SP wil duidelijkheid over banen bij de Wezo

Zwolle – De fractie van de SP in de gemeenteraad wil duidelijkheid over de toekomst van werknemers van de Wezo die een tijdelijk contract hebben. Veel tijdelijke contracten worden niet verlengd of slechts verlengd tot 1 januari 2014. Deze werknemers en de mensen die op de wachtlijst staan voor de Wezo verkeren in grote onzekerheid over hun toekomst na invoering van de Participatiewet. De SP heeft schriftelijke vragen over de kwestie ingediend. 

De Participatiewet, een van de grote Rijksbezuinigingen op het sociale domein, gaat per 1 januari 2014 in. Dat betekent dat er vanaf 1 januari 2014 geen mensen meer mogen instromen in de sociale werkplaats. In 20 jaar tijd wordt de sociale werkplaats volledig afgebouwd: een uitsterfconstructie. Gemeenten kunnen zelf beschutte werkplekken organiseren, maar zijn daartoe niet verplicht. Mensen met een indicatie die op 1 januari 2014 geen dienstbetrekking hebben bij een sociale werkplaats (en/of op de wachtlijst staan) worden overgeheveld naar de Participatiewet en komen onder het regime van de bijstand te vallen (inclusief reintegratieverplichting, vermogenstoets, gezinstoets).

Op dit moment verlengt de Wezo contracten alleen tot 31 december 2013, zodat de huidige tijdelijke werknemers buiten de boot dreigen te vallen. De SP vindt deze onzekerheid zeer onwenselijk en wil dat er snel duidelijkheid komt. Dat geldt ook voor de schoolverlaters die nu stage lopen bij de Wezo. 

SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Het Rijk wil dat de sociale werkplaatsen langzaam doodbloeden door gebrek aan instroom, en de Wezo lijkt hier vrijwillig al een voorschot op te nemen. Dit gaat echter ten koste van werknemers met tijdelijke contracten, die nu in volstrekte onzekerheid zitten over hun toekomst. De gemeente of de Wezo moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor voldoende beschutte arbeidsplaatsen. Daar hebben we helaas tot nu toe weinig van gezien.’ 

De SP wil van het college weten hoeveel tijdelijke werknemers op straat dreigen te komen staan en of de gemeente van plan is voor alternatieve beschutte arbeidsplaatsen te zorgen om te voorkomen dat deze werknemers werkloos worden en in de bijstand belanden.

Artikel delen:
Reacties 8
 1. In het verleden is er kennelijk met teveel vertrouwen in de toekomst omgegaan waarvan we nu de wrange vruchten mogen plukken.
  Laten we vooropstellen dat onze overheden daarvoor hebben gezorgd ofwel er debet aan zijn!

  Los van dit serieuze verhaal is de zorg ook gedoemd om -uit te sterven-.

  Het wordt straks een volmaakt triest verhaal.
  Inleveren is de trend maar de toekomstige gevolgen worden niet gezien!  Maak melding

 2. En weer een stapje voor de overheid, om ons land compleet de vernieling te in te helpen…

  Het pand aan de lingenstraat moest en zou er komen, geld besparen en het pand aan de Ceintuurbaan verbouwen was totaal geen optie.. O.a daarvan komt nu de rekening, en 3 keer raden waar die gaat belanden.. Niet bij de verantwoordelijke managers.. Nee, de mensen die voor werk afhankelijk zijn van een WSW systeem: Die zijn de lul.  Maak melding

 3. Rest mij te zeggen, ronduit schande dat deze mangers hun zakken vullen, terwijl de betrokken deelnemers straks jarenlang hun best gedaan hebben om uiteindelijk in een bijstand situatie te komen.. Knap staaltje loon na werk!

  Deze mensen hebben een beperking, hun leven is vaak al moeilijk genoeg, deze mensen willen hun best doen maar worden hiervoor keihard afgestraft..


  Maak melding

 4. En dan te bedenken dat er ook een rode handtekening van de PVDA onder dit regeerakkoord staat. Ze moeten zich kapot schamen daar, net als bij hun coalitie-genoot die de ene na de andere verkiezingsbelofte heeft gebroken. En Papje maar emmeren in zijn wekelijkse column over de Zwolse horeca. Waar is die zorgplicht gebleven voor mensen die buiten hun schuld niet zomaar mee kunnen in het arbeidsproces?


  Maak melding

 5. Die is verdwenen toen Den Haag merkte dat dat ten koste zou gaan van hun mogelijkheid hun eigen zakken vol te proppen.

  Het grote probleem is dat wij Nederlanders wel mopperen, maar verder niks doen.. Kijk naar bijvoorbeeld egypte (als ik het goed zeg?) waar men met fakkels, pek en veren voor het regeringsgebouw stond toen deze een harde bezuiniging wilde invoeren.. Die regering is bang voor het volk, die laten het wel uit hun hoofd om debiele plannen te bedenken/in te voeren!

  Moraal van het verhaal: Nederland, kom ik opstand! Laten we al die politici eens een week lang opsluiten in het Binnenhof. Die gasten actief onder druk zetten.. DAN pas, zal er iets veranderen.. Kijk naar de miljarden die naar Cyprus gaan, en naar Griekenland.. Met geld ga je in die landen niets veranderen. Stuur er iemand heen die in hun boekhouding kijkt en ze kan vertellen wat er mis gaat..

  Die miljarden verdwijnen in de zakken van politici aldaar.. Keer op keer.

  Maargoed, ik hoop dat er nog wat veranderd aan dit asociale plan.. Maar ik vrees het ergste..


  Maak melding

 6. Door de nieuwe participatiewet worden alle kortdurende en tijdelijke contracten bij WEZO niet verlengt.

  Wat voor veel medewerkers moeilijk te begrijpen is; dat er wel medewerkers binnen gehaald van het agrarische uitzendbureau AB-oost.


  Maak melding

 7. De westerse wereld wilt toch graag die mooie LCD tv? Die schoenen of kleding of iPad? Of de prachtige auto? Liefst zo goedkoop mogelijk uit Azië. Waar veel industrie en werkgelegenheid is verhuisd vanuit Europa.

  Dan is dit de prijs die je ervoor moet betalen. Werkgelegenheid is al jaren aan het verdwijnen hier. Dus de WEZO is dan ook een keer aan de beurt en dat zijn echt niet de enige mensen met een onzeker bestaan.

  Het punt wat SP aanhaalt is te makkelijk scoren zo. In die 8% werkloosheid, zitten de ZZP’ers en mensen die thuis zitten zonder uitkering niet meegenomen. De daadwerkelijke Nederlandse werkloosheid is daarom veel groter.

  Daarom jammer dat de SP zich richt op deze doelgroep en niet op de werkloosheid in het algemeen. Vind de vraag van de SP aan het college daarom onzinnig.  Maak melding

 8. Bart2: De vraag is zeker zinnig. Het gaat hier om mensen die zonder hulpmiddelen (WSW/wajong/etc) nergens een baan zullen kunnen krijgen. Dat de SP deze mensen dus extra aandacht schenkt is niet heel vreemd.

  Dat betekend niet dat de SP maling heeft aan andere werklozen, maar waar het voor jou of mij lastig is een baan te vinden, is dat voor deze mensen totaal onmogelijk.


  Maak melding

Reageer