Pleidooi voor Postmoderne devotie

Zwolle – Op 2 april a.s. verschijnt het boek Een pleidooi voor Postmoderne devotie van Mink de Vries. De auteur overhandigt op die dag de eerste exemplaren aan vertegenwoordigers van de verschillende kerkelijke en christelijke koepelorganisaties, zoals de Raad van Kerken, de Evangelische Alliantie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

Mink de Vries beschrijft in Een pleidooi voor Postmoderne devotie de kernwaarden van de Moderne Devotie en van de Navolging van Thomas a Kempis en vertaalt ze naar het dagelijks leven van nu. Juist nu de Postmoderne devotie zich over het hele land aan het verspreiden is, komt de vraag naar boven om deze beweging handen en voeten te geven en voor iedereen toegankelijk te maken en zo de beweging te verankeren in de brede samenleving.

De Vries, spil in de Postmoderne devotie-beweging, brengt de waarden terug naar Navolging vanuit vrijheid en gemeenschap. Waarden als verstilling, onvoorwaardelijkheid, toewijding, gelijkwaardigheid, gastvrijheid en het onderscheiden van goed en kwaad zijn daarin op een open, persoonlijke en toegankelijke manier beschreven. Zo krijgen we een spiegel voor van navolging, gemeenschap en stille aandacht en dat daagt ons uit om ons aan te sluiten. 

Deze uitgave is de eerste in een reeks rond het thema van de Moderne Devotie en de Navolging. In april verschijnt de glossy THOMAS over Thomas a Kempis en later in het voorjaar verschijnt de Navolging van Christus van Thomas a Kempis voor ondernemers. Tijdens de presentatie in Amersfoort neemt de directeur van de IZB het eerste exemplaar in ontvangst, aansluitend zullen alle vertegenwoordigers van de bovengenoemde organisaties een korte reactie op het boek geven.
Artikel delen:

Reageer