Houtsnipperinstallatie voor Muziekwijk

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders start de procedure omgevingsvergunning voor het realiseren van een houtsnipperinstallatie in de Muziekwijk (Holtenbroek). Cogas heeft de aanvraag in gediend. 

Op de houtsnipperinstallatie kunnen 335 woningen aangesloten worden. Dit betekent dat voor 80 procent wordt voorzien in de warmtevraag in de Muziekwijk. De warmte-installatie is het slot van een proces om tot duurzame energieopwekking te komen in dit deel van de wijk Holtenbroek. Voor het kunnen realiseren van de houtsnipperinstallatie is een omgevingsvergunning nodig. Hiervoor is vooroverleg met de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat vereist. De uitkomsten van het overleg worden meegenomen in de ruimtelijke onderbouwing. Deze wordt samen met de aanvraag omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Indien geen zienswijzen tegen de realisatie worden ingediend, kan de vergunning verleend worden.
Artikel delen:
Reacties 3

Reageer