Kamerleden bezoeken RIBW Groep Overijssel

Zwolle – Een delegatie van de Tweede Kamer heeft vrijdag 22 maart een werkbezoek gebracht aan RIBW Groep Overijssel. Ze werden bijgepraat over de inspanningen van de RIBW en haar partners om mensen met een psychosociale en/of psychiatrische beperking optimaal te laten deelnemen in onze samenleving. Zonder het belang en de inzet van professionele begeleiding hierbij uit het oog te verliezen. 

Egbert Gritter, Raad van bestuur RIBW Groep Overijssel hierover: “We hebben laten zien dat wij het wijkgericht werken erg serieus nemen. Maar hebben daarnaast de nadruk gelegd op het grote gevaar van het wegvallen van een goed vangnet voor mensen met psychiatrische problemen die langdurig ondersteuning behoeven.” RIBW staat voor Regionale Instelling voor Begeleiding bij Wonen, werken en welzijn. Op twee locaties van de RIBW in Zwolle hebben de Kamerleden gesproken met een aantal cliënten, medewerkers van de RIBW en haar partners, wethouders en ambtenaren. Op de locatie aan Jufferenwal kreeg men ook een rondleiding, waar de leden een kijkje in de keuken namen bij het leerwerktraject Vidiveni Bistronomie en waar een cliënt hen meenam naar de bovengelegen woonvorm om enkele appartementen te bezichtigen. Daarna werd een bezoek gebracht aan Wijkcentrum De Pol. Onderwerp van gesprek was de uitdaging waar Nederland voor staat: de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo.

Voor de RIBW is die uitdaging verbonden aan het fundamenteel recht op professionele en langdurige zorg voor mensen met een beperking. Dit recht staat momenteel zwaar onder druk. De RIBW heeft de Kamerleden laten zien dat zij met haar zelforganiserende wijkteams cliënten maximaal activeert, ondersteunt en begeleidt naar zoveel mogelijk zelfredzaamheid en verbinding in de eigen wijk. De RIBW is zich ervan bewust dat de zorg zo dicht mogelijk bij huis georganiseerd dient te worden, maar daar waar dit echt noodzakelijk is, begeleiding in een meer beschermende omgeving geboden blijft! 
 

Zelfstandigheid voorop!  
Ieder mens wil zo zelfstandig mogelijk leven. Maar hoe doe je dat: groeien van afhankelijkheid naar zelfredzaamheid als je te maken hebt met een psychiatrische en/of psychosociale beperking? 

De RIBW geeft hier een antwoord op in haar strategische koers ‘Zelfstandigheid voorop!’ De betekenis hiervan werd de Kamerleden duidelijk aan de hand van gesprekken met medewerkers, cliënten en partners. Zij spraken over bijvoorbeeld de invulling van wijkgeoriënteerde projecten zoals deze in Zwolle-Zuid worden georganiseerd, de Frontlijnsturing in Enschede en het nut en de noodzaak van samenwerking met andere, sociale partners. 
Delen is het nieuwe zijn! 
Bij aankomst ontvingen de Kamerleden, namens de RIBW en de Cliëntenraad, een boekje met de titel Delen is het nieuwe zijn! Hierin wordt, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden, uiteengezet hoe medewerkers en cliënten vormgeven aan de nieuwe opzet in zelforganiserende wijkteams. Uit hun opmerkingen en vragen bleek ruime kennis en belangstelling bij de Kamerleden voor de emancipatie van deze groep mensen. Dit bleek bij het afscheid ook uit de woorden van twee leden. Arno Rutte (VVD) vertelde dat mensen snel beperkingen zien zoals financiële regelgeving. Maar met projecten zoals deze laat de RIBW zien dat er gedacht en gehandeld wordt vanuit mogelijkheden en niet vanuit beperkingen. Rutte: "Belangrijk vind ik dat vroegtijdig gezien wordt wat er op lokaal niveau aan de hand is. Zoals ook bij de mantelzorg. Met duurzame arrangementen kun je hier grip op houden." 

Hanke Bruins Slot (CDA) zag een duidelijke rode draad door het werkbezoek: "Het is duidelijk dat er hard gewerkt wordt om het beste naar vermogen uit mensen te halen. Daarmee vergroot je de mogelijkheden en geef je mensen het gevoel dat zij meedoen in de samenleving. Ik doe er toe." 
 De RIBW Groep Overijssel is een van de 23 RIBW’s in Nederland die begeleiding bij wonen, werken en welzijn biedt aan mensen met een psychiatrische en/of psychosociale beperking. In Overijssel betreft het 2.600 cliënten die jaarlijks gebruik maken van de expertise van 900 RIBW-professionals en ondersteunende medewerkers. In haar visie is het niet aan de orde óf mensen met een beperking in staat zijn om weer mee te doen in de samenleving, maar veel meer hóe de RIBW dat samen – juist ook met andere partijen in Overijssel – mogelijk kan maken. Vanuit meer dan 60 zelforganiserende wijkteams stimuleert en ondersteunt de RIBW cliënten bij het eigen herstel en terugkeer naar de samenleving.

Artikel delen:
Reacties 6
  1. er schijnen hier meer mensen te zijn die stichtingen gaan vergelijken met bedrijven. Het is inderdaad een wereld van verschil.

    En bij elke instelling, bedrijf of verzorgingstehuis ben je een nummer.


    Maak melding

  2. Een instelling/stichting is tegenwoordig echt een bedrijf hoor. Met de overgang naar de WMO moet elke instelling zich nu commercieel opstellen en zich in de kaart spelen bij de provincie. En momenteel zitten ze allemaal in zwaar weer behalve het RIBW. Die opent neiuwe locaties en ziet blijkbaar meer mogelijkheden nu iedereen bezuinigd?


    Maak melding

Reageer