Herderin Gabriëlle Brinkman voor Schaapskudde

Zwolle – De schapen en lammeren van de Zwolse schaapskudde beginnen weer aan een nieuw begrazingsseizoen. Donderdag 4 april om 09.00 uur opent wethouder Filip van As het hek van het nachtverblijf bij de wijkboerderij De Klooienberg zodat de schapen weer op stap kunnen. Kinderen van basisschool Het Carillon zijn blij dat de schapen weer terug zijn in de wijk komen donder- dagochtend de kudde begroeten. Ook bewoners en belangstellenden zijn van harte welkom de schapen naar het weiland te begeleiden. 

01-11-2012_schapen_uitzwaaien_klooienberglaan_03.jpg 

De 250 schapen hebben overwinterd in Friesland. Vanaf januari verbleven ze in een winterverblijf om te lammeren. De schapen de Zwolse kudde zijn Schoonebeeker Heideschapen. Dit is een buitengewoon zeldzaam ras. Het lammeren bij deze schapen gaat nagenoeg zonder problemen en de lammetjes worden dan ook vaak zonder bemoeienis of hulp geboren. Zo’n 25 lammetjes maken dit jaar deel uit van de Zwolse kudde. De kudde krijgt dit jaar een nieuwe begeleider. Herderin Gabriëlle Brinkman gaat dit graasseizoen met de schapen op pad. De vorige herder, Arie Huisman, heeft elders een baan aanvaard en draagt de schapen over aan Gabriëlle. Deze ervaren herderin gaat met veel enthousiasme en plezier aan de slag.

Vanaf 4 april kunt u Gabriëlle volgen via twitter. Op @zwolsekudde kan u lezen waar de kudde zich bevind en wat de belevenissen zijn van Gabri- elle, haar honden en de schapen. 

Schoon weiland voor de schapen 
Bewoners van Holtenbroek zijn blij met de kudde en hebben in voorbe- reiding op het seizoen het weiland langs het Zwartewater schoonge- maakt. Al het zwerfafval is door de buurtbewoners opgeruimd en nu kunnen de schapen daar onbezorgd en veilig rondlopen en grazen. 
Duurzaam onderhoud 
De begrazing door schapen is een duurzame manier van onderhoud. Het is milieuvriendelijk en draagt bij aan de ecologische ontwikkeling van het landschap. Insecten, vogels amfibieën en kleine zoogdieren onder- vinden van begrazing door schapen geen nadelen. 
 
Nieuwsgierig? 
Heeft u ook zo’n zin in de lente en bent u benieuwd naar de lammetjes en de nieuwe herderin met haar honden? Kom dan eens een kijkje nemen bij de kudde. Op donderdag- ochtend 4 april om 09.00 uur wordt het graasseizoen geopend en u bent van harte welkom.
Artikel delen:
Reacties 4

Reacties zijn gesloten.