Zwols ‘slim plan’ voor kleine scholen

Zwolle – Krimp is voor veel gebieden in Nederland een bittere realiteit aan het worden. Met name het sluiten van scholen in de vertrouwde omgeving raakt gemeenschappen hard. Nu de Onderwijsraad recent adviseerde om scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten, lijkt de noodzaak om te zoeken naar toekomstperspectieven des te groter. Als het kabinet het advies van de Onderwijsraad overneemt, betekent dit namelijk dat in krimpregio’s soms meer dan de helft van alle scholen moet sluiten. Staatsecretaris Sander Dekker heeft toegezegd nog voor de zomer te komen met een ‘slim’ plan voor de kleine scholen. 

 

de_schoolcooperatie.jpg

 

Reden voor het Zwolse architectenbureau 19 het atelier om met een recent  gepresenteerde visie om kleinschalig onderwijs in krimpgebieden te behouden naar buiten te treden. Een school met weinig leerlingen brengt per leerling hoge kosten met zich mee en legt een zware werkdruk bij het onderwijzend personeel. 19 het atelier ontwikkelde daarom een nieuwe onderwijsvisie: De Schoolcoöperatie. Bij de schoolcoöperatie wordt als eerste gekeken naar welke bestaande voorzieningen je als coöperatie graag voor het dorp wil behouden (bijv. dorpshuizen) en voorzieningen waarvan je tamelijk zeker weet dat ze niet uit het krimpgebied zullen verdwijnen (bijv. monumenten). De tweede stap is dan het creëren van een onderwijsvoorziening gekoppeld aan deze bestaande voorzieningen.

De Schoolcoöperatie is een afgeleide van een Integraal Kindcentrum, maar dan op het schaalniveau van de dorpen, verspreid over verschillende gebouwen en daarmee organischer, flexibeler en kansrijker. In feite bezuinig je op het schoolgebouw maar investeer je in de kwaliteit van het onderwijs én de leefbaarheid van het dorp en de omgeving.

Meer weten?

Mocht u geïnteresseerd zijn en meer willen weten over deze strategie of wilt u samen met ons van gedachten wisselen om tot een plaatselijk passende oplossing te komen dan komen wij graag met u in contact. Mail ons naar krimp@19hetatelier.nl en wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Daarnaast verwijzen wij graag naar het artikel  Nog voor de zomer ‘slim’ plan kleine scholen’ van 31 maart 2013.

Artikel delen: