Laatste FNV ledenvergadering voor fusie

Zwolle – Meindert van den Berg is sinds 2010 landelijk penningmeester van Abvakabofnv. En waakt tegen verspilling. Met dit uitgangspunt werkt Meindert en komt hij op de komende ledenvergadering van de Abvakabofnv Zwolle uitleg geven. 

Deze ledenvergadering staat in het teken van terugkijken op 2012 en vooruitkijken naar de nieuwe samenwerking in 1 bond van alle FNV-ers. De vergadering wordt gehouden in de Vrolijkheid en is te beschouwen als de laatste ledenvergadering onder eigen verantwoordelijkheid. Want hoewel de werkdatum van de nieuwe bond 1 januari 2015 is worden statuten en bijbehorende zaken komende maanden vastgesteld. Wijhenaar Guus van Riel neemt op deze avond afscheid als afdelingssecretaris. Hij wordt opgevolgd door Marco Ilbrink uit Kampen.

Guus heeft 7 jaar het secretarisschap ingevuld. Verder worden oud-bestuursleden van de afdeling Gerard Houter en Johan de Jong in het zonnetje gezet. Zij hebben op voortreffelijk wijze de afgelopen decennia de jubilarissenavonden georganiseerd. Voor degene die de laatste jubilarissenavond willen zien staat er een filmpje op het Internet (de link is : http://vimeo.com/62688428 )

Artikel delen:

Reageer