Eerste paal terpwoning Schelle-Oldeneel

Zwolle – De bouw van de eerste terpwoning vanwege Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden, onderdeel van Ruimte voor de Rivier Zwolle, is gestart. Op een grote aanvulling van de bestaande terp aan de Schellerdijk van 15.000 kuub grond is de eerste paal geslagen. De woning wordt gebouwd door bewoners die momenteel in de buitendijkse uiterwaard wonen. De Ruimt voor de Rivier-terp is aangelegd tegen de bestaande Schellerdijk: hoog en droog.

eerste_paal_terpwoning_schelle-oldeneel.jpg

In de uiterwaard, iets ten zuiden van de bekende rode spoorbrug De Hanzeboog, wordt de komende jaren een geulensysteem langs de IJssel gegraven. De ligging van Zwolle langs deze rivier is namelijk niet zonder gevaar. De IJssel heeft extra ruimte nodig. Binnen het project Ruimte voor de Rivier Zwolle wordt de komende jaren hard gewerkt aan de veiligheid van de stad. Zo worden er in Schelle-Oldeneel, ten zuidwesten van de stad, twee zogeheten ‘nevengeulen’ aangelegd. Deze geulen kunnen extra hoeveelheden water op een veilige manier afvoeren waardoor de bewoners van het rivierengebied nu en in de toekomst droge voeten houden bij piekafvoeren.

De uiterwaardvergraving in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden vormt samen met Dijkverlegging Westenholte het project Ruimte voor de Rivier Zwolle. Hiermee houdt het Waterschap Groot Salland Zwolle en achterland veilig en droog in tijden van hoogwater. Om de IJssel meer ruimte te geven wordt naast de uiterwaardvergraving in Schelle-Oldeneel bij Westenholte de ruim twee kilometer lange dijk ongeveer driehonderd meter landinwaarts verplaatst. Ook wordt daar een geulensysteem gegraven dat aansluit op de bestaande watergeul in de Vreugderijkerwaard. Naast  vergroten van de hoogwaterveiligheid biedt Ruimte voor de Rivier ook extra kansen voor natuur en recreatie.

Ruimte voor de Rivier Zwolle maakt deel uit van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Hiermee zorgt het Rijk met meer dan 30 projecten langs de Rijn en Rijntakken voor het vergroten van de hoogwaterveiligheid. Onder andere door maatregelen als dijkverleggingen, uiterwaardvergravingen en zomerbedverlaging wordt gezorgd voor droge voeten voor bewoners in het rivierengebied.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Snap de hele noodzaak van Ruimte voor de Rivier niet maar als het net zo mooi wordt als de Vreugderijkerwaard dan is dat fantastisch.

    Het is wel jammer dat de werkbusjes bij de bouw de hele weg nodig hebben van de Schellerdijk om te parkeren.

    Je kunt er met goed fatsoen niet meer langs


    ⚠️ Meld

Reacties zijn gesloten.