Jan Willem Meinsma begint 2e termijn

Zwolle – De Raad van Toezicht van Windesheim heeft besloten dat de heer drs. J.W.  Meinsma RC MHCM (53) vanaf  15 augustus 2013 voor een periode van vier jaar opnieuw de functie van lid van het College van Bestuur van Windesheim zal bekleden.  
De Raad van Toezicht heeft met waardering gevolgd hoe Meinsma vanaf 2009 zijn leiderschapsrol in Windesheim heeft vormgegeven. Ook de komende periode zal de bestuurlijke agenda veel vergen van Meinsma. De verwachtingen van politiek en maatschappij, de dynamiek van het hoger onderwijs en de ambitie van Windesheim stellen opnieuw hoge eisen aan het bestuur. Leendert Bikker, voorzitter van de Raad van Toezicht van Windesheim: ‘We zijn verheugd dat Jan Willem Meinsma heeft ingestemd met een nieuwe bestuursperiode. Zijn niet aflatende aandacht voor de positie van Windesheim in de regio, de samenwerking van Windesheim met maatschappelijke organisaties, de opbouw van de nevenvestiging van Windesheim in Flevoland en de kwaliteit van de onderwijsorganisatie maken hem een betrouwbaar baken voor Windesheim. Die kwaliteiten koppelt hij aan visie op een efficiënte bedrijfsvoering en financiële sturing. Met dit alles zal Jan Willem Meinsma opnieuw een goede bijdrage kunnen leveren aan een gezonde toekomst voor Windesheim.’

Over Jan Willem Meinsma Jan Willem Meinsma (1960) is sinds 15 augustus april 2009 lid van het College van Bestuur van Windesheim. Daarvoor was hij gedurende vier jaar directeur financiën en control bij de Universiteit Utrecht. Hij studeerde in 1987 af aan de RUG als bedrijfskundige en deed tijdens zijn loopbaan de postdoctorale controllersopleiding en de master Health Care Management. Hij werkte achtereenvolgens bij de Kema, TNO en Bartiméus als controller. Bij Windesheim is Meinsma verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, HRM, financiën en control, ICT, facilitaire zaken en huisvesting en vastgoed. Hij is portefeuillehouder voor het Windesheim Honours College, Windesheim Flevoland, het domein Business, Media en Recht en de samenwerking in het kader van de Educatieve Alliantie. Daarnaast houdt hij zich bezig met strategie- en organisatieontwikkeling, ondernemen, identiteitsontwikkeling, medezeggenschap en studentenverenigingen.

Artikel delen:

Reageer