Bijeenkomst over inrichting wijkpark Berkum

Zwolle – Op woensdag 10 april 2013 organiseert de gemeente Zwolle een inloopbijeenkomst over de inrichting van het wijkpark Berkum. De gemeente is van plan een reconstructie uit te voeren aan het groen in het wijkpark van Berkum. 

In de afgelopen tijd zijn er overleggen gevoerd met de bewoners van de wijk over deze reconstructie. Dit heeft geresulteerd in een tekening met daarop de inrichtingswensen en een tekening waarop te zien is wat op dit moment (financieel) haalbaar is. Op woensdag 10 april vindt een inloopbijeenkomst plaats in Wijkcentrum de Weijenbelt, Campherbeeklaan 82 in Zwolle. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom om tussen 16.00 en 19.00 uur binnen te lopen om de tekeningen te bekijken. De gemeente wil graag met de bewoners van gedachten wisselen over te maken keuzes voor de herinrichting van het wijkpark. 
Artikel delen:

Reageer