Motie van CDA voor 2×2 doorstroomweg N35

Zwolle – De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de bezuinigingen op infrastructuur deels terugdraait en gaat investeren in bereikbaarheid en werkgelegenheid. Het CDA zal hiertoe aanstaande maandag bij het debat over de infrastructuurplannen (MIRT) een concreet voorstel indienen. Voor Overijssel gaat het om verbreding van de A1, het opwaarderen van de N35 conform eerdere afspraken, verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid, de N23 Roggebotsluis/Westfrisiaweg, N18 Haaksbergen (verdiept tracé), verruiming van de Twentekanalen en uitbreiding van de spoorcapaciteit bij Herfte. 

Volgens CDA-Kamerlid Eddy van Hijum is het van groot belang om juist in deze tijd de economie te versterken. "De economische dynamiek in onze regio is gebaat bij een goede bereikbaarheid. En de bouwsector kan juist nu een stevige impuls gebruiken. Onze plannen zijn goed voor de economie en de werkgelegenheid". Van Hijum wijst er op dat de extra bezuiniging van 250 mln euro per jaar op wegen een ruzie tussen VVD en PvdA over de inkomensafhankelijke zorgpremie moeten gladstrijken, en niets bijdraagt aan een lager begrotingstekort. Het CDA zal maandag een aparte motie indienen over de N35. "De ambitie om van de N35 een 2×2 doorstroomweg te maken, moet overeind blijven. Dit betekent ook dat de minister niet moet tornen aan de bestaande bestuurlijke afspraken over opwaardering. We rekenen hierbij op steun van de VVD", stelt Van Hijum.
Artikel delen:

Reageer