Einde activiteiten Kreatieve Industrie Zwolle

Zwolle – Na vier jaar stopt Kreative Industrie Zwolle (KIZ) met haar activiteiten. Het activiteitenprogramma van KIZ was mogelijk dankzij subsidies van de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle. 

"Passend in de tijdsgeest ligt het niet voor de hand een dergelijk programma opnieuw gesubsidieerd aan te bieden. We hebben de afgelopen maanden gebruikt om samen met betrokken partijen in de regio tot de ontwikkeling van een aantal bottom up initiatieven te komen. Voorstellen die door de creatieve sector, de ondernemers en overige betrokken partijen zelf worden uitgerold, zonder daar op voorhand een subsidieprogramma onder te leggen. De contouren van deze modellen beginnen zich af te tekenen, dus het is een goed moment voor KIZ om zich definitief terug te trekken."

Van een van de nieuwe initiatieven zijn de contouren al behoorlijk duidelijk: de doorgeef pop-up HanZ. 

HanZ bestaat uit fysieke ontmoetingsplekken, telkens op een andere plek in Zwolle of de omliggende regio en richt zich op de innovatieve industrie, studenten en bewoners, conceptontwikkelaars en producenten. HanZ verbindt evenementen en gebeurtenissen met elkaar en maakt nieuwsgierig, er gebeurt altijd iets nieuws en onverwachts. HanZ onderscheidt zich door het menselijke contact, door de uitstraling van creatieve personen, door het organiseren van rituelen, door het authentieke, en niet op de laatste plaats, door een meester-gezel klimaat.

De ondernemers in de Creative Coöperatie hebben de HanZ-handschoen opgepakt. Samen met ArtEZ en Cibap ontwikkelen zij de eerste ontmoeting. Wil je erbij zijn? Noteer dan alvast 12 juni in je agenda. Belangstelling om de volgende HanZ te organiseren? Laat het de initiatiefnemers weten via info@creatievecooperatiezwolle.nl.

Naast HanZ zijn partijen bezig met het ontwikkelen van de concepten Matchbox 038 (matchmaking tussen deelnemers aan de creatieve industrie) en 00KIZ license to create (loket voor nieuwe antwoorden). De initiatiefnemers van deze plannen zullen je het komende jaar o.a via social media en de nieuwsbrief van de ‘Erven van KIZ’ op de hoogte houden.
De website www.kiz-zwolle.nl zal in 2013 nog online blijven, zodat adressen, namen etc. nog even vindbaar zijn. Aanvullingen en updates worden niet meer geplaatst, om geen verwarring te krijgen tussen de ‘oude’ KIZ initiatieven en de nieuwe initiatieven die zich ontpoppen.  

Artikel delen:

Reageer