorgcentrum Fermate van Driezorg in Holtenbroek. De fractieleden lieten zich informeren over wijk- en participatiegericht werken door Micha Baksteen, hoofd welzijn Driezorg, Hanneke Valkeman, stadsdeelmanager Diezerpoort en Mink de Vries, o.a. initiator van de gemeenschapskringen in Zwolle.

Het bezoek betrof de uitdagingen rond participatie van Zwollenaren in de huidige en toekomstige samenleving in relatie tot het opgavegericht werken vanuit de gemeente en haar instellingen. Vanuit het opbouwwerk in de wijken is jarenlange ervaring opgedaan met het stimuleren van mensen om een actieve rol in de maatschappij te vervullen. Veel inspirerende voorbeelden zijn hierdoor ontstaan, bijvoorbeeld bewonersvereniging BaBuTi in Zwolle Zuid, het kookrestaurant in Assendorp en de Turkse vrouwengroep Baba Anne in Holtenbroek. Hier en daar op de achtergrond ondersteund vanuit wijkbudgetten, premie op actie en andere ondersteunende middelen en organisaties. Zelfs wijken zijn door voldoende ruimte en praktische ondersteuning van het eigen initiatief tot bloei gekomen. Samen Berkum, een gezamenlijk initiatief van bewoners en organisaties om de leefbaarheid in Berkum te vergroten, is daar een mooi voorbeeld van. Toch blijkt steeds weer dat het essentieel blijft om de behoeften te kennen van bewoners, zowel individueel als collectief. Dit lijkt een open deur, maar vraagt werkelijk om het structureel tonen van persoonlijke interesse in burgers, iets dat regelmatig ondergesneeuwd dreigt te raken in de dagelijkse praktijk bij Zwolse instellingen.

We hoeven in de toekomst dus niet per definitie alle inzet te verwachten van grote, professionele organisaties om de participatie van burgers te stimuleren. De Gemeenschapskring laat zien dat actieve Zwollenaren, soms buiten bestaande structuren om, prima in staat zijn om een verbindende en innovatieve rol in de wijk te spelen. Een fysieke ontmoetingsplek in de buurt kan daarin overigens een belangrijke functie hebben, maar de verbinding tussen wijkbewoners kan zeker ook buiten wijkcentra om plaatsvinden. Wel blijkt er een sterke behoefte aan het meer bij elkaar brengen van bewoners, initiatieven, activiteiten en organisaties in de wijk.

De ChristenUnie gelooft dat ieder individu een persoonlijke verantwoordelijkheid heeft die door onderlinge verbondenheid en gemeenschapszin pas echt vorm kan krijgen. De ChristenUnie wil zich daarom inzetten om de kracht van bewoners aan te spreken, waarbij de gemeente en de instellingen een aanvullende rol moeten spelen die per wijk, per buurt en per mens kan verschillen. Niemand staat aan de zijlijn in Zwolle.

De komende maanden voert de ChristenUnie Zwolle – ter voorbereiding op de gemeenteraads- verkiezingen in 2014 – gesprekken met tal van mensen en organisaties in de stad om te luisteren naar wat er leeft en voor welke punten de ChristenUnie zich moet (blijven) inzetten

Artikel delen:

Reageer