Wijkplatform Westenholte

Het wijkplatform Westenholte vindt woensdagavond 4 juli aanstaande in Het Anker plaats aan de Meester Koolenweg 10 in Zwolle. De inloop is vanaf 19.30 uur en de vergadering begint om 20.00 uur. Peter Pot is de wijkwethouder van Westenholte. De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Wijkwethouder Peter Pot houdt voorafgaande aan het wijkplatform een spreekuur vanaf 19.00 uur. Daarbij gaat het om meer persoonlijke vragen en opmerkingen. Indien bezoekers hiervan gebruik willen maken, kan dat voor 3 juli doorgegeven worden aan de wijkmanager, Bert Michel telefoonnummer (038) 466 99 27.

Artikel delen: