Uitbreiding nachtopvang dak- en thuislozen

Zwolle – Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om de nachtopvang structureel uit te breiden met 15 plaatsen in De Herberg en bij het Leger des Heils aan de Burgemeester van Walsumlaan met 12 plaatsen. 

In 2012 besloot de gemeenteraad om vanaf 2013 de subsidie te beëindigen voor de nachtopvang in het Nel Banninkhuis. De opvang in het Nel Banninkhuis voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en is te kostbaar. Wethouder Nelleke Vedelaar: ”In het najaar van 2012 bleek er echter een stijging van de vraag voor nachtopvang en een daling van de uitstroom van gebruikers. Als het Nel Banninkhuis zou worden gesloten, betekende dat er mensen op straat zouden moeten slapen en dat willen we te allen tijde voorkomen.” Het college besloot daarom eind 2012 om het Nel Banninkhuis langer open te houden en in De Herberg 15 extra nachtopvangplekken te realiseren.

Als de nachtopvang in De Herberg vol is, zo is afgesproken wordt nu nog verwezen naar het Nel Banninkhuis. Om inzicht te krijgen in de gevolgen van de definitieve sluiting van het Nel Banninkhuis, is onderzoek gedaan. Vedelaar: “In deze winterperiode bleek de behoefte aan nachtopvang groot en zijn er regelmatig mensen verwezen naar het Nel Banninkhuis. Uit het onderzoek en met een aantal metingen naar de bezetting in 2012 blijkt dat deze tijdelijke extra opvangbedden nodig blijven. Daarom stellen we de gemeenteraad voor om de nachtopvangcapaciteit structureel uit te breiden.”

Het college van B&W ziet het als haar maatschappelijke taak om dak- en thuislozen een plek te bieden in Zwolle in de wijken. De 12 extra plekken aan de Burgemeester van Walsumlaan zijn bedoeld om de pieken bij De Herberg op te kunnen vangen of worden gebruikt als time-out plek. 
De gemeente Zwolle heeft begin maart een informatieavond over de voorgenomen uitbreiding aan de Burgemeester van Walsumlaan georganiseerd. Tijdens de bewonersbijeenkomst bleek dat men veel overlast ervaart van de huidige doelgroep, meer dan bij politie, Leger des Heils en de gemeente bekend was. “Deze overlast gaan we, ook samen met bewoners en met gerichte maatregelen aanpakken, zodat ondanks de uitbreiding de overlast afneemt”, aldus wethouder Nelleke Vedelaar. De gemeenteraad behandelt in de loop van april/mei het voorstel van het college.
Artikel delen: