2025 woningen voor Stadshagen

Zwolle – Gemeente Zwolle en haar bouwpartners in Stadshagen hebben samen stappen gezet om te komen tot een nieuwe ontwikkelstrategie voor Stadshagen. Na een gespreksronde met de individuele partners tekenen zich nu de eerste contouren af voor nieuwe afspraken over woningbouwlocaties, werkwijze, rolneming en financiering. Verwachting is dat na de zomer de richtlijnen voor de ontwikkelstrategie gereed zijn. 

 

De gemeente wil duidelijkheid verschaffen over haar koers aan betrokken bewoners, de partners, geïnteresseerde kopers en marktpartijen. Ook wil zij sturing geven aan vragen en initiatieven uit de markt die bijdragen aan een toekomstbestendige, gevarieerde wijk, waar mensen graag willen wonen. Voor de komende tien jaar ligt voor Stadshagen een woningbouwopgave van 2025 woningen. De huidige situatie op de woningmarkt geeft aanleiding tot het goed doseren en faseren van de opgave. Uitgangspunt is om binnen Stadshagen de bestaande wijken af te bouwen en de wijk op een zorgvuldige manier door te ontwikkelen. De in ontwikkeling zijnde (deel)gebieden zijn Werkeren, Frankhuis en het zuidelijke deel van Breecamp Oost. Later kan ook het zuidelijke deel van Breezicht worden ontwikkeld.

Voor de gebieden waar gebouwd gaat worden is het nodig om een nieuw bestemmingsplan te maken. 

Deelgebieden Tippe en de noordelijke delen van Breecamp Oost en Breezicht worden de komende tien jaar niet ontwikkeld voor woningbouw. Hier kunnen tijdelijke bestemmingen een plek krijgen die een bijdrage leveren aan de wijk.

Stimuleringsmaatregelen

Tijdens de gespreksronde met de contractpartners is geïnventariseerd welke concrete woningplannen zij hebben en wat er in hun ogen nodig is om de woningproductie op peil te brengen. De belangrijkste conclusies en mogelijke stimuleringsmaatregelen zijn:

 

 • De meeste partners kennen een planhorizon voor de komende drie jaar. Door de crisis in de bouwsector heeft verder kijken voor hen geen zin. De gemeente komt hieraan tegemoet om alleen voor een realistische periode afspraken te maken.
 • Door de financiële positie van de gemeente en de ontwikkeling van de stad als geheel krijgen andere partijen een kans als de partners onvoldoende kunnen inspelen op de marktvraag.
 • De partners willen graag dat de gemeente de regie voert op het woningaanbod. De gemeente pakt deze rol op. Ruimtelijke instrumenten moeten een flexibel kader bieden met randvoorwaarden op hoofdlijnen. Ook wil de gemeente kleinschalig experimenteren met andere ontwikkel- en uitgiftevormen.
 • Voor Frankhuis verruimt de gemeente voor de ontwikkelende partij de keuzemogelijkheden om te voldoen aan de duurzaamheidsopgave. Beperkt gebruik van gas in combinatie met duurzaamheidssystemen wordt op deze locatie toegestaan.
 • Om snel, flexibel en creatief businessmodellen uit te werken en om slagvaardig te kunnen handelen, komt er op verzoek van een aantal partners een klein vast kernteam. Dit team is de frontoffice voor marktpartijen en individuele (collectieve) initiatiefnemers.

 

Vervolg

De verschillende besluiten worden de komende maanden uitgewerkt. Voor onderdelen, zoals het bestemmingsplan en het vastleggen van nieuwe afspraken, is aanvullende besluitvorming nodig. Waar mogelijk worden de geïnventariseerde plannen uitgewerkt in business modellen. Als na de zomer de raad een besluit neemt over het kader van de ontwikkelstrategie kan voor het einde van het jaar besluitvorming plaatsvinden over een voorstel voor de grondexploitatie.


Artikel delen:
Reacties 6
 1. Heel veel tekst, maar er wordt weinig concreets vermeld. Wat voor woningen worden er nu gebouwd? Woningen waar het meest om gevraagd wordt of waar het meest aan verdiend wordt?


  Maak melding

 2. Ik hoop(gok) koopwoningen, heel veel dure koopwoningen. Aangezien er toch geen vraag is naar goedkope (huur)woningen in Zwolle.
  *Sarcasme-mode uit.


  Maak melding

 3. Wil er van mijn leven niet wonen in stadshagen .En denk met mij velen niet die hier uit zwolle komen.Hb al verscheidene vrienden en kennissen collega,s die er gauw weer zijn vertrokken .


  Maak melding

 4. @Pieters,

  Nee, dat wou niemand ook niet 30 jaar geleden in Zwolle-Zuid zie toch grootste wijk van Zwolle 😮

  Las elders al dat wijk de Tippe 10 jaar lang op slot gaat dus heb ik nog tijd zat om van de natuurlandschap te genieten 😀


  Maak melding

 5. Als er volop gebouwd wordt graaien de projectontwikkelaars de grote winsten weg maar als de markt even op slot zit draait de gemeente (lees bewoners) op voor het verlies.
  De lokale ambtenaren hebben niet de kennis en de kunde om dit soort grote projecten in goede banen te leiden en de inwoners van Zwolle draaien voor de rampzalige verliezen op. Geldt zowel voor Stadshagen als de Kamperpoort. Maar ach wat maakt het uit, de brave burgers betalen wel..


  Maak melding

Reageer