Aanpak kruising Van Roijensingel – Stationsweg

Zwolle – Wat is ervoor nodig om bezoekers al bij het verlaten van het station het gevoel te geven dat ze in de Zwolse binnenstad zijn? Een comfortabele, veilige en daarmee gastvrije looproute van het station naar de binnenstad is daarop het antwoord. In december 2012 is de eerste fase opgeleverd. De klus is nog niet klaar.  

 

De onderzoeksresultaten naar de verkeersdoorstroming en ook bewonersreacties zijn voor het college van B&W aanleiding om de kruising Van Roijensingel – Stationsweg aan te passen. Dit vergroot de doorstroming, overzichtelijkheid en veiligheid. Later dit jaar start de tweede uitvoeringsfase van de (kunst)route. Om te voorkomen dat de oude voetgangersoversteekplaats nog langer (informeel) gebruikt wordt, verdwijnt deze volledig. De op- en afritjes worden weggehaald, de middengeleider wordt verhoogd en de groenstrook aan de singelkant wordt doorgetrokken. Daarnaast krijgen fietsers op de Van Roijensingel (vanuit de Sassenpoortenbrug) op de kruising een eigen opstelvak. Via een bord wordt het verkeer op de Van Roijensingel geattendeerd op voorsorterende fietsers.

Het huidige (nieuwe) zebrapad schuift op naar rechts. Op de ontstane ruimte komt een duidelijke uitrit voor fietsers uit de Van Nagellstraat. Fietsers krijgen hierdoor ook opstelruimte op de middengeleider. 

Onderzoek wijst uit dat er tijdens spitstijden regelmatig op de Stationsweg wordt geladen en gelost. Dit hindert het verkeer. De gemeente gaat onderzoeken of het instellen van een stopverbod tijdens de spits mogelijk is. 

De aanpassing aan het kruispunt start naar verwachting binnen zes weken.

 

Uitvoering tweede fase

De tweede uitvoeringsfase van de (kunst)route start dit jaar. Het groen op de rotonde van het Stationsplein wordt vervangen zodat het past bij de groeninrichting van het Stationsplein en de rest van de route. De Luttekestraat (tussen de Eekwal en de Kamperstraat) wordt heringericht, om de entree van de straat meer allure te geven. De straatverlichting tussen de Sassenpoortenbrug en de Van Karnebeekstraat gaat van oranje naar wit licht, net zoals in de directe omgeving. Aanpassing van de verlichting en de herinrichting van de Luttekestraat starten waarschijnlijk deze zomer. De aanpassing van het groen kan starten in het plantseizoen (december).

 

Kunstroute

De Commissie Beeldende Kunst gaat aan de slag met de definitieve invulling van kunst op de looproute. Dit is uiterlijk in het derde kwartaal van 2015 klaar. Gelijktijdig met de opening van De Fundatie op 31 mei 2013 wordt een tijdelijke kunstroute ingericht. Het is  een project van Pieter Henket dat inhoudelijk aansluit op de openingexpositie in het museum.  

Ontwikkelingsprogramma Binnenstad

Het verbeteren van de route van het station naar de Zwolse binnenstad is een van de acties uit het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020. Gastvrijheid vormt daarin de rode draad. Gastvrijheid is de kunst om mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. En dat is precies wat Zwolle met haar binnenstad voor ogen heeft. Zwolle heeft dan ook de ambitie dat het Zwolse stadshart in 2020 een bestendige plek heeft in de top tien van meest gastvrije steden.


Artikel delen:
Reacties 2
  1. Het heeft even geduurd, maar ben blij dat er in ieder geval wat gedaan wordt aan de situatie van de fietsers.
    Vanuit de Van Nagellstraat was het schieronmogelijk om nog linksaf te slaan en vanaf de Sassenpoort richting Stationsweg vond ik het ook zeer onprettig dat er als fietser geen mogelijkheid meer was om voor te sorteren.
    Hopelijk hebben de genoemde maatregelen een positief effect.


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.